G - J (3)

Próba wyjaśnienia wybranych mechanizmów oddziaływania melatoniny na agregację płytek krwi u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKI JANUSZ
Author:GÓRSKI JANUSZ
Signature:45D/17379
Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji podczas cesarskiego cięcia na stan biochemiczny płodów i stan urodzeniowy noworodków : (praca doktorska)
Keyword:GÓRSKI JERZY
Author:GÓRSKI JERZY
Signature:45D/16330
Skuteczność ostrzykiwania ujść moczowodowych teflonem w leczeniu odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKI KRZYSZTOF
Author:GÓRSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/18165
Wziewanie polimyksyny B jako metoda ujawniania nadreaktywności oskrzeli u chorych na astmę oraz oceny udziału komórki tucznej w patomechaniźmie jej nadreaktywności : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKI PAWEŁ
Author:GÓRSKI PAWEŁ
Signature:45D/4309
Wziewanie polimyksyny B jako metoda ujawniania nadreaktywności oskrzeli u chorych na astmę oraz oceny udziału komórki tucznej w patomechaniźmie jej nadreaktywności : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKI PAWEŁ
Author:GÓRSKI PAWEŁ
Signature:45D/4309
Charakterystyka temperaturowa wchłaniania NaJ-131 w skórze przedramienia ludzkiego : praca doktorska
Keyword:GÓRSKI SZCZĘSNY
Author:GÓRSKI SZCZĘSNY
Signature:45D/3336
Charakterystyka temperaturowa wchłaniania NaJ-131 w skórze przedramienia ludzkiego : praca doktorska
Keyword:GÓRSKI SZCZĘSNY
Author:GÓRSKI SZCZĘSNY
Signature:45D/3336
Wyniki leczenia pooperacyjnych zrostów otrzewnowych metodą laparoskopową : rozprawa doktorska
Keyword:GÓRSKI WIESŁAW
Author:GÓRSKI WIESŁAW
Signature:45D/17637
Wyniki leczenia pooperacyjnych zrostów otrzewnowych metodą laparoskopową : rozprawa doktorska
Keyword:GÓRSKI WIESŁAW
Author:GÓRSKI WIESŁAW
Signature:45D/17637
ytyczna ocena odległych wyników leczenia złamań kostek goleni
Keyword:GÓRSKI ZBIGNIEW
Author:GÓRSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/16339
Ocena echokardiograficzna dzieci po operacji radykalnej zespołu czworaczego Fallota
Keyword:GÓRZNA HANNA
Author:GÓRZNA HANNA
Signature:45D/14378
Zastosowanie ultasonografii przezpochwowej do wczesnego wykrywania rozrostów endometrium
Keyword:GÓŹDŹ DARIUSZ
Author:GÓŹDŹ DARIUSZ
Signature:45D/14002
Analiza wyników resuscytacji krążeniowo-oddechowych w aglomeracji olsztyńskiej na przestrzeni lat 1989 - 1996 :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRABANIA JACEK
Author:GRABANIA JACEK
Signature:45D/16353
Analiza wyników resuscytacji krążeniowo-oddechowych w aglomeracji olsztyńskiej na przestrzeni lat 1989 - 1996 :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GRABANIA JACEK
Author:GRABANIA JACEK
Signature:45D/16353
 Obecność i ekspresja genów wirusa enzootycznej białaczki bydła w genomie zakażonych komóre
Keyword:GRABEK-GAWŁOWICZ MAŁGORZATA
Author:GRABEK-GAWŁOWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/18235
Wartość diagnostyczna ultrasonografii węzłów chłonnych szyi u chorych z rakiem krtani
Keyword:GRABICKA-GROCHAL MAGDALENA
Author:GRABICKA-GROCHAL MAGDALENA
Signature:45D/14310
Ocena przydatności materiałów Herculite XR Compoglass i Vitremer dla zmiany kształtu korony zęba w celu poprawy miejsca retencyjnego dla klamry doginanej z drutu protetycznego : praca doktorska
Keyword:GRABIKOWSKA-PROWANS KRYSTYNA
Author:GRABIKOWSKA-PROWANS KRYSTYNA
Signature:45D/17304
Ocena przydatności materiałów Herculite XR Compoglass i Vitremer dla zmiany kształtu korony zęba w celu poprawy miejsca retencyjnego dla klamry doginanej z drutu protetycznego : praca doktorska
Keyword:GRABIKOWSKA-PROWANS KRYSTYNA
Author:GRABIKOWSKA-PROWANS KRYSTYNA
Signature:45D/17304
Wpływ powiększonego migdałka gardłowego na częstość występowania i przebieg kliniczny wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
Keyword:GRABOWSKA JOLANTA
Author:GRABOWSKA JOLANTA
Signature:45D/14740
 Wpływ somatropiny na gojenie się doświadczalnych złamań żuchwy u szczurów
Keyword:GRABOWSKA STANISŁAWA ZYTA
Author:GRABOWSKA STANISŁAWA ZYTA
Signature:45D/6281