G - J (3)

Zrost kostny i wyniki czynnościowe po leczeniu zachowawczym i stabilizacji dynamicznej złamań dalszego końca kości promieniowej typu Collesa : [praca doktorska]
Keyword:GRALA PAWEŁ
Author:GRALA PAWEŁ
Signature:45D/17419
Zrost kostny i wyniki czynnościowe po leczeniu zachowawczym i stabilizacji dynamicznej złamań dalszego końca kości promieniowej typu Collesa : [praca doktorska]
Keyword:GRALA PAWEŁ
Author:GRALA PAWEŁ
Signature:45D/17419
Odporność komórkowa w zakażeniach pałeczkami Yersinia enterocolitica mierzona testem zahamowania migracji
Keyword:GRALA-KAŁUŻNA ADELA
Author:GRALA-KAŁUŻNA ADELA
Signature:45D/7044
Badania nad wpływem leków hipotensyjnych na jakość życia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRALEC MACIEJ
Author:GRALEC MACIEJ
Signature:45D/16346
Badania doświadczalne nad możliwościami regeneracyjnymi przewlekle niedokrwionej wątroby
Keyword:GRAŁA ANDRZEJ
Author:GRAŁA ANDRZEJ
Signature:45D/16938
Ocena przydatności schematów Mądroszkiewicza i soczewki Comberga dla umiejscowienia ciał obcych wewnątrzgałkowych : rozprawa na stopień doktorski
Keyword:GRAŁEK MIROSŁAWA
Author:GRAŁEK MIROSŁAWA
Signature:45D/3980
Ocena przydatności schematów Mądroszkiewicza i soczewki Comberga dla umiejscowienia ciał obcych wewnątrzgałkowych : rozprawa na stopień doktorski
Keyword:GRAŁEK MIROSŁAWA
Author:GRAŁEK MIROSŁAWA
Signature:45D/3980
Analiza stanu uzębienia młodzieży szkolnej miasta Łodzi i regionu łódzkiego na podstawie badań epidemiologicznych z 1970 roku : praca doktorska
Keyword:GRANEK BOGUMIŁA
Author:GRANEK BOGUMIŁA
Signature:45D/5893
Analiza sił płytkowego dociskowego zespolenia odłamów kości długiej w badaniu modelowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRANOWSKI ROBERT
Author:GRANOWSKI ROBERT
Signature:45D/6453
Ocena przydatności różnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów przewlekle dializowanych : rozprawa doktorska
Keyword:GRĄBCZEWSKA ZOFIA
Author:GRĄBCZEWSKA ZOFIA
Signature:45D/14923
Nadmierna aktywność skurczowa macicy i niewydolność cieśniowo-szyjkowa jako czynniki porodu przedwczesnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRĄBCZEWSKI ZBIGNIEW
Author:GRĄBCZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/6702
Ocena czynników wpływających na wynik leczenia operacyjnego chorych z pękniętymi tętniakami aorty brzusznej i tętnic biodrowych : rozprawa doktorska
Keyword:GRĄCZEWSKI JERZY
Author:GRĄCZEWSKI JERZY
Signature:45D/15039
Działanie kamptotecyny na komórki L5178Y : praca doktorska
Keyword:GRĄDZKA IWONA
Author:GRĄDZKA IWONA
Signature:45D/17431
PoKrycie pośrednie miazgi "Calxylem" oraz nowym preparatem krajowej produkcji
Keyword:GRĄTKOWSKA HELENA
Author:GRĄTKOWSKA HELENA
Signature:45D/850
Występowanie przeciwciał przeciw składnikom cytoplazmy granulocytów obojętnochłonnych u chorych z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów : praca doktorska
Keyword:GRECZNER DANUTA
Author:GRECZNER DANUTA
Signature:45D/15004
Siatloglikolipidy krwinek czerwonych : praca doktorska
Keyword:GREGOR ANITA
Author:GREGOR ANITA
Signature:45D/2510
Wpływ zabiegów usprawniających na zachowanie się zaburzeń ruchów biernych w kończynie górnej u chorych z porażeniem połowiczym
Keyword:GRELA JULIAN
Author:GRELA JULIAN
Signature:45D/936
Wydzielanie hormonu wzrostu u chłopców z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrostu i rozwoju : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRELA KRYSTYNA
Author:GRELA KRYSTYNA
Signature:45D/14702
Studies on continuous multipurpose melt technology and porous cellulose matrices : two new concepts with applications to solid oral dosage forms ; [dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in pharmaceutics]
Keyword:GREN TORKEL
Author:GREN TORKEL
Signature:552,696
Autoagresja w schizofrenii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GREŃ KRYSTYNA
Author:GREŃ KRYSTYNA
Signature:45D/6623