K - KRĘ (4)

Ocena wybranych cech struktury i metabolizmu endometrium umożliwiających wczesne wyłonienie grupy ryzyka spośród przypadków rozrostu gruczołowego
Keyword:KNAPP PIOTR ANDRZEJ
Author:KNAPP PIOTR ANDRZEJ
Signature:720,932; 720,933
Wpływ zawartości fluoru w wodzie pitnej na poziom fluoru w moczu i stan uzębienia chłopców w wieku 13-15 lat
Keyword:KNAŚ IZABELA LEOKADIA
Author:KNAŚ IZABELA LEOKADIA
Signature:45d/7043
Wpływ aerozoli antybiotyków przeciwbakteryujnych i przeciwgrzybicznych na stabilność monowarstwy fos fo 1 i pidowej surfaktanu płucnego
Keyword:KNIAT-MIJAL EWA
Author:KNIAT-MIJAL EWA
Signature:45D/15882
Tzw. suchy zębodół w ocenie klinicznej i histopatologicznej
Keyword:KNIAŻEWSKI LESZEK
Author:KNIAŻEWSKI LESZEK
Signature:45D/6654
Wpływ hiperwentylacji uzyskanej za pomocą oddechu kontrolowanego na równowagę kwasowo-zasadową i prężność tlenu we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych po urazie czaszkowo-mózgowych i operacjach neurochirurgicznych
Keyword:KNITTER TOMASZ
Author:KNITTER TOMASZ
Signature:45D/2625
Ocena wyników leczenia operacyjnego wady aortalnej serca u chorych z upośledzoną funkcją lewej komory i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KNOPIK JERZY
Author:KNOPIK JERZY
Signature:45D/15597
Porównanie zachowania zdolności proliferacyjnych prekursorów hematopoezy przechowywanych w niskich temperaturach
Keyword:KNOPINSKA-POSŁUSZNY WANDA
Author:KNOPINSKA-POSŁUSZNY WANDA
Signature:45D/17311
Współistnienie kamicy żółciowej z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
Keyword:KOBECKA-SYSKA EUGENIA
Author:KOBECKA-SYSKA EUGENIA
Signature:45D/2339
Ocena cytotoksyczności ludzkich limfocytów pobudzonych przeciwciałami ANTY-CD3 i ANTY-CD28 w obecności interleukiny 2.
Keyword:KOBERDA JAROSŁAW
Author:KOBERDA JAROSŁAW
Signature:45D/14202
Rola homeotycznych genów MSX, genu EDA i czynnika transkrypcji LEF-1 w procesie różnicowania zawiązków zębów : rozprawa doktorska
Keyword:KOBIELAK AGNIESZKA
Author:KOBIELAK AGNIESZKA
Signature:45D/17613
Rola homeotycznych genów MSX, genu EDA i czynnika transkrypcji LEF-1 w procesie różnicowania zawiązków zębów : rozprawa doktorska
Keyword:KOBIELAK AGNIESZKA
Author:KOBIELAK AGNIESZKA
Signature:45D/17613
Badania molekularne DNA w Zespole Christ-Siemens-Touraine : rozprawa doktorska
Keyword:KOBIELAK KRZYSZTOF
Author:KOBIELAK KRZYSZTOF
Signature:45D/16640
Występowanie wirusa Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej z uwzględnieniem jego wpływu na zmianę fenotypu komórek Reed-Sternberga i Hodgkina : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:KOBIERSKA GRAŻYNA
Author:KOBIERSKA GRAŻYNA
Signature:45D/17255
Występowanie wirusa Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej z uwzględnieniem jego wpływu na zmianę fenotypu komórek Reed-Sternberga i Hodgkina : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:KOBIERSKA GRAŻYNA
Author:KOBIERSKA GRAŻYNA
Signature:45D/17255
Zachowanie się wskaźników spirograficznych, równowagi kwasowo-zasadowej i metabolitów przemiany beztlenowej u dzieci z nadmiarem masy ciała w okresie pokwitania przed i po wysiłku fizycznym
Keyword:KOBIERSKA IWONA
Author:KOBIERSKA IWONA
Signature:45D/7142
Ocena niepowodzeń i powikłań po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego I i IIA
Keyword:KOBIERSKI JULIUSZ
Author:KOBIERSKI JULIUSZ
Signature:45D/17258
Budowa ciała chorych na choroby afektywne endogenne a niektóre cechy obrazu klinicznego zwłaszcza przebiegu tych chorób
Keyword:KOBRZYŃSKA ELŻBIETA
Author:KOBRZYŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/4494
Wpływ znieczulenia nasiękowego rany na natężenie bólu pooperacyjnego u chorych poddanych zabiegowi całkowitego usunięcia macicy
Keyword:KOBUS HANNA
Author:KOBUS HANNA
Signature:45D/16905
Analiza kliniczna zakażenia układu moczowego u dzieci
Keyword:KOBUSIŃSKA ELŻBIETA
Author:KOBUSIŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/4643
Odległa ocena narządu wzroku w retinopatii wcześniaków
Keyword:KOBYLARZ JOANNA
Author:KOBYLARZ JOANNA
Signature:45D/15290