G - J (3)

Optymalizacja leczenia propafenonem poprzez monitorowanie zależności między fenotypem oksydacji, stężeniami leku i jego metabolitu w surowicy a działaniem przeci warytmicznym u chorych z napadowym migotaniem przedsionków : [praca doktorska]
Keyword:JAŹWIŃSKA-TARNAWSKA EWA
Author:JAŹWIŃSKA-TARNAWSKA EWA
Signature:45D/15723
Wpływ deksametazonu i dehydroepiandrosteronu na wydzielanie interleukiny-2 oraz interleukiny-8 z jednojądrzastych krwinek białych człowieka i badania in vitro : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:JAŻDŻYK WENANTY
Author:JAŻDŻYK WENANTY
Signature:45D/15602
Wpływ deksametazonu i dehydroepiandrosteronu na wydzielanie interleukiny-2 oraz interleukiny-8 z jednojądrzastych krwinek białych człowieka i badania in vitro : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:JAŻDŻYK WENANTY
Author:JAŻDŻYK WENANTY
Signature:45D/15602
Profesor Witold Eugeniusz Zawadowski, społecznik, uczony i wychowawca - twórca i nestor polskiej szkoły radiologicznej ; praca doktorska
Keyword:JEDLIŃSKI ANDRZEJ JAKUB
Author:JEDLIŃSKI ANDRZEJ JAKUB
Signature:45D / 15945
Rola stresu oksydacyjnego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JEDYNAK MONIKA
Author:JEDYNAK MONIKA
Signature:45D/17109
Rola stresu oksydacyjnego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JEDYNAK MONIKA
Author:JEDYNAK MONIKA
Signature:45D/17109
Embolizacja jako wstęp do chirurgicznego leczenia włókniaka młodzieńczego :(praca doktorska)
Keyword:JEGLIŃSKA EWA
Author:JEGLIŃSKA EWA
Signature:45D/17082
Rak przedsionka krtani wychodzący z krtaniowej powierzchni nagłośni.
Keyword:JELENIEWSKA-NIEWIAROWICZ ALICJA
Author:JELENIEWSKA-NIEWIAROWICZ ALICJA
Signature:45D/2338
Ruchliwość ludzkich granulocytów przy obecności protonoforu w środowiskach o różnym składzie jonowym : praca doktorska
Keyword:JELEŃ ANNA MARIA
Author:JELEŃ ANNA MARIA
Signature:45D/15551
Dynamika wzrostu wątrobiaka 2-N-acetyloaminofluorenowego leczonego szczepionką BCG, 5-fluorouracylem i zabiegiem operacyjnym : praca doktorska
Keyword:JELEŃ MICHAŁ
Author:JELEŃ MICHAŁ
Signature:45D/7133
Kompleksowa ocena wyników leczenia po endoprotezoplastyce stawu kolanowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JELEŃ WOJCIECH
Author:JELEŃ WOJCIECH
Signature:45D/16013
0 tak zwanym sercu mi?iakowym
Keyword:Jelewska Zofia
Author:Jelewska Zofia
Signature:45D/923
Wyniki neurolizy splotu barkowego w przypadkach porażeń pourazowych
Keyword:JELIŃSKI MARIAN JAN
Author:JELIŃSKI MARIAN JAN
Signature:45D/908
Oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na aktywność wybranych enzymów : rozprawa doktorska
Keyword:JELONEK BOGUMIŁA
Author:JELONEK BOGUMIŁA
Signature:45D/4679
Badanie ilościowe składu komórek w jałowym wysięku skórnym w ostrych chorobach naczyniowych mózgu : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:JELSKA HENRYKA MARIA
Author:JELSKA HENRYKA MARIA
Signature:45D/6243
Ocena pooperacyjna plastyki metodą Bex’a u chorych z wadą mitralną : praca doktorska
Keyword:JEMIELITY MAREK
Author:JEMIELITY MAREK
Signature:45D/14298
Porównanie wyników leczenia makro i mikroneurochirurgicznego skąpodrzewiaków Ośrodkowego Układu Nerwowego : rozprawa doktorska
Keyword:JENDE PIOTR
Author:JENDE PIOTR
Signature:45D/17340
Zachowanie się niektórych parametrów gospodarki lipidowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
Keyword:JENDRYCZKA-MAĆKIEWICZ EWA
Author:JENDRYCZKA-MAĆKIEWICZ EWA
Signature:45D/17201
Zachowanie się niektórych parametrów gospodarki lipidowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
Keyword:JENDRYCZKA-MAĆKIEWICZ EWA
Author:JENDRYCZKA-MAĆKIEWICZ EWA
Signature:45D/17201
Ocena wyników skojarzonego leczenia chorych na raka trzonu macicy ze szczególnym uwzględnieniem powikłań popromiennych : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:JERECZEK-FOSSA BARBARA
Author:JERECZEK-FOSSA BARBARA
Signature:45D/17342