P - R (7)

Stan układu stomatognatycznego oraz wybranych parametrów systemu odpornościowego u pracowników Kopalni Węgla Kamiennego "Jaworzno” : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLIK AGNIESZKA
Author:PAWLIK AGNIESZKA
Signature:45D/15984
Stan układu stomatognatycznego oraz wybranych parametrów systemu odpornościowego u pracowników Kopalni Węgla Kamiennego "Jaworzno” : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLIK AGNIESZKA
Author:PAWLIK AGNIESZKA
Signature:45D/15984
Ocena stężenia cytokin we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u noworodków w niektórych stanach patologii : praca doktorska
Keyword:PAWLIK DOROTA
Author:PAWLIK DOROTA
Signature:45D/16502
Ekspresja cząsteczek CD45RA i CD45RO limfocytów CD4+ u chorych na alergię atopową : praca doktorska
Keyword:PAWLIK IZABELLA
Author:PAWLIK IZABELLA
Signature:45D/14663
Ocena charakteru i ewolucji zmian oskrzelowych u chorych z zespołem pierwotnej dyskinezji rzęsek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLIK JACEK
Author:PAWLIK JACEK
Signature:45D/16812
Częstość zakażeń chlamydiami układu moczowopłciowego w regionie południowo-zachodniej Polski w latach 1996-1999 : praca doktorska
Keyword:PAWLIK LILLA
Author:PAWLIK LILLA
Signature:45D/17756
Losy ciąży zagrożonej poronieniem a czynnik zakażenia : rozprawa doktorska
Keyword:PAWLIK MARIAN
Author:PAWLIK MARIAN
Signature:45D/8153
Mnogie tętniaki naczyń mózgowych : praca doktorska
Keyword:PAWLIK ZBIGNIEW EUGENIUSZ
Author:PAWLIK ZBIGNIEW EUGENIUSZ
Signature:45D/14223
Bariery w transporcie prze zo trzewnowym: badania modelowe in vitro :	rozprawa doktorska
Keyword:PAWLIK-JUZKÓW HALINA
Author:PAWLIK-JUZKÓW HALINA
Signature:45D/ 15 779
Grypa w regionie warszawskim w 1971 r. - badania epidemiologiczno-kliniczne : praca doktorska
Keyword:PAWLISZEWSKA JANINA
Author:PAWLISZEWSKA JANINA
Signature:45D/2868
Obserwacje nad zgodnością okoliczności wypadków i rodzajów urazów z wiekiem dziecka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLISZEWSKA KRYSTYNA
Author:PAWLISZEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/3951
Obserwacje nad zgodnością okoliczności wypadków i rodzajów urazów z wiekiem dziecka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLISZEWSKA KRYSTYNA
Author:PAWLISZEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/3951
Unerwienie macicy u płodów ludzkich : praca doktorska
Keyword:PAWLITKA ZBIGNIEW
Author:PAWLITKA ZBIGNIEW
Signature:45D/2693
Leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchoł-kowych z zastosowaniem biostymulacji laserowej: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWlŃSKA-MAGNUSZEWSKA MAŁGORZATA
Author:PAWlŃSKA-MAGNUSZEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14792
Rozkład selenu w narządach osób zmarłych z powodu zawału mięśnia sercowego i niektórych innych chorób w regionie pomorsko-kujawskim : praca doktorska
Keyword:PAWLUK HANNA
Author:PAWLUK HANNA
Signature:45D/17194
Epidemiologia grzybic skóry owłosionej głowy ze szczególnym uwzględnieniem grzybicy woszczynowej w Wielkopolsce : praca doktorska
Keyword:PAWŁOWICZ ANNA
Author:PAWŁOWICZ ANNA
Signature:45D/14666
Badania nad zastosowaniem chitozanu jako składnika optymalizującego właściwości systemów łączących materiały kompozycyjne z zębiną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWŁOWSKA ELŻBIETA
Author:PAWŁOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16258
Spirometryczna i gazometryczna ocena wentylacji płuc u kobiet w przebiegu ciąży s praca doktorska
Keyword:PAWŁOWSKA EWA
Author:PAWŁOWSKA EWA
Signature:45D/2662
Wpływ wybranych antagonistów receptora dopaminergicznego D2 na łaknienie i na zawartość neuropeptydu Y w mózgu szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWŁOWSKI JAROSŁAW
Author:PAWŁOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16683
Wpływ wybranych antagonistów receptora dopaminergicznego D2 na łaknienie i na zawartość neuropeptydu Y w mózgu szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWŁOWSKI JAROSŁAW
Author:PAWŁOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16683