P - R (7)

Ocena przydatności oznaczeń wybranych markerów nowotworowych : CEA, CA-19-9, CA-50, ferrytyny i TPA w przed- i pooperacyjnej diagnostyce chorych na raka nerki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWŁOWSKI WOJCIECH
Author:PAWŁOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/16395
Ocena przydatności oznaczeń wybranych markerów nowotworowych : CEA, CA-19-9, CA-50, ferrytyny i TPA w przed- i pooperacyjnej diagnostyce chorych na raka nerki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWŁOWSKI WOJCIECH
Author:PAWŁOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/16395
Badania głosu w przypadkachjwrodzonych rozszczepów podniebienia
Keyword:PAWŁOWSKI ZYGMUNT
Author:PAWŁOWSKI ZYGMUNT
Signature:45D/798
Odległe wyniki po elektroresekcji gruczolaka stercza na materiale 400 chorych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PAZDIREK ANDRZEJ
Author:PAZDIREK ANDRZEJ
Signature:45D/3383
Rola enzymów proteolitycznych oraz białek mezangium w patogenezie odrzucania nerki przeszczepionej u ludzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAZIK JOANNA
Author:PAZIK JOANNA
Signature:45D/16143
Interakcja witamin A i D na poziomie lizosomowym : praca doktorska
Keyword:PĄCZEK KRYSTYNA
Author:PĄCZEK KRYSTYNA
Signature:45D/6908
Późne potencjały komorowe i komorowe zaburzenia rytmu u chorych ze świeżym zawałem serca leczonym trom-bolitycznie : praca doktorska
Keyword:PĄCZKOWSKA BOŻENA
Author:PĄCZKOWSKA BOŻENA
Signature:45D/14919
Uwalnianie sulfidoleukotrienów z izolowanych leukocytów krwi obwodowej chorych z atopowym zapaleniem skóry : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PECIAK BOŻENA
Author:PECIAK BOŻENA
Signature:45D/15149
Monitorowanie poziomu wybranych enzymów i wskaźników lipolizy jako czynników prognostycznych rozwoju niewydolności oddechowej w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PEDOWSKI JAN
Author:PEDOWSKI JAN
Signature:45D/16195
Monitorowanie poziomu wybranych enzymów i wskaźników lipolizy jako czynników prognostycznych rozwoju niewydolności oddechowej w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PEDOWSKI JAN
Author:PEDOWSKI JAN
Signature:45D/16195
Wpływ niektórych hormonów kory nadnerczy kortyzonu i hydrokortyzonu oraz tarczycy na oporność gronkowca złocistego na działanie antybiotyków
Keyword:PEIKER WOJCIECH
Author:PEIKER WOJCIECH
Signature:45D/507
Ocena przydatności mieszanki poliantybiotycznej z hydrokortyzonem do bezpośredniego przykrycia przypadkowo obnażonej miazgi zębowej i do leczenia hiektórych jej stanów zapalnych
Keyword:PELCOWA MARIA
Author:PELCOWA MARIA
Signature:45D/946
Postępowanie operacyjne w leczeniu współistniejących, pooparzeniowych bliznowych, zwężeń przełyku i żołądka : rozprawa doktorska
Keyword:PELCZAR PIOTR
Author:PELCZAR PIOTR
Signature:45D/16947
Postępowanie operacyjne w leczeniu współistniejących, pooparzeniowych bliznowych, zwężeń przełyku i żołądka : rozprawa doktorska
Keyword:PELCZAR PIOTR
Author:PELCZAR PIOTR
Signature:45D/16947
Zależność między budową chemiczną a działanie! farmakologicznym w grupie pochodnych kwasów arylo-tetrahydrofuranono-2-karboksylowych
Keyword:PELCZARSKA ALICJA
Author:PELCZARSKA ALICJA
Signature:45D/525
Ocena kliniczna narządu żucia dzieci z zespołem Downa z makroregionu lubelskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PELS ELŻBIETA
Author:PELS ELŻBIETA
Signature:45D/14959
Ocena przydatności 2,3-dwufosforanoglicerolu w rozpoznawaniu niektórych skutków urazu twarzo-czaszkowego : praca doktorska
Keyword:PELZER MICHAŁ
Author:PELZER MICHAŁ
Signature:45D/5905
Kształtowanie się struktury Dolnośląskiej Służby Zdrowia w latach 1945-1974 : rozprawa doktorska
Keyword:PENAR STANISŁAW
Author:PENAR STANISŁAW
Signature:45D/3273
Rozwój psychomotoryczny wcześniaków do końca trzeciego roku życia :[praca doktorska]
Keyword:PENK STEFAN
Author:PENK STEFAN
Signature:45D/5429
Ocena wykrywalności chorób sutka w populacji pacjentek Poradni Schorzeń Sutka Górnośląskiego Centrum Medycznego w latach 1985-1993 : rozprawa doktorska
Keyword:PENTAK JÓZEF
Author:PENTAK JÓZEF
Signature:45D/18204