P - R (7)

Wpływ szwów katgutowych zwykłych, chromowanych i dexonowych na gojenie się przeciętej i zeszytej ściany pęcherza moczowego królika w obecności zakażenia dróg moczowych : [praca doktorska]
Keyword:PIECHNA KRZYSZTOF
Author:PIECHNA KRZYSZTOF
Signature:45D/4700
Wpływ szwów katgutowych zwykłych, chromowanych i dexonowych na gojenie się przeciętej i zeszytej ściany pęcherza moczowego królika w obecności zakażenia dróg moczowych : [praca doktorska]
Keyword:PIECHNA KRZYSZTOF
Author:PIECHNA KRZYSZTOF
Signature:45D/4700
Zachowanie się stężeń jonów magnezu, wapnia, potasu i sodu w osoczu oraz krwinkach czerwonych u dzieci z czynnościowymi zaburzeniami rytmu serca : praca doktorska
Keyword:PIECHOCKA MIROSŁAWA
Author:PIECHOCKA MIROSŁAWA
Signature:45D/3668
Zachowanie się stężeń jonów magnezu, wapnia, potasu i sodu w osoczu oraz krwinkach czerwonych u dzieci z czynnościowymi zaburzeniami rytmu serca : praca doktorska
Keyword:PIECHOCKA MIROSŁAWA
Author:PIECHOCKA MIROSŁAWA
Signature:45D/3668
Niektóre czynniki tzw. ryzyka udaru mózgowego ze szczególnym uwzględnieniem hiperlipidemii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIECHOCKI DARIUSZ WOJCIECH
Author:PIECHOCKI DARIUSZ WOJCIECH
Signature:45D/7114
Występowanie metycylinoopornych gronkowców złocistych (MRSA) w środowisku szpitalnym i ich charakterystyka : praca doktorska
Keyword:PIECHOWICZ LIDIA
Author:PIECHOWICZ LIDIA
Signature:45d/15837
Ocena skuteczności leczenia dawkami uderzeniowymi cyklofosfamidu przewlekłej glomerulopatii toczniowej w porównaniu z pierwotnymi glomerulopatiami w niespełna dwuletniej obserwacji : rozprawa doktorska
Keyword:PIECHOWSKA MARITA
Author:PIECHOWSKA MARITA
Signature:45D/17797
Ocena skuteczności leczenia dawkami uderzeniowymi cyklofosfamidu przewlekłej glomerulopatii toczniowej w porównaniu z pierwotnymi glomerulopatiami w niespełna dwuletniej obserwacji : rozprawa doktorska
Keyword:PIECHOWSKA MARITA
Author:PIECHOWSKA MARITA
Signature:45D/17797
Identyfikacja i przydatność taksonomiczna systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych, izolowanych z sinic rodzaju Phormidium : praca [... ] celem uzyskania stopnia doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:PIECHULA STANISŁAW
Author:PIECHULA STANISŁAW
Signature:45D/14803
Zmiany mikrokrążenia skórnego w atopowym zapaleniu skóry i chorobie wibracyjnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIECZARA DANUTA
Author:PIECZARA DANUTA
Signature:45D/16150
Problemy leczenia wysokiej krótkowzroczności u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIECZARA EWA
Author:PIECZARA EWA
Signature:45D/14901
Badania eksperymentalne nad rolą koenzymu A w patogenezie choroby wieńcowej.
Keyword:PIECZUL-MRÓZ JOANNA
Author:PIECZUL-MRÓZ JOANNA
Signature:45D/2306
Ocena funkcji cewki proksymalnej nefronu u chorych na nadciśnienie tętnicze : rozprawa doktorska
Keyword:PIECZYŃSKA ANNA
Author:PIECZYŃSKA ANNA
Signature:45D/17157
Ocena przewlekłego oddziaływania herbicydu kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy na układ krwiotwórczy i limforetykulamy szczurów : praca doktorska
Keyword:PIECZYRAK ROBERT
Author:PIECZYRAK ROBERT
Signature:45D/14629
Wykrywalność zaburzeń psychicznych w środowisku wiejskim na podstawie badań mieszkańców gminy Wielgie w województwie kujawsko-pomorskim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIEKARSKA AGATA
Author:PIEKARSKA AGATA
Signature:45D/17986
Wykrywalność zaburzeń psychicznych w środowisku wiejskim na podstawie badań mieszkańców gminy Wielgie w województwie kujawsko-pomorskim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIEKARSKA AGATA
Author:PIEKARSKA AGATA
Signature:45D/17986
Wyniki leczenia urazów cewki tylnej w następstwie złamania miednicy w zależności od sposobu pierwotnego zaopatrzenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PIEKARSKI JANUSZ
Author:PIEKARSKI JANUSZ
Signature:45D/3086
Ocena skuteczności operacyjnego leczenia ciąży ektopowej : rozprawa doktorska
Keyword:PIEKARSKI TOMASZ
Author:PIEKARSKI TOMASZ
Signature:45D/16644
Wpływ różnych metod dekrystalizacji na właściwości miodów pszczelich : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:PIEKUT JOLANTA
Author:PIEKUT JOLANTA
Signature:45D/17854
Ocena sposobu zespalania odłamów trzonów kości długich płytkami metalowymi w leczeniu złamań bez unieruchomienia zewnętrznego : praca doktorska
Keyword:PIELIŃSKI MARIAN
Author:PIELIŃSKI MARIAN
Signature:45D/2266