P - R (7)

Wartość oznaczania stężenia w surowicy rozpuszczalnej podjednostki receptora dla interleukiny-2 (SIL-2R) jako markera klinicznego przebiegu gruźlicy płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PĘTLAK ALINA
Author:PĘTLAK ALINA
Signature:45D/17866
Wartość oznaczania stężenia w surowicy rozpuszczalnej podjednostki receptora dla interleukiny-2 (SIL-2R) jako markera klinicznego przebiegu gruźlicy płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PĘTLAK ALINA
Author:PĘTLAK ALINA
Signature:45D/17866
Galaktografia : praca doktorska
Keyword:PĘTLAK ODON ANDRZEJ
Author:PĘTLAK ODON ANDRZEJ
Signature:45D/2449
Tętnice wieńcowe serca i ich połączenia w badaniach pośmiertnych
Keyword:PĘZACKI ZDZISŁAW
Author:PĘZACKI ZDZISŁAW
Signature:45D/1038
Wpływ insektycydów płynnych : foschloru-50 i metoxu-30 na nerki zwierząt laboratoryjnych w podostrym i przewlekłym doświadczeniu : praca na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:PĘZIOŁ - LASZCZYŃSKA MARIA
Author:PĘZIOŁ - LASZCZYŃSKA MARIA
Signature:45D/5999
Wpływ hiperbilirubinemii okresu noworodkowego na dalszy rozwój dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIASECKA MARIA
Author:PIASECKA MARIA
Signature:45D/6606
Badania porównawcze wpływu lignokainy, mepiwakainy i bupiwakainy użytych do elektroforetycznej blokady tkanek okolicy zatoki tętnicy szyjnej na reakcje depresyjne nerwu zatokowego : praca doktorska
Keyword:PIASECKI ANTONI
Author:PIASECKI ANTONI
Signature:45D/6413
Operacje laparoskopowe w leczeniu torbieli surowiczych jajnika.
Keyword:PIASECKI KRZYSZTOF
Author:PIASECKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14003
Praca doktorska
Keyword:PIASECKI ZBIGNIEW
Author:PIASECKI ZBIGNIEW
Signature:45D/503
Diagnostyka i taktyka postępowania leczniczego w odpływie żołądkowo-przełykowym u niemowląt : praca doktorska
Keyword:PIASECZNA-PIOTROWSKA ANNA
Author:PIASECZNA-PIOTROWSKA ANNA
Signature:45D/15012
Fizjologiczne i biochemiczne mechanizmy adaptacji mięśnia do wysiłku. Zużycie tlenu i fosforylacja oksydatywna w mitochondriach mięśnia szkieletowego i mięśnia sercowego u zwierząt poddanych długotrwałemu treningowi : praca doktorska
Keyword:PIASKOWSKI JAN
Author:PIASKOWSKI JAN
Signature:45D/3404
Fizjologiczne i biochemiczne mechanizmy adaptacji mięśnia do wysiłku. Zużycie tlenu i fosforylacja oksydatywna w mitochondriach mięśnia szkieletowego i mięśnia sercowego u zwierząt poddanych długotrwałemu treningowi : praca doktorska
Keyword:PIASKOWSKI JAN
Author:PIASKOWSKI JAN
Signature:45D/3404
Zmiany w narządzie moczowym u królików spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7 % roztworu formaliny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIASZCZYŃSKI JERZY A.
Author:PIASZCZYŃSKI JERZY A.
Signature:45D/6502
Występowanie inhibitorów lektyn z Agaricus Campestris L. i Pisum Sativum L. w surowicach różnych gatunków zwierząt : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIĄTEK JAROSŁAW
Author:PIĄTEK JAROSŁAW
Signature:45D/16037
Plastyka tęczówki : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PIĄTEK MARIA
Author:PIĄTEK MARIA
Signature:45D/6611
Tkankowy aktywator plazminogenu (+-PA) i inhibitor aktywatora plazminogenu (PAJ-1) na tle innych parametrów układu krzepnięcia i ftbrynolizy we krwi chorych na marskość wątroby : praca doktorska
Keyword:PIĄTKOWSKA MARIA
Author:PIĄTKOWSKA MARIA
Signature:45D/14288
Rozwój mięśnia skrzydłowego bocznego u płodów ludzkich : praca doktorska
Keyword:PIĄTKOWSKI WIESŁAW
Author:PIĄTKOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/11535
Ocena skuteczności leczenia przedziurawionego wrzodu żołądka lub dwunastnicy prostym zeszyciem : praca doktorska
Keyword:PICHLAK KAZIMIERZ
Author:PICHLAK KAZIMIERZ
Signature:45D/14318
Ocena możliwości zastosowania termografii w diagnostyce raka podstawnokomórkowego twarzy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIECHEL MAGDALENA
Author:PIECHEL MAGDALENA
Signature:45D/15933
Ocena możliwości zastosowania termografii w diagnostyce raka podstawnokomórkowego twarzy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIECHEL MAGDALENA
Author:PIECHEL MAGDALENA
Signature:45D/15933