K - KRĘ (4)

Badanie stężenia 11-hydroksykortykosterydów we krwi krążenia mózgowego u psów we wczesnym okresie doświadczalnego obrzęku mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:KOJDER IRENEUSZ
Author:KOJDER IRENEUSZ
Signature:45D/4846
Ocena objawowości klinicznej postaci lędźwiowej choroby Scheuermanna w świetle korelacji badań radiologicznych, ortopedycznych, wydolnościowych ustroju i innych : (praca doktorska) /
Keyword:KOKOSZKA LESZEK A.
Author:KOKOSZKA LESZEK A.
Signature:45D/6087
Objawy towarzyszące wywołaniu odczynu Sanarelli-Shwartzmana : rozprawa doktorska
Keyword:KOKOSZKA TADEUSZ
Author:KOKOSZKA TADEUSZ
Signature:45D/5315
Psychogenne następstwa sztucznego przerwania ciąży.
Keyword:KOKOSZKA WŁODZIMIERZ
Author:KOKOSZKA WŁODZIMIERZ
Signature:45D /695
Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOKOSZKA-PASZKOT JANINA
Author:KOKOSZKA-PASZKOT JANINA
Signature:45D/15818
Erytropoeza u chorych ze złamaniami kości części twarzowej czaszki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOKOT JAN
Author:KOKOT JAN
Signature:45D/15978
Ocena porównawcza znieczulenia ogólnego całkowicie dożylnego ze znieczuleniem wyłącznie wziewnym u operowanych w warunkach "chirurgii jednego dnia” : rozprawa doktorska
Keyword:KOKOT NATALIA
Author:KOKOT NATALIA
Signature:45D/16728
Ocena porównawcza znieczulenia ogólnego całkowicie dożylnego ze znieczuleniem wyłącznie wziewnym u operowanych w warunkach "chirurgii jednego dnia” : rozprawa doktorska
Keyword:KOKOT NATALIA
Author:KOKOT NATALIA
Signature:45D/16728
Fizykochemiczne badania żeli wodorotlenku glinowego przeznaczonego dla lecznictwa : [praca doktorska] /
Keyword:KOKOT ZENON JÓZEF
Author:KOKOT ZENON JÓZEF
Signature:45D/4699
Differential effects of low-dose opioid receptor antagonists on blood pressure and pain threshold in SHR ; Study perfomed for the degree of Doctor of Pharmaceutical Sciences
Keyword:KOLARIC SASA
Author:KOLARIC SASA
Signature:45D/17278
Differential effects of low-dose opioid receptor antagonists on blood pressure and pain threshold in SHR ; Study perfomed for the degree of Doctor of Pharmaceutical Sciences
Keyword:KOLARIC SASA
Author:KOLARIC SASA
Signature:45D/17278
Ocena przydatności osteotomii trapezoidalnej szyjki kości udowej wg Dunna w leczeniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOLARZ KRZYSZTOF K.
Author:KOLARZ KRZYSZTOF K.
Signature:45D/17262
Ocena przydatności totalnej bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w leczeniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych w dysplastycznym stawie biodrowym : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:KOLASIŃSKI PIOTR
Author:KOLASIŃSKI PIOTR
Signature:45D/15485
Ocena przydatności totalnej bezcementowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w leczeniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych w dysplastycznym stawie biodrowym : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:KOLASIŃSKI PIOTR
Author:KOLASIŃSKI PIOTR
Signature:45D/15485
Ocena przydatności diagnostycznego płukania otrzewnej w obrażeniach brzucha : praca doktorska
Keyword:KOLASŃSKI JERZY
Author:KOLASŃSKI JERZY
Signature:45D/9432
Bezpośrednie i odległe wyniki komissurotomii mitralnej. 1964, / 2 / , 52 k. il. tab. bibliogr 74 poz. maszyn. Praca doktorska.
Keyword:KOLCZYCKA ZOFIA
Author:KOLCZYCKA ZOFIA
Signature:45D/282
Stężenie wybranych białek ostrej fazy oraz globulin odpornościowych w przebiegu głowy i szyi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOLEBACZ BOGDAN
Author:KOLEBACZ BOGDAN
Signature:45D/16768
Badania toksycznego wpływu Kartoxu 50 u szczurów zatruwanych subchronicznie : rozprawa doktorska
Keyword:KOLNY HENRYK
Author:KOLNY HENRYK
Signature:45D/6164
Działanie teofiliny w prewencji uszkodzenia czynności nerek wywołanego przez radiologiczne środki cieniujące : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOLONKO AURELIUSZ
Author:KOLONKO AURELIUSZ
Signature:45D/15979
Zaburzenia metabolizmu żelaza u mężczyzn w czasie ostrej fazy zawału mięśnia sercowego : rozprawa doktorska
Keyword:KOLOWCA JAKUB MARCIN
Author:KOLOWCA JAKUB MARCIN
Signature:45D/17335