K - KRĘ (4)

Wpływ jonów miedzi na aktywność skurczową myometrium królika. Badania in vitro i in vivo
Keyword:KOBYLEC EDWARD
Author:KOBYLEC EDWARD
Signature:45D/6863
Zaburzenia hemodynamiczne w zespole Eallota u niemowląt i małych dzieci
Keyword:KOBYLIŃSKA-LISICKA DANUTA
Author:KOBYLIŃSKA-LISICKA DANUTA
Signature:45D/948
Trójmetylosililowe pochodne wybranych sulfonamidów
Keyword:KOBYŁCZYK KRZYSZTOF
Author:KOBYŁCZYK KRZYSZTOF
Signature:45D/5864
Badania porównawcze materiałów wyciskowych stosowanych w uspołecznionym lecznictwie stomatologicznym PRL
Keyword:KOBYŁECKI WIESŁAW
Author:KOBYŁECKI WIESŁAW
Signature:45D/572
Analiza receptorów i protoonkogenów zaangażowanych w szlakach przekazywania sygnałów do apoptozy lub proliferacji w samoistnych białaczkach myszy z transgenicznym TCR
Keyword:KOBZDEJ MARCIN
Author:KOBZDEJ MARCIN
Signature:45D/15804
Obciążenie rodzinne, warunki środowiskowe i otyłość w chorobie nadciśnieniowej
Keyword:KOCEMBA JÓZEF
Author:KOCEMBA JÓZEF
Signature:45D/1059
Stężenie manganu we krwi pełnej, w osoczu i w erytrocytach u chorych na przewlekłą niewydolność nerek
Keyword:KOCEMBA-DYCZEK JOANNA
Author:KOCEMBA-DYCZEK JOANNA
Signature:45D/15258
Izolacja materiału z powierzchni komórek nierozpuszczalną pochodną trypsyny.
Keyword:KOCEMBA-ŚLIWOWSKA URSZULA
Author:KOCEMBA-ŚLIWOWSKA URSZULA
Signature:45D/2247
Tętnica nerkowa u płodów ludzkich w analizie metrycznej
Keyword:KOCHAN JERZY
Author:KOCHAN JERZY
Signature:45D/16314
Regulacja lipogenezy w brunatnej tkance tłuszczowej szczura
Keyword:KOCHAN ZDZISłAW
Author:KOCHAN ZDZISłAW
Signature:45D/14487
Ocena czynności wentylacyjnej płuc po zabiegach torakochirurgieznych u chorych usprawnianych
Keyword:KOCHANOWICZ JAN
Author:KOCHANOWICZ JAN
Signature:45D/972
Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia przerzutów nowotworowych do płuc, oraz analiza wybranych czynników prognostycznych, mogących mieć wpływ na odległe przeżycia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCHANOWSKI LESZEK
Author:KOCHANOWSKI LESZEK
Signature:45D/16887
Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia przerzutów nowotworowych do płuc, oraz analiza wybranych czynników prognostycznych, mogących mieć wpływ na odległe przeżycia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCHANOWSKI LESZEK
Author:KOCHANOWSKI LESZEK
Signature:45D/16887
Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia przerzutów nowotworowych do płuc, oraz analiza wybranych czynników prognostycznych, mogących mieć wpływ na odległe przeżycia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCHANOWSKI LESZEK
Author:KOCHANOWSKI LESZEK
Signature:45D/16887
Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia przerzutów nowotworowych do płuc, oraz analiza wybranych czynników prognostycznych, mogących mieć wpływ na odległe przeżycia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOCHANOWSKI LESZEK
Author:KOCHANOWSKI LESZEK
Signature:45D/16887
Ocena czynności wydzielnicznej żołądka w schorzeniach przewodu pokarmowego u dzieci
Keyword:KOCHAŃSKA EWA
Author:KOCHAŃSKA EWA
Signature:45D/5326
Zachowanie się aktywności aminotransferazy L-glutamina: D-fruktozo-6-fosforan w wątrobie świnek morskich z częściową hepatektomią po podaniu hydrokortyzonu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOCHAŃSKI LESZEK
Author:KOCHAŃSKI LESZEK
Signature:45D/4509
Zachowanie się aktywności aminotransferazy L-glutamina: D-fruktozo-6-fosforan w wątrobie świnek morskich z częściową hepatektomią po podaniu hydrokortyzonu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOCHAŃSKI LESZEK
Author:KOCHAŃSKI LESZEK
Signature:45D/4509
Badania stężeń pierwiastków śladowych : miedzi i cynku w osoczu oraz miedzi, cynku i manganu w płynie mózgowo-rdzeniowym w przewlekłej schizofrenii
Keyword:KOCHELT HENRYK
Author:KOCHELT HENRYK
Signature:45D/5387
Zachowanie się związków fosforanowych podczas glikolizy i oddychania w przeżywających nięśniach
Keyword:KOCHMAN MARIAN
Author:KOCHMAN MARIAN
Signature:45D/242