K - KRĘ (4)

Badania mechanizmu działania leków inotropowych na modelu izolowanego mięśnia sercowego świnki morskiej. Wpływ pobudzenia kanałów potasowych ATP-zależnych na kurczliwość mięśnia brodawkowatego serca świnki morskiej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KOCIĆ IVAN
Author:KOCIĆ IVAN
Signature:45D/17334
Badania mechanizmu działania leków inotropowych na modelu izolowanego mięśnia sercowego świnki morskiej. Wpływ pobudzenia kanałów potasowych ATP-zależnych na kurczliwość mięśnia brodawkowatego serca świnki morskiej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KOCIĆ IVAN
Author:KOCIĆ IVAN
Signature:45D/17334
Przydatność badania przezciemiączkowego ultrasonograficznego w ocenie rozwoju niemowląt wyleczonych z ostrej noworodkowej niewydolności oddechowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCISZEWSKA-NAJMAN BOŻENA
Author:KOCISZEWSKA-NAJMAN BOŻENA
Signature:45D/14744
Leczenie pałeczek duru brzusznego i duru rzekomego B : praca doktorska
Keyword:KOCISZEWSKI JANUSZ
Author:KOCISZEWSKI JANUSZ
Signature:45D/2743
Ocena wybranych wskaźników gospodarki białkowej w wątrobie szczura po operacji opasania żołądka : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KOCJAN ANDRZEJ
Author:KOCJAN ANDRZEJ
Signature:45D/15392
Ocena wybranych wskaźników gospodarki białkowej w wątrobie szczura po operacji opasania żołądka : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KOCJAN ANDRZEJ
Author:KOCJAN ANDRZEJ
Signature:45D/15392
Wpływ dwóch różnych sposobów zespolenia żyły wrotnej z żyłą główną dolną na wybrane wskaźniki metaboliczne w mitochondriach komórek wątrobowych szczurów : (rozprawa doktorska)
Keyword:KOCJAN HALINA
Author:KOCJAN HALINA
Signature:45D/15393
Wpływ dwóch różnych sposobów zespolenia żyły wrotnej z żyłą główną dolną na wybrane wskaźniki metaboliczne w mitochondriach komórek wątrobowych szczurów : (rozprawa doktorska)
Keyword:KOCJAN HALINA
Author:KOCJAN HALINA
Signature:45D/15393
Anatomia rentgenowska przewodu żółciowego głównego [ductus hepatocholedochus] i jego stosunek do kręgosłupa
Keyword:KOCOŃ TADEUSZ
Author:KOCOŃ TADEUSZ
Signature:45D/703
Kliniczna przydatność oznaczania okresu refrakcji przedsionka serca metodą stymulacji przezprzełykowej : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOCOT EMILIAN
Author:KOCOT EMILIAN
Signature:45D/4891
Badania porównawcze efektywności prylokainy i bupi-wakainy w znieczuleniu nadoponowym w położnictwie : praca doktorska
Keyword:KOCZOROWSKI ANDRZEJ
Author:KOCZOROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15229
Percepcja przestrzennego rozkładu luminancji przez układ wzrokowy człowieka w badaniach doświadczalnych i modelu matematycznym : rozprawa doktorska
Keyword:KOCZOROWSKI PAWEŁ
Author:KOCZOROWSKI PAWEŁ
Signature:45D/11135
Ocena metod kształtowania powierzchni zgryzowych protez stałych na podstawie wybranych czynności mięśni skroniowych : [praca doktorska]
Keyword:KOCZOROWSKI RYSZARD
Author:KOCZOROWSKI RYSZARD
Signature:45D/4943
Badania nad wytwarzaniem L-asparaginazy przez szczep Escherichia Coli 343 : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KOCZURBA ELŻBIETA
Author:KOCZURBA ELŻBIETA
Signature:45D/5869
Wartość diagnostyczna doustnego testu prowokowanej Plumburii cuprenilem w rozpoznawaniu zatrucia ołowiem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCZWARA ANDRZEJ
Author:KOCZWARA ANDRZEJ
Signature:45D/3374
Wartość diagnostyczna doustnego testu prowokowanej Plumburii cuprenilem w rozpoznawaniu zatrucia ołowiem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCZWARA ANDRZEJ
Author:KOCZWARA ANDRZEJ
Signature:45D/3374
Ocena zachowań i stanów emocjonalnych pacjentów poddających się zabiegom stomatologicznym : praca doktorska
Keyword:KOHUT BOGUSŁAW
Author:KOHUT BOGUSŁAW
Signature:45D/15740
Miejsce ultrasonografii endoskopowej w diagnostyce kamicy żółciowej przewodowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOHUT MACIEJ
Author:KOHUT MACIEJ
Signature:4 5 D / 16925
Udział komórek mikrogleju w patogenezie doświadczalnego modelu choroby Parkinsona wywołanego u myszy 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyna (MPTP) : praca doktorska
Keyword:KOHUTNICKA MAŁGORZATA
Author:KOHUTNICKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15533
Udział komórek mikrogleju w patogenezie doświadczalnego modelu choroby Parkinsona wywołanego u myszy 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyna (MPTP) : praca doktorska
Keyword:KOHUTNICKA MAŁGORZATA
Author:KOHUTNICKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15533