P - R (7)

Ocena wykrywalności chorób sutka w populacji pacjentek Poradni Schorzeń Sutka Górnośląskiego Centrum Medycznego w latach 1985-1993 : rozprawa doktorska
Keyword:PENTAK JÓZEF
Author:PENTAK JÓZEF
Signature:45D/18204
Rola rezonansu magnetycznego (MRI) w rozpoznawaniu i leczeniu raka odbytnicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PERCZYŃSKI Włodzimierz
Author:PERCZYŃSKI Włodzimierz
Signature:45D/15550
Wiatry fenowe a poród u człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:PEREK ADAM
Author:PEREK ADAM
Signature:45D/16536
Wieloogniskowe zarażenia grzybami wykryte w badaniach masowych kobiet : rozprawa doktorska
Keyword:PEREK EUGENIUSZ
Author:PEREK EUGENIUSZ
Signature:45D/6126
Użyteczność wybranych markerów biochemicznych dla oceny stanu zdrowia płodu w II trymestrze ciąży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PERENC MAŁGORZATA
Author:PERENC MAŁGORZATA
Signature:45D/16544
Wpływ promieniowania nadfioletowego i gamma na niektóre związki amoniowe
Keyword:PERKOWSKI EDWARD
Author:PERKOWSKI EDWARD
Signature:45D/4258
Dalsze losy chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego o niepewnej lub nieustalonej przyczynie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PERTKIEWICZ MAREK
Author:PERTKIEWICZ MAREK
Signature:45D/6753
Badania biofarmaceutyczne wybranych roztworów iniekcyjnych lignokainy : praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego doktora farmacji
Keyword:PERZ ANDRZEJ
Author:PERZ ANDRZEJ
Signature:45D/6905
Wpływ bradykininy na wiązanie 125J-insuliny w tkance tłuszczowej szczura w hipotermii : rozprawa doktorska
Keyword:PERZ MAGDALENA
Author:PERZ MAGDALENA
Signature:45D/17954
Otrzymywanie i właściwości fizyko-chemiczne doustnych preparatów o przedłużonym działaniu zawierającym chlorek potasowy : praca na stopień doktora fa-ramcji
Keyword:PERZ STEFANIA
Author:PERZ STEFANIA
Signature:45D/2999
Reakcja informacyjnego RNA z rybosomami Escherichia coli : [praca doktorska]
Keyword:PERZYŃSKI STANISŁAW
Author:PERZYŃSKI STANISŁAW
Signature:45D/2745
Wpływ znieczulenia eterem, halotanem oraz neurolep-toanestezji (NLA II) na parametiry gospodarki węglowodanowej człowieka : praca doktorska
Keyword:PESZKOWSKI JANUSZ MACIEJ
Author:PESZKOWSKI JANUSZ MACIEJ
Signature:45D/2274
Wpływ kolistyny, meticilliny , chloramfenikolu i erytromycyny na chromosomy człowieka in vitro : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PETEJA JERZY
Author:PETEJA JERZY
Signature:45D/3959
Ocena stanu przyzębia i periodontologicznych potrzeb leczniczych u młodzieży łódzkich szkół średnich.
Keyword:PETERSON RÓŻA
Author:PETERSON RÓŻA
Signature:45D/13997
Rodzinne uwarunkowania występowania infekcyjnych chorób układu oddechowego u dzieci
Keyword:PETRI BOŻENA
Author:PETRI BOŻENA
Signature:45D/16036
Badania roztworów amidu kwsu tiooctowego /AKT/
Keyword:PETRI STANISŁAW
Author:PETRI STANISŁAW
Signature:45D/308
Badanie przepływu mięśniowego krwi za pomocą 133Xe u chorych z przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych
Keyword:PETRYKOWSKI ZBIGNIEW
Author:PETRYKOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/5353
Badania w grupie amidowych pochodnych hydantoiny o spodziewanym działaniu przeciwarytmicznym : rozprawa doktorska
Keyword:PĘKALA ELŻBIETA
Author:PĘKALA ELŻBIETA
Signature:45D/16864
Badania w grupie amidowych pochodnych hydantoiny o spodziewanym działaniu przeciwarytmicznym : rozprawa doktorska
Keyword:PĘKALA ELŻBIETA
Author:PĘKALA ELŻBIETA
Signature:45D/16864
Wzniecanie porodu w świetle współczesnego położnictwa ; praca doktorska
Keyword:PĘKSA ANNA
Author:PĘKSA ANNA
Signature:45D/2865