C - F (2)

Gospodarka wapniowo-fosforanowa i densytometryczna ocena układu kostnego u młodych dorosłych z celiakią : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIECHCIARZ PIOTR
Author:DZIECHCIARZ PIOTR
Signature:45D/17088
Wpływ substancji modulującuch syntezę tlenku azotu antynocyceptywne działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w teście formalinowym u szczurów : praca doktorska
Keyword:DZIECIUCH JACEK ADAM
Author:DZIECIUCH JACEK ADAM
Signature:45D/18673
Wyniki leczenia chorych ze stopą cukrzycową i współistniejącą niedrożnością tętnic kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIECIUCHOWICZ ŁUKASZ
Author:DZIECIUCHOWICZ ŁUKASZ
Signature:45D/18146
Badania nad gojeniem się kikuta oskrzelowego po zamknięciu szwem mechanicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIEDZIC DARIUSZ
Author:DZIEDZIC DARIUSZ
Signature:45D/16120
Badania nad możliwością wczesnego rozpoznawania dychawicy oskrzelowej przy użyciu prób wysiłkowych i testów farmakologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIEDZICZKO ANDRZEJ
Author:DZIEDZICZKO ANDRZEJ
Signature:45D/3071
Wpływ gastryny, cholecystokininy i prostaglandyny E2 na odpowiedź popromienną nabłonka jelita cienkiego u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIEKIEWICZ MIROSŁAW
Author:DZIEKIEWICZ MIROSŁAW
Signature:45D/17525
Wpływ gastryny, cholecystokininy i prostaglandyny E2 na odpowiedź popromienną nabłonka jelita cienkiego u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIEKIEWICZ MIROSŁAW
Author:DZIEKIEWICZ MIROSŁAW
Signature:45D/17525
Torakostomia okienkowa jako sposób leczenia chorych z ropniakiem opłucnej : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:DZIELICKI JÓZEF
Author:DZIELICKI JÓZEF
Signature:45D/5460
Ocena przeciwarytmicznego działania inhibitorów konwertazy angiotensyny w doświadczalnych arytmiach serca u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIELSKA-OLCZAK MAŁGORZATA
Author:DZIELSKA-OLCZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/14847
Aktywność katepsyny D i zmiany morfologiczne jelit w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIENIS-KORONKIEWICZ EWA
Author:DZIENIS-KORONKIEWICZ EWA
Signature:45D/14794
Oznaczanie racemicznych leków beta-adrenolitycznych i ich enancjomerów w surowicy krwi metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej : praca doktorska
Keyword:DZIERZGOWSKA-SZMIDT ANNA
Author:DZIERZGOWSKA-SZMIDT ANNA
Signature:45D/17604
Oznaczanie racemicznych leków beta-adrenolitycznych i ich enancjomerów w surowicy krwi metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej : praca doktorska
Keyword:DZIERZGOWSKA-SZMIDT ANNA
Author:DZIERZGOWSKA-SZMIDT ANNA
Signature:45D/17604
Antyoksydacyjne działanie modelowych neuromelanin w procesie peroksydacji lipidów : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:DZIERŻĘGA-LĘCZNAR ANNA
Author:DZIERŻĘGA-LĘCZNAR ANNA
Signature:45D/15591
Antyoksydacyjne działanie modelowych neuromelanin w procesie peroksydacji lipidów : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:DZIERŻĘGA-LĘCZNAR ANNA
Author:DZIERŻĘGA-LĘCZNAR ANNA
Signature:45D/15591
Udział katecholamin w hamowaniu sekrecji soku żołądkowego przez glukagon : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIERŻKOWSKA JOLANTA
Author:DZIERŻKOWSKA JOLANTA
Signature:45D/6070
Wpływ zespoleń tętniczo-żylnych stosowanych w hemodializie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek na zachowanie się niektórych wskaźników hemodynamicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIEWANOWSKI KRZYSZTOF
Author:DZIEWANOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/6415
Przebyte poronienie a los następnej ciąży
Keyword:DZIEWULSKA WIESŁAWA
Author:DZIEWULSKA WIESŁAWA
Signature:45D/2246
Przewlekłe czynnościowe, pasożytnicze i wrzodziejące choroby jelita grubego w świetle materiału I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem objawu fałdu
Keyword:DZIĘCIOŁOWSKI ZYGMUNT
Author:DZIĘCIOŁOWSKI ZYGMUNT
Signature:45D/213
Rola egzogennej melatoniny podczas kardiotoksycznego działania dauno- i doksorubicyny na mięsień sercowy szczura : praca doktorska
Keyword:DZIĘGIEL PIOTR
Author:DZIĘGIEL PIOTR
Signature:45D/16780
Eksperymentalna synporfirynogeneza wątrobowa : praca doktorska
Keyword:DZIK TOMASZ
Author:DZIK TOMASZ
Signature:45D/7131