G - J (3)

Przeciwciała antymikrosomalne przeciwnarządowe w surowicy chorych z izolowanymi autoimmunologicznymi chorobami tarczycy lub skojarzonymi w autoimmunologicznych zespołach wielogruczołowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GROMNIAK ELWIRA
Author:GROMNIAK ELWIRA
Signature:45D/15712
Przeciwciała antymikrosomalne przeciwnarządowe w surowicy chorych z izolowanymi autoimmunologicznymi chorobami tarczycy lub skojarzonymi w autoimmunologicznych zespołach wielogruczołowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GROMNIAK ELWIRA
Author:GROMNIAK ELWIRA
Signature:45D/15712
Funkcjonalne obszary mikrokrążenia wątrobowego wyodrębnione na podstawie analizy zaniku radioaktywności 133Xe
Keyword:GRONCZEWSKI JACEK
Author:GRONCZEWSKI JACEK
Signature:45D/5557
Działanie zewnętrznie stosowanych preparatów sterydowych
Keyword:GRONIOWSKA MAŁGORZATA
Author:GRONIOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/4659
Zaburzenia genomowe w guzach pierwotnych i przerzutowych raka jasnokomórkowego nerki wykrywane techniką porównawczej hybrydyzacji genomów
Keyword:GRONWALD JACEK
Author:GRONWALD JACEK
Signature:45D/15244
Ciągły szew podskórny w leczeniu spodziectwa metodą Duplay'a i Denis Browne'a
Keyword:GROSS ROMAN
Author:GROSS ROMAN
Signature:45D/764
Analiza wpływu wybranych czynników perinatalnych na występowanie i stopień nasilenia krwawień dokomorowych i okołokomorowych u noworodków
Keyword:GROSZKO JAROSŁAW
Author:GROSZKO JAROSŁAW
Signature:45D/14082
Badania nad izolacją hormonu folinulotropowego (FSH) z przysadek ludzkich, jego oczyszczaniem i radioim-munologicznym oznaczaniem w materiale biologicznym : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:GRÓDECKA BRONISŁAWA
Author:GRÓDECKA BRONISŁAWA
Signature:45D/3258
Izolowanie, oczyszczanie oraz właściwości biologiczne leukocydyny gronkowcowej
Keyword:GRÓJEC PIOTR L.
Author:GRÓJEC PIOTR L.
Signature:45D/4880
Próby uszczelnienia kikuta oskrzelowego wolnym płatem okostnej
Keyword:GRUCA ZBIGNIEW
Author:GRUCA ZBIGNIEW
Signature:45D/634
Ocena wyników nadpęcherzowego odprowadzenia moczu sposobem Brickera u dzieci
Keyword:GRUCHALSKI JAN
Author:GRUCHALSKI JAN
Signature:45D/6064
Kinetyka reakcji rozkładu prothiadenu
Keyword:GRUCHAŁA MARIA
Author:GRUCHAŁA MARIA
Signature:45D/5464
Repozycja peritalarna w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej
Keyword:GRUDZIAK JAN
Author:GRUDZIAK JAN
Signature:45D/11647
Prognozowanie rozwoju niemowląt, które w okresie noworodkowym przebyły krwawienie śródczaszkowe
Keyword:GRUDZIECKA IRENA
Author:GRUDZIECKA IRENA
Signature:45D/16402
Ocena czynności lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym na podstawie polikardiografii i zapisu pierwszej pochodnej apeksokardiogramu
Keyword:GRUDZIEŃ-FERBER LIDIA
Author:GRUDZIEŃ-FERBER LIDIA
Signature:45D/6439
Wypadki komunikacyjne na ulicach miasta Szczecina w latach 1952-64
Keyword:GRUDZIŃSKI WITOLD
Author:GRUDZIŃSKI WITOLD
Signature:45D/1029
Zastosowanie gosereliny i termokoagulacji w leczeniu endometriozy płciowej zewnętrznej
Keyword:GRUSZCZYŃSKA JOANNA
Author:GRUSZCZYŃSKA JOANNA
Signature:45D/16970
Wpływ odżywiania na przyzębie białych szczurów
Keyword:GRUSZCZYŃSKA KRYSTYNA
Author:GRUSZCZYŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/655
Wpływ postępowania lekarskiego w terminie okołoporodowym na sposób ukończenia porodu
Keyword:GRUSZCZYŃSKA LIDIA
Author:GRUSZCZYŃSKA LIDIA
Signature:45D/15018
Zachowanie się stężenia całkowitych kwasów żółciowych we krwi w warunkach podstawowych i w teście poposiłkowym w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRUSZCZYŃSKA MIROSŁAWA
Author:GRUSZCZYŃSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/6735