P - R (7)

Krytyczna ocena skuteczności różnych metod postępowania chirurgicznego w leczeniu zespołu Cushinga : rozprawa doktorska
Keyword:PIELKA STANISŁAW
Author:PIELKA STANISŁAW
Signature:45D/5855
Krytyczna ocena skuteczności różnych metod postępowania chirurgicznego w leczeniu zespołu Cushinga : rozprawa doktorska
Keyword:PIELKA STANISŁAW
Author:PIELKA STANISŁAW
Signature:45D/5855
Efektywność seminarium w nauczaniu medycyny klinicznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIELOCH ZBIGNIEW
Author:PIELOCH ZBIGNIEW
Signature:45D/7019
Zachowanie się pobudliwości mięśnia serca w warunkach przemijającego niedokrwienia : praca doktorska
Keyword:PIENIAK MARIAN
Author:PIENIAK MARIAN
Signature:45D/2431
Mózgowy przepływ krwi u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym leczonych blokerem receptorów Beta-1 adrenergicznych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny : praca doktorska
Keyword:PIENIĄŻEK WITOLD
Author:PIENIĄŻEK WITOLD
Signature:45D/18249
Mózgowy przepływ krwi u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym leczonych blokerem receptorów Beta-1 adrenergicznych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny : praca doktorska
Keyword:PIENIĄŻEK WITOLD
Author:PIENIĄŻEK WITOLD
Signature:45D/18249
Czynniki rokownicze w leczeniu interferonem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:PIENIĄŻEK WOJCIECH
Author:PIENIĄŻEK WOJCIECH
Signature:45D/16215
Czynniki rokownicze w leczeniu interferonem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:PIENIĄŻEK WOJCIECH
Author:PIENIĄŻEK WOJCIECH
Signature:45D/16215
Analiza przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi - na materiale Pracowni Elektronystagmografii Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie z lat 1970-1994
Keyword:PIERCHAŁA KATARZYNA
Author:PIERCHAŁA KATARZYNA
Signature:45D/16165
Kaloryczna pobudliwość przedsionka u chorych na padaczkę : badania elektronystagmograficzne i elektroencefalograficzne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIESIAK KAZIMIERZ STANISŁAW
Author:PIESIAK KAZIMIERZ STANISŁAW
Signature:45D/3986
Kaloryczna pobudliwość przedsionka u chorych na padaczkę : badania elektronystagmograficzne i elektroencefalograficzne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIESIAK KAZIMIERZ STANISŁAW
Author:PIESIAK KAZIMIERZ STANISŁAW
Signature:45D/3986
Przewlekły zespół płucno-sercowy u chorych z dychawicą oskrzelową : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:PIESTRAK JERZY
Author:PIESTRAK JERZY
Signature:45D/7069
Wpływ pochodnych ajjrydynowych na syntezę RNA in vitro : praca doktorska
Keyword:PIESTRZENIEWICZ MARIOLA KATARZYNA
Author:PIESTRZENIEWICZ MARIOLA KATARZYNA
Signature:45D/14409
Ocena wartości testów serodiagnostycznych w rozpoznawaniu giardiozy : praca doktorska
Keyword:PIETKIEWICZ HALINA
Author:PIETKIEWICZ HALINA
Signature:45D/15221
Polineuropatia i szybkość przewodzenia w nerwach obwodowych oraz somatosensoryczne potencjały wywołane u dzieci z podwyższonym stężeniem ołowiu we krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIETKIEWICZ TADEUSZ
Author:PIETKIEWICZ TADEUSZ
Signature:45D/17375
Polineuropatia i szybkość przewodzenia w nerwach obwodowych oraz somatosensoryczne potencjały wywołane u dzieci z podwyższonym stężeniem ołowiu we krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIETKIEWICZ TADEUSZ
Author:PIETKIEWICZ TADEUSZ
Signature:45D/17375
Budowa histologiczna, histochemiczna i ultrastruktu-ralna oraz niektóre wskaźniki biochemiczne ściany tętnicy nerkowej u królika w przebiegu cukrzycy doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIETRAS GRZEGORZ M.
Author:PIETRAS GRZEGORZ M.
Signature:45D/14949
Zdolność do pracy chorych na cukrzycę.
Keyword:PIETRASZEK FELICJA
Author:PIETRASZEK FELICJA
Signature:45D/424
Przebieg reakcji sensomotorycznych wzbudzanych bodźcami wzrokowymi i słuchowymi u dzieci w różnych grupach wiekowych : rozprawa doktorska
Keyword:PIETRASZKIEWICZ TOMASZ
Author:PIETRASZKIEWICZ TOMASZ
Signature:45D/7123
Ocena przydatności markerów: PCNA, TFG, białka p53 w prognozowaniu przeżyć u źle rokujących chorych leczonych z powodu raka krtani : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIETRAWSKA-URBANIEC WIOLETTA
Author:PIETRAWSKA-URBANIEC WIOLETTA
Signature:45D/16765