K - KRĘ (4)

Wpływ niektórych hormonów na mikrometabolizm błony śluzowej żołądka szczura białego
Keyword:KOZŁOWSKA KRYSTYNA
Author:KOZŁOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/733
Ciąża po trasplantacji nerki - Wpływ na losy matki, dziecka oraz na czynności nerki przeszczepionej
Keyword:KOZŁOWSKA-BOSZKO BEATA
Author:KOZŁOWSKA-BOSZKO BEATA
Signature:45D/14139
Wpływ hydrokortyzonu na zachowanie się białek chromatyny wątroby świnek morskich : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKI ANDRZEJ
Author:KOZŁOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6656
Badania immunomorfologiczne w pierwotnych zespołach nerczycowych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKI JANUSZ
Author:KOZŁOWSKI JANUSZ
Signature:45D/3464
Elektrogramy wewnątrzsercowe w ostrej i przewlekłej elektrostymulacji serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKI JERZY W
Author:KOZŁOWSKI JERZY W
Signature:45D/3313
Aktywność katepsyny a nowotworów skóry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKI LESZEK
Author:KOZŁOWSKI LESZEK
Signature:45D/15097
Przydatność badań niektórych markerów nowotworowych (CA 19-9, CEA i SCC-Ag) w rozpoznawaniu i chirurgicznym leczeniu raka przełyku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKI MIROSłAW DARIUSZ
Author:KOZŁOWSKI MIROSłAW DARIUSZ
Signature:45D/15098
Sekrecja insuliny i hormonu wzrostu w zawale serca : [praca doktorska]
Keyword:KOZŁOWSKI WOJCIECH
Author:KOZŁOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/2568
Stan jamy ustnej i wybrane składniki biochemiczne śliny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa doktorska
Keyword:KOZŁOWSKI ZBIGNIEW
Author:KOZŁOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/15338
Stan jamy ustnej i wybrane składniki biochemiczne śliny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa doktorska
Keyword:KOZŁOWSKI ZBIGNIEW
Author:KOZŁOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/15338
Dynamika zmian prędkości przepływu w tętnicach zewnątrz - i wewnątrzczaszkowych badanych metodą Dopplera u chorych po ogniskowym niedokrwieniu mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZUB DARIUSZ
Author:KOZUB DARIUSZ
Signature:45D/16624
Dynamika zmian prędkości przepływu w tętnicach zewnątrz - i wewnątrzczaszkowych badanych metodą Dopplera u chorych po ogniskowym niedokrwieniu mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZUB DARIUSZ
Author:KOZUB DARIUSZ
Signature:45D/16624
Wskaźniki skutecznej ablacji u chorych z nawrotnym częstoskurczem węzłowym : rozprawa doktorska
Keyword:KOŹLUK EDWARD
Author:KOŹLUK EDWARD
Signature:45D/16081
Biochemiczna charakterystyka proteoglikanów powięzi prawidłowej i bliznowato zmienionej : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:KOŹMA EWA MARIA
Author:KOŹMA EWA MARIA
Signature:45D/15197
Zmiany mięśniowe w twardzinie a dermatomyosi-tis.
Keyword:KOŹMIŃSKA ANNA
Author:KOŹMIŃSKA ANNA
Signature:45D/864
Rozpoznawanie i leczenie czopów nowotworowych w żyle głównej dolnej u chorych na raka nerki : rozprawa doktorsk
Keyword:KOŹMIŃSKA EWA MAGDALENA
Author:KOŹMIŃSKA EWA MAGDALENA
Signature:45D/17938
Dystrofia wewnątrzmaciczna płodu w populacji rejonu Włocławka - ryzyko i częstość występowania, przyczyny, analiza skuteczności zapobiegania i leczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOŹMIŃSKA TERESA
Author:KOŹMIŃSKA TERESA
Signature:45D/7036
Rola wazopresyny w regulacji mózgowego przepływu krwi : praca doktorska
Keyword:KOŹNIEWSKA-KOŁODZIEJSKA EWA
Author:KOŹNIEWSKA-KOŁODZIEJSKA EWA
Signature:45D/6755
Badanie trwałości roztworów chlorowodorku tymazoliny : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora farmacji
Keyword:KRACZKOWSKA ANNA
Author:KRACZKOWSKA ANNA
Signature:45D/6955
Analiza frekwencji segmentu VH4-34 (VH4.2I) w fizjologicznym repertuarze łańcuchów ciężkich przeciwciał w limfocytach B krwi obwodowej osób dorosłych : praca doktorska
Keyword:KRAJ PIOTR
Author:KRAJ PIOTR
Signature:45D/14222