C - F (2)

Retrospektywna analiza kardiologicznych stanów naglących u noworodków : rozprawa doktorska
Keyword:CZARNOWSKA-KOZUB MIROSŁAWA
Author:CZARNOWSKA-KOZUB MIROSŁAWA
Signature:45D/5882
Badanie wpływu witaminy A i prednisolonu na zmiany pylicze w płucach szczurów, oraz poszukiwanie biochemicznych wskaźników w doświadczalnej pylicy : praca doktorska
Keyword:CZARNOWSKI WOJCIECH
Author:CZARNOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/2492
Charakterystyka plazmidów warunkujących oporność patogennych szczepów E.coli na antybiotyki : praca doktorska
Keyword:CZARNY ANNA
Author:CZARNY ANNA
Signature:45D/6940
Badania morfometryczne naczyń włosowatych migdałków podniebiennych u chorych na reumatyczne zapalenie stawów i serca oraz przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZARSKI JANUSZ
Author:CZARSKI JANUSZ
Signature:45D/15201
Udział postępowania chirurgicznego w kompleksowym leczeniu wybranych guzów litych u dzieci : praca doktorska
Keyword:CZAUDERNA PIOTR
Author:CZAUDERNA PIOTR
Signature:45D/14443
Wpływ propionyl - L - karnityny na funkcję nerek w warunkach niedokrwienia i reperfuzji w doświadczalnym modelu izolowanej, perfundowanej nerki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZAUŻ AGNIESZKA
Author:CZAUŻ AGNIESZKA
Signature:45D/17053
Lokalizacja ciała obcego w oku sposobem Wainstocka. = Zastosowanie nagałkowej nakładki wykonanej według projektu autora : Porównanie wyników badań własnych z rezultatami uzyskanymi przy pomocy innych radiologicznych metod lokalizacji
Keyword:CZECHOWSKI JANUSZ
Author:CZECHOWSKI JANUSZ
Signature:45D/6477
Ocena wybranych metod profilaktyki próchnicy zębów i zapalenia przyzębia u młodzieży szkół ponadpodstawowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZECHOWSKI JERZY
Author:CZECHOWSKI JERZY
Signature:45D/6459
Zastosowanie komputerowej tomografii w ocenie stopnia zaawansowania raka przełyku i kwalifikacji chorych do leczenia chirurgicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZEKAJSKA-CHEHAB ELŻBIETA
Author:CZEKAJSKA-CHEHAB ELŻBIETA
Signature:45D/17681
Kliniczna ocena endometriozy w grupie kobiet z ograniczoną płodnością : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZEKAŁA DARIUSZ
Author:CZEKAŁA DARIUSZ
Signature:45D/17280
Wielokierunkowa ocena kliniczna chorych na raka trzonu macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZEKAŃSKI LESZEK
Author:CZEKAŃSKI LESZEK
Signature:45D/17363
Wielokierunkowa ocena kliniczna chorych na raka trzonu macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZEKAŃSKI LESZEK
Author:CZEKAŃSKI LESZEK
Signature:45D/17363
Ryzyko choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich z makroregionu lubelskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZELEJ GRZEGORZ
Author:CZELEJ GRZEGORZ
Signature:45D/18883
Ocena poziomu jakości opieki zdrowotnej nad małym dzieckiem w oparciu o metodę obserwacji pośredniej : studium metodyczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZELEJ JACEK
Author:CZELEJ JACEK
Signature:45D/5983
Stan narządu słuchu i równowagi po przebytej chorobie Heinego-Medina : praca doktorska
Keyword:CZEMARMAZOWICZ-ZAJĄC MARIA
Author:CZEMARMAZOWICZ-ZAJĄC MARIA
Signature:45D/2570
Frakcja wyrzutowa lewej komory w nadczynności tarczycy przed i po leczeniu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZEPCZYŃSKI RAFAŁ
Author:CZEPCZYŃSKI RAFAŁ
Signature:45D/17152
Porody kleszczowe w szpitalach województwa krakowskiego w latach 1954-1963.
Keyword:CZEPKO MARIAN
Author:CZEPKO MARIAN
Signature:45D/1056
Rola atopii w przewlekłych zapaleniach zatok obocznych nosa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZEPUłKOWSKI KRZYSZTOF
Author:CZEPUłKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14692
"Żyły i zastawki żylne wewnętrznych narządów płciowych kobiet w normie i niektórych stanach chorobowych" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERKWIŃSKI JANUSZ
Author:CZERKWIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/6887
Zachowanie się limfocytów i niektórych interleukin we krwi u pracowników obsługujących aparaturę rentgenowską : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERNECKA-MICIŃSKA ALEKSANDRA
Author:CZERNECKA-MICIŃSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17572