G - J (3)

Ultrasonograficzna ocena niektórych cech zaawansowania raka endometrium u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRETTKA KRZYSZTOF
Author:GRETTKA KRZYSZTOF
Signature:45D/17231
Ultrasonograficzna ocena niektórych cech zaawansowania raka endometrium u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRETTKA KRZYSZTOF
Author:GRETTKA KRZYSZTOF
Signature:45D/17231
Porównanie elektrokardiograficznej i wekto-kardiograficznej oceny przeciążenia serca w przewlekłym sercu płucnym
Keyword:GREŻLIKOWSKI JAN
Author:GREŻLIKOWSKI JAN
Signature:45D/443
Potrzeby i zachowania zdrowotne w teorii i praktyce promocji zdrowia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRĘBOWSKI RYSZARD
Author:GRĘBOWSKI RYSZARD
Signature:45D/14785
Wpływ czynników fizykochemicznych na zjawisko sorpcji środków leczniczych w obecności sukralfatu : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GRIMLING BOŻENA
Author:GRIMLING BOŻENA
Signature:45D/16409
Wpływ czynników fizykochemicznych na zjawisko sorpcji środków leczniczych w obecności sukralfatu : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GRIMLING BOŻENA
Author:GRIMLING BOŻENA
Signature:45D/16409
Wpływ wybranych programów profilaktyczno-oświatowych na stan higieny jamy ustnej, przyzębie i próchnicę u dzieci szkolnych w 4-letnim okresie obserwacji : praca na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:GROCHOLEWICZ KATARZYNA
Author:GROCHOLEWICZ KATARZYNA
Signature:45D/15713
Wpływ wybranych programów profilaktyczno-oświatowych na stan higieny jamy ustnej, przyzębie i próchnicę u dzieci szkolnych w 4-letnim okresie obserwacji : praca na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:GROCHOLEWICZ KATARZYNA
Author:GROCHOLEWICZ KATARZYNA
Signature:45D/15713
Badania wielkości czątek aerozoli, uzyskanych z leków mukolitycznych i ich nośników, generowanych metodą ultradźwiękową : [praca doktorska]
Keyword:GROCHOWINA TADEUSZ
Author:GROCHOWINA TADEUSZ
Signature:45D/14621
Fluktuacja kadr pielęgniarskich w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie Wojewódzkich Szpitali Zespolonych : [praca doktorska]
Keyword:GROCHOWSKI LESZEK
Author:GROCHOWSKI LESZEK
Signature:45D/14760
Antygenowy charakter króliczych przeciwciał odpornościowych
Keyword:GRODECKA URSZULA
Author:GRODECKA URSZULA
Signature:45D/456
Wydalanie z moczem frakcji estrogenów, metabolitów progesteronu i pregnantriolu w cyklu miesięcznym u kobiet chorych na padaczkę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRODZICKA-ZAWISZA LUCYNA
Author:GRODZICKA-ZAWISZA LUCYNA
Signature:45D/6601
Ocena odczynów tkankowych na niektóre ciała obce stosowane w chirurgii szczękowej w oparciu o badania doświadczalne i kliniczne : rozprawa doktorska
Keyword:GRODZKI JULIUSZ
Author:GRODZKI JULIUSZ
Signature:45D/15783
Skuteczność leczenia pacjentów z zespołem zależności alkoholowej przebywających w 1992 roku w oddziałach odwykowych Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu : [praca doktorska]
Keyword:GRODZKI LECH
Author:GRODZKI LECH
Signature:45D/17451
Skuteczność leczenia pacjentów z zespołem zależności alkoholowej przebywających w 1992 roku w oddziałach odwykowych Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu : [praca doktorska]
Keyword:GRODZKI LECH
Author:GRODZKI LECH
Signature:45D/17451
Uszkodzenia petardowe w aspekcie chirurgicznym i sądowo-lekarskim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRODZKI STANISŁAW
Author:GRODZKI STANISŁAW
Signature:45D/4246
Ocena przydatności wolnego autoprzeszczepu skóry w chirurgii rekonstrukcyjnej powiek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GROMEK-MAMCARZ MARIA HELENA
Author:GROMEK-MAMCARZ MARIA HELENA
Signature:45D/6861
Lipidy i lipoproteiny osocza u dzieci z zespołami preekscytacji komór praca doktorska
Keyword:GROMKOWSKA MAŁGORZATA
Author:GROMKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14215
Znieczulenie rodzącej metodą zewnątrzoponową ciągłą, przy zastosowaniu frakcjonowanych, niskich dawek bupiwakainy i fentanylu : rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GROMKOWSKI WOJCIECH JAN
Author:GROMKOWSKI WOJCIECH JAN
Signature:45D/15857
Znieczulenie rodzącej metodą zewnątrzoponową ciągłą, przy zastosowaniu frakcjonowanych, niskich dawek bupiwakainy i fentanylu : rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GROMKOWSKI WOJCIECH JAN
Author:GROMKOWSKI WOJCIECH JAN
Signature:45D/15857