G - J (3)

Występowanie podwyższonych stężeń ołowiu we krwi u dzieci zamieszkałych w Lublinie : praca doktorska
Keyword:GRUSZCZYŃSKI LESZEK
Author:GRUSZCZYŃSKI LESZEK
Signature:45D/14317
Niektóre własności esteraz i ich znaczenie w klinice wirusowego zapalenia wątroby
Keyword:GRUSZECKA HALINA
Author:GRUSZECKA HALINA
Signature:45D/2185
Wpływ niedoboru witaminy B12 na biochemiczne markery przebudowy tkanki kostnej :rozprawa doktorska
Keyword:GRUSZECKA-MARCZYŃSKA KATARZYNA
Author:GRUSZECKA-MARCZYŃSKA KATARZYNA
Signature:45D/15884
Mechanizmy serotoninowe działaniu propranololu ; doktora nauk medycznych w przeciwzakrzepowym rozprawa na stopień
Keyword:GRUSZECKI MACIEJ
Author:GRUSZECKI MACIEJ
Signature:45D/17641
Zmiany enzymatyczne i strukturalne w mononeuronach rdzenia kręgowego oraz komórkach zwojowych Purkiniego w zatruciu furfurolem : praca doktorska
Keyword:GRUSZECZKA BARBARA
Author:GRUSZECZKA BARBARA
Signature:45D/3392
Ocena zależności pomiędzy czasem trwania leczenia zachowawczego a wyborem dalszego sposobu postępowania w chorobie niedokrwiennej serca po wykonaniu pierwszej koronarografii : rozprawa doktorska
Keyword:GRUSZKA AGATA
Author:GRUSZKA AGATA
Signature:45D/17408
Ocena zależności pomiędzy czasem trwania leczenia zachowawczego a wyborem dalszego sposobu postępowania w chorobie niedokrwiennej serca po wykonaniu pierwszej koronarografii : rozprawa doktorska
Keyword:GRUSZKA AGATA
Author:GRUSZKA AGATA
Signature:45D/17408
Ocena morfologii wyschniętej kropli osocza w pierwotnych i przerzutowych nowotworach ośrodkowego układu nerwowego : rozprawa doktorska
Keyword:GRUSZKA EWA
Author:GRUSZKA EWA
Signature:45D/15345
Kliniczne aspekty ślepej biopsji wątroby u dzieci z uwzględnieniem wskazań, korzyści diagnostycznych i powikłań : rozprawa doktorska
Keyword:GRUSZKA JAROSŁAW
Author:GRUSZKA JAROSŁAW
Signature:45D/16895
Ocena kardiotokograficzna zagrożenia płodu w obecności smółki w wodach płodowych w czasie porodu : praca doktorska
Keyword:GRUSZKA KAZIMIERZ ANDRZEJ
Author:GRUSZKA KAZIMIERZ ANDRZEJ
Signature:45D/5892
Stężenie immunoglobulin klasy G,A,M w surowicy krwi kobiet rodzących, krwi pępowinowej ich noworodków oraz w płynie owodniowym w porodach ciąż fizjologicznych i w niektórych stanach patologii ciąży : praca doktorska
Keyword:GRYBOŚ MARIAN
Author:GRYBOŚ MARIAN
Signature:45D/6732
Chirurgiczne leczenie kurczu wpustu metodą Hellera-Jurasza :	rozprawa doktorska
Keyword:GRYCZKA ROBERT
Author:GRYCZKA ROBERT
Signature:45D/17244
Wpływ hipotermii na procesy lipolityczne we krwi i w tkance tłuszczowej ; (praca doktorska)
Keyword:GRYCZKA-DZIADECKA ANNA ZOFIA
Author:GRYCZKA-DZIADECKA ANNA ZOFIA
Signature:45D/7517
Znaczenie wykrywania zaburzeń w układzie krzepnięcia i fibrynolizy w przebiegu ciężkich zakażeń i chorób nerek u dzieci : praca doktorska
Keyword:GRYGALEWICZ JACEK
Author:GRYGALEWICZ JACEK
Signature:45D/2844
środowiskowe uwarunkowania zachorowań na alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRYGLICKA BEATA
Author:GRYGLICKA BEATA
Signature:45D/15663
Ocena obrazu klinicznego zespołu psychoendokrynnego w przebiegu nadczynności tarczycy leczonej metodą chirurgiczną i farmakologiczną : rozprawa na stopień doktora
Keyword:GRYGLICKA-KRAWIEC WIESŁAWA
Author:GRYGLICKA-KRAWIEC WIESŁAWA
Signature:45D/15051
Monomery fibryny i produkty degradacji fibrynogenu i fibryny w zawale serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRYGLIK JERZY
Author:GRYGLIK JERZY
Signature:45D/6410
Badania ekspresji białek jąderkowych regionów organizacji oraz onkoprotein p53 i bcl-2 w zmianach rozrostowych nabłonka jamy ustnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRYGORCZUK ANNA JOLANTA
Author:GRYGORCZUK ANNA JOLANTA
Signature:45D/17056
Badania ekspresji białek jąderkowych regionów organizacji oraz onkoprotein p53 i bcl-2 w zmianach rozrostowych nabłonka jamy ustnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRYGORCZUK ANNA JOLANTA
Author:GRYGORCZUK ANNA JOLANTA
Signature:45D/17056
Błony podstawne w szyjce macicy u kobiet dorosłych w różnych stanach chorobowych
Keyword:GRYNSZTAJN ADAM
Author:GRYNSZTAJN ADAM
Signature:45D/279