K - KRĘ (4)

Biochemiczne czynniki ryzyka miażdżycy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLINKE MAŁGORZATA
Author:KLINKE MAŁGORZATA
Signature:45D/17530
Stężenie aminokwasów w surowicy krwi po doustnym obciążeniu preparatem aminokwasów u dzieci z zespołem złego wchłaniania : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KLINOWSKA JOLANTA
Author:KLINOWSKA JOLANTA
Signature:45D/6820
Ocena unitiolu jako środka przyspieszającego wydalanie rtęci z nerek po scyntygrafii z użyciem 203Hg-Chlormerodryny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLOCZKOWSKI KAZIMIERZ
Author:KLOCZKOWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/4282
Badania doświadczalne i kliniczne materiałów elastycznych do trwałego podścielania protez : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLONOWSKA-WACIŃSKA JOANNA
Author:KLONOWSKA-WACIŃSKA JOANNA
Signature:45D/17468
Badania doświadczalne i kliniczne materiałów elastycznych do trwałego podścielania protez : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLONOWSKA-WACIŃSKA JOANNA
Author:KLONOWSKA-WACIŃSKA JOANNA
Signature:45D/17468
Badania nad przydatnością oceny rentgenologicznej uszkodzeń jajowodów przy zachowawczym leczeniu i rokowaniu w niepłodności kobiecej
Keyword:KLONOWSKI HENRYK
Author:KLONOWSKI HENRYK
Signature:45D/479
Badania porównawcze frakcji fosfolipidowych i aktywności reninowej osocza w nadciśnieniu w przewlekłym kłębkowym zapaleniu nerek i w nadciśnieniu pierwotnym : praca doktorska
Keyword:KLOREK BARBARA
Author:KLOREK BARBARA
Signature:45D/4851
Częstość występowania przyczyn maciczno -jajowodowych w niepłodności pierwotnej i wtórnej ; rozprawa doktorska
Keyword:KLUZ TOMASZ
Author:KLUZ TOMASZ
Signature:45D/16521
Układ fibrynolityczny w płynie owodniowym kobiet rodzących. Porównanie z osoczem : rozprawa doktorska
Keyword:KŁYSZEJKO ANDRZEJ
Author:KŁYSZEJKO ANDRZEJ
Signature:45D/17979
Układ fibrynolityczny w płynie owodniowym kobiet rodzących. Porównanie z osoczem : rozprawa doktorska
Keyword:KŁYSZEJKO ANDRZEJ
Author:KŁYSZEJKO ANDRZEJ
Signature:45D/17979
Wpływ delecji pętli V3 glikoproteiny płaszcza (gp120) wirusa HIV-1, na indukcję odpowiedzi komórkowej oraz apoptozę limfocytów T w układzie in vitro : praca doktorska
Keyword:KMIECIAK DARIUSZ
Author:KMIECIAK DARIUSZ
Signature:45D/17251
Wpływ delecji pętli V3 glikoproteiny płaszcza (gp120) wirusa HIV-1, na indukcję odpowiedzi komórkowej oraz apoptozę limfocytów T w układzie in vitro : praca doktorska
Keyword:KMIECIAK DARIUSZ
Author:KMIECIAK DARIUSZ
Signature:45D/17251
Przydatność bazy wiedzy ekspertów dla wspomagania lekarza opieki podstawowej w wyjaśnianiu przyczyn zatrzynania miesiączkowania : rozprawa doktorska
Keyword:KMIECIAK KRZYSZTOF
Author:KMIECIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/15343
Przydatność bazy wiedzy ekspertów dla wspomagania lekarza opieki podstawowej w wyjaśnianiu przyczyn zatrzynania miesiączkowania : rozprawa doktorska
Keyword:KMIECIAK KRZYSZTOF
Author:KMIECIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/15343
Badania morfochemiczne rdzenia nadnerczy i poziomu katecholamin w krwi u świnek morskich w doświadczalnym, ostrym wstrząsie anafilaktycznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KMIEĆ BOGUMIŁ L
Author:KMIEĆ BOGUMIŁ L
Signature:45D/4281
Badania morfochemiczne rdzenia nadnerczy i poziomu katecholamin w krwi u świnek morskich w doświadczalnym, ostrym wstrząsie anafilaktycznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KMIEĆ BOGUMIŁ L
Author:KMIEĆ BOGUMIŁ L
Signature:45D/4281
Ocena zawartości escyny w nasionach kasztanowca Aesculus hippocastanum L. : rozprawa doktorska
Keyword:KMIEĆ KRZYSZTOF
Author:KMIEĆ KRZYSZTOF
Signature:45D/15689
Zachorowania na nowotwory krwi i mózgu a narażenie na wolnozmienne pole magnetyczne 50Hz w miejscu zamieszkania : rozprawa doktorska
Keyword:KMITA-DRENDA TERESA
Author:KMITA-DRENDA TERESA
Signature:45D/17405
Stan narządu słuchu i równowagi człowieka po zatruciu czteroetylkiem ołowiu
Keyword:KNAPIK-FIAŁKOWSKA DANUTA
Author:KNAPIK-FIAŁKOWSKA DANUTA
Signature:45D/977
Białka ostrej fazy w przewlekłej niewydolności tętniczej obwodowej : praca doktorska
Keyword:KNAPIK-KORDECKA MARIA
Author:KNAPIK-KORDECKA MARIA
Signature:45D/7161