K - KRĘ (4)

Badania nad zmianami w przyzębiu w ostrej chorobie popromiennej.
Keyword:KLIMEK HENRYK JOZEF
Author:KLIMEK HENRYK JOZEF
Signature:45D/1066
Regulacja biosyntezy progesteronu w łożysku ludzkim przez metabolity cyklu Krebsa
Keyword:KLIMEK JERZY
Author:KLIMEK JERZY
Signature:45D/2720
Przydatność krzywych ROC w diagnostyce różnicowej łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego. Meta-analiza : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMEK KATARZYNA
Author:KLIMEK KATARZYNA
Signature:45D/17569
Przydatność krzywych ROC w diagnostyce różnicowej łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego. Meta-analiza : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMEK KATARZYNA
Author:KLIMEK KATARZYNA
Signature:45D/17569
Ocena zaburzeń metabolizmu węglowodanowego i lipidowego u mężczyzn po przebytym zawale serca do 45 roku życia
Keyword:KLIMEK KRZYSZTOF
Author:KLIMEK KRZYSZTOF
Signature:45D/6737
Ultrasonograficzne i enzymatyczne wskaźniki rozwojowe sześciomiesięcznych płodów matek leczonych z powodu niepłodności
Keyword:KLIMEK MAŁGORZATA
Author:KLIMEK MAŁGORZATA
Signature:45D/15446
Wytwarzanie monokin i ekspresja antygenów powierzchniowych przez makrofagi myszy z cukrzycą alloksanową
Keyword:KLIMEK MAŁGORZATA
Author:KLIMEK MAŁGORZATA
Signature:45D/16508
Cechy morfologiczne raka nerki w badaniach TK na tle odkryć operacyjnych, klinicznych i innych technik obrazowania
Keyword:KLIMEK STANISŁAW
Author:KLIMEK STANISŁAW
Signature:45D/17443
Występowanie neuropatii podklinicznej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I : praca doktorska
Keyword:KLIMIECKA IWONA
Author:KLIMIECKA IWONA
Signature:45D/14380
Anatomia kliniczna tętnicy środkowej długiej, jako gałęzi "kompleksu" tętnicy łączącej przedniej
Keyword:KLIMKIEWICZ JUSTYNA
Author:KLIMKIEWICZ JUSTYNA
Signature:45D/17940
Badanie efektów pamięciowych wazopresyny i trójpeptydu Pro-Arg-Gly oraz argininy u szczurów : rozprawa doktorska
Keyword:KLIMKIEWICZ TOMASZ
Author:KLIMKIEWICZ TOMASZ
Signature:45D/18019
Badanie efektów pamięciowych wazopresyny i trójpeptydu Pro-Arg-Gly oraz argininy u szczurów : rozprawa doktorska
Keyword:KLIMKIEWICZ TOMASZ
Author:KLIMKIEWICZ TOMASZ
Signature:45D/18019
Ochronne i regeneracyjne działanie oleju z nasion wiesiołka na błonę śluzową żołądka szczurów w czasie stresu
Keyword:KLIMMEK JAN-KRISTIAN WALDEMAR
Author:KLIMMEK JAN-KRISTIAN WALDEMAR
Signature:45D/14323
Próba zastosowania nowej metody oznaczania trimetoprimu do monitorowania stężenia tego leku we krwi i w osoczu
Keyword:KLIMOWICZ ADAM
Author:KLIMOWICZ ADAM
Signature:45D/7158
Zastawki cewki moczowej
Keyword:KLIMOWICZ WITOLD
Author:KLIMOWICZ WITOLD
Signature:45D/2700
Wartość diagnostyczna oznaczania radioimmunologicznego alfalfetoproteiny i antygenu karcinoembrionalnego w hepatomegaliach
Keyword:KLINCEWICZ HENRYK
Author:KLINCEWICZ HENRYK
Signature:45D/6543
Unaczynienie tętnicze końcowego odcinka jelita cienkiego i początkowego odcinka jelita grubego u człowieka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLING ANDRZEJ
Author:KLING ANDRZEJ
Signature:45D/3972
Unaczynienie tętnicze końcowego odcinka jelita cienkiego i początkowego odcinka jelita grubego u człowieka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLING ANDRZEJ
Author:KLING ANDRZEJ
Signature:45D/3972
Ocena stanu immunologicznego chorych na kłębkowe zapalenia nerek oraz przewlekle dializowanych na podstawie reaktywności limfocytów w hodowli in vitro na mitogeny nieswoiste (PHA, Con A, PWM)
Keyword:KLINGER MARIAN
Author:KLINGER MARIAN
Signature:45D/4675
Biochemiczne czynniki ryzyka miażdżycy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLINKE MAŁGORZATA
Author:KLINKE MAŁGORZATA
Signature:45D/17530