G - J (3)

Uwalnianie do krwi inhibitora zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia osoczowego /TFPI/ po jednorazowym podaniu heparyny lub jej drobnocząsteczkowych frakcji w postaci aerozolu : praca doktorska
Keyword:GRABOWSKI BOGUSŁAW
Author:GRABOWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/17740
Uwalnianie do krwi inhibitora zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia osoczowego /TFPI/ po jednorazowym podaniu heparyny lub jej drobnocząsteczkowych frakcji w postaci aerozolu : praca doktorska
Keyword:GRABOWSKI BOGUSŁAW
Author:GRABOWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/17740
Zespolenie koniec do końca oraz operacja Waldhausena w leczeniu koarktacji aorty u dzieci.
Keyword:GRABOWSKI KRZYSZTOF
Author:GRABOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14176
Badania porównawcze wyników leczenia żylaków kończyn dolnych metodą kriochirurgiczną i klasyczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRABOWSKI MICHAŁ
Author:GRABOWSKI MICHAŁ
Signature:45D/17492
Badania porównawcze wyników leczenia żylaków kończyn dolnych metodą kriochirurgiczną i klasyczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRABOWSKI MICHAŁ
Author:GRABOWSKI MICHAŁ
Signature:45D/17492
Ocena stężenia poliamin (putrescyny, spermidyny i sperminy) w surowicy krwi kobiet z mięśniakami macicy, rozrostami i nowotworami endometrium
Keyword:GRABOWSKI TOMASZ
Author:GRABOWSKI TOMASZ
Signature:45D/16025
Badanie podatności płuc i ściany klatki piersiowej w czasie stosowania przewlekłego oddechu kontrolowanego
Keyword:GRABUS WOJCIECH
Author:GRABUS WOJCIECH
Signature:45D/5841
Analiza czynników zagrożenia chorobą niedokrwienną serca żołnierzy zawodowych Warszawskiego Okręgu Wojskowego :
Keyword:GRABYSA RADOSŁAW ADAM
Author:GRABYSA RADOSŁAW ADAM
Signature:45D/16334
Przydatność oznaczenia B-2-mokroglobuliny dla oceny czynności nerek u noworodków
Keyword:GRACA KRZYSZTOF
Author:GRACA KRZYSZTOF
Signature: 45D/14083
Rodzinne występowanie niedosłuchu
Keyword:GRACZ JACEK
Author:GRACZ JACEK
Signature:45D/18120
Wpływ upośledzonego odżywienia myszy na ostrą toksyczność wybranych cytostatyków z grupy środków alkilujących i antymetabolitów
Keyword:GRACZYK JULITA ELŻBIETA
Author:GRACZYK JULITA ELŻBIETA
Signature:45D/6129
Badania nad aktualnym stanem leczenia bólu pooperacyjnego w Polsce
Keyword:GRACZYŃSKI MAREK R
Author:GRACZYŃSKI MAREK R
Signature:45D/14167
Kompleksy tromblna- antytrombina III (TAT) i inne parametry krzepnięcia krwi u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Keyword:GRAD KRZYSZTOF
Author:GRAD KRZYSZTOF
Signature:45D/16313
Kompleksy tromblna- antytrombina III (TAT) i inne parametry krzepnięcia krwi u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Keyword:GRAD KRZYSZTOF
Author:GRAD KRZYSZTOF
Signature:45D/16313
Ocena struktury i czynności przysadki u chorych na pierwotną wrodzoną niedoczynność tarczycy
Keyword:GRADECKA-KUBIK ILONA
Author:GRADECKA-KUBIK ILONA
Signature:45D/16839
Wpływ gonadotropiny kosmówkowej (HCG) oraz B podjednostki HCG (B-hCG) na wydzielanie interleukiny-2 (IL-2), rozpuszczalnego receptora dla IL-2 (SIL-2R) i onkostatyny (OSM) z jednojądrzastych krwinek białych człowieka - badania in vitro : rozprawa na stopi
Keyword:GRADOWSKI GRZEGORZ
Author:GRADOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/15921
Wpływ gonadotropiny kosmówkowej (HCG) oraz B podjednostki HCG (B-hCG) na wydzielanie interleukiny-2 (IL-2), rozpuszczalnego receptora dla IL-2 (SIL-2R) i onkostatyny (OSM) z jednojądrzastych krwinek białych człowieka - badania in vitro : rozprawa na stopi
Keyword:GRADOWSKI GRZEGORZ
Author:GRADOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/15921
Leukergia w gośćcu przewlekłym postępującym,
Keyword:GRAFF-WRÓBLEWSKA TERESA
Author:GRAFF-WRÓBLEWSKA TERESA
Signature:45D/913
Badania morfologiczne i ultrastrukturalne miazgi zęba w chorobach tkanek przyzębia
Keyword:GRAJEWSKA IWONA
Author:GRAJEWSKA IWONA
Signature:45D/14953
 Wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na od podwzgórze - przysadka - tarczyca
Keyword:GRAJEWSKA-FERENS MAGDALENA
Author:GRAJEWSKA-FERENS MAGDALENA
Signature:45D/15520