A - B (1)

Analiza polikardiograficzna układu krążenia u cho­ rych przed i po wszczepieniu sztucznego stymulatora sercowego : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BIRYŃCZYK JERZY
Author:BIRYŃCZYK JERZY
Signature:45D/2962
Investigation of alkaloids of Evonymus europaeus L. growing in Poland : praca doktorska /
Keyword:BISHAY DAWOUD WANIS
Author:BISHAY DAWOUD WANIS
Signature:45D/2260
Powikłania ze strony narządu wzroku w przebiegu zapaleń zatok bocznych nosa i migdałków podniebiennych [1961], [1], 38, 2, 8 2 k. 9 tabl. bibliogr 63 poz maszyn, Praca doktorska.
Keyword:BISKUPSKA JANINA
Author:BISKUPSKA JANINA
Signature:45D/815
Badania nad występowaniem antygenu HB (HB-Ag) w surowicy chorych na wirusowe zapalenie wątroby rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BISKUPSKA-KARASIŃSKA MARIA
Author:BISKUPSKA-KARASIŃSKA MARIA
Signature:45D/3373
Badania nad występowaniem antygenu HB (HB-Ag) w surowicy chorych na wirusowe zapalenie wątroby rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BISKUPSKA-KARASIŃSKA MARIA
Author:BISKUPSKA-KARASIŃSKA MARIA
Signature:45D/3373
Badania składu głównych alkaloidów w korze chinowej oraz w nalewkach chinowych sporządzonych na różnych rozpuszcalnikach etanolowych : praca doktorska
Keyword:BITNER JÓZEF
Author:BITNER JÓZEF
Signature:45D/2440
Badania nad czynnikami - wpływającymi na czas trwania i szybkość cofania się niepamięci wstecznej
Keyword:BIZON EWA
Author:BIZON EWA
Signature:45D/1045
Zaburzenia wentylacji a obraz morfologiczny płuc s (stosowanie oddechu wspomaganego u chorych w najcię­ ższym stanie) : praca doktorska
Keyword:BLACHOWSKA-JAKUBCZYK BOGUMIŁA
Author:BLACHOWSKA-JAKUBCZYK BOGUMIŁA
Signature:45D/2848
Badania nad wspomagającym zastosowaniem podczerwonego promienia laserowego niskiej mocy, generowanego w aparatach laserowych CTL w leczeniu biologicznym chorób miazgi zębów stałych
Keyword:BLADOWSKI MAREK A.
Author:BLADOWSKI MAREK A.
Signature:45D/14192
Analiza statystyczna testu zahamowania migracji ma- krofagów : praca doktorska
Keyword:BLATON OLENA
Author:BLATON OLENA
Signature:45D/2702
Wartość kliniczna niektórych metod stosowanych w diagnostyce owulacji w czasie leczenia niepłodności czynnościowej klomifenem : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BLECHARZ ADAM JAN
Author:BLECHARZ ADAM JAN
Signature:45D/5388
Wartość termoterapii (TURF) w leczeniu początkowych okresów łagodnego rozrostu stercza i przewlekłego zapalenia stercza : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:BLEWNIEWSKI MARIUSZ
Author:BLEWNIEWSKI MARIUSZ
Signature:45D/15184
Zawartość magnezu w pożywieniu wybranych grup robotników GOP-u i wykorzystanie zasobów wód wgłębnych do wzbogacenia żywności w składniki mineralne : rozprawa na tytuł doktora nauk przyrodniczych /
Keyword:BLIWERT KRYSTYNA
Author:BLIWERT KRYSTYNA
Signature:45D/6659
Wpływ Alkathene WNG-14 i miedzi jako elementów wewnątrzmacicznej wkładki Spider Cu-400 na błonę śluzową macicy, jajniki i jajowody szczura : praca doktorska
Keyword:BLOK KRYSTIAN
Author:BLOK KRYSTIAN
Signature:45D/4684
Wpływ Alkathene WNG-14 i miedzi jako elementów wewnątrzmacicznej wkładki Spider Cu-400 na błonę śluzową macicy, jajniki i jajowody szczura : praca doktorska
Keyword:BLOK KRYSTIAN
Author:BLOK KRYSTIAN
Signature:45D/4684
Zakażenia wstępujące w zagrażającym porodzie przedwczesnym i przedwczesnym pęknięciu błon płodowych : praca doktorska
Keyword:BLOK RYSZARD
Author:BLOK RYSZARD
Signature:45D/16795
Wpływ wybranych metali ciężkich występujących w glebach Pomorza środkowego na hipotrofię płodów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁASIŃSKI PIOTR
Author:BŁASIŃSKI PIOTR
Signature:45D/16469
Drgawkotwórcze i toksyczne działanie wybranych pestycydów polichlorowych i pyretroidów syntetycznych u myszy.
Keyword:BŁASZCZAK PIOTR
Author:BŁASZCZAK PIOTR
Signature:45D/16599
Analiza morfologii dołu tylnego czaszki u człowieka w okresie prenatalnym s rozprawa doktorska
Keyword:BŁASZCZYK ELŻBIETA
Author:BŁASZCZYK ELŻBIETA
Signature:45D/15643
Adaptacja i ocena właściwości fitochemicznych i terapeutycznych niektórych chińskich roślin leczniczych rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BŁASZCZYK TADEUSZ
Author:BŁASZCZYK TADEUSZ
Signature:45D/17392