P - R (7)

Sprężystość i właściwości lepkosprężyste przeszczepów kostnych : praca doktorska
Keyword:REGIEWICZ ZDZISŁAWA
Author:REGIEWICZ ZDZISŁAWA
Signature:45D/14531
Wpływ gwoździowania na ukrwienie trzonów kości udowych : praca doktorska
Keyword:REJ ZYGMUNT
Author:REJ ZYGMUNT
Signature:45D/3203
Poziom properdyny płynu owodniowego w przebiegu ciąży fizjologicznej : praca doktorska
Keyword:REJDYCH WITOLD
Author:REJDYCH WITOLD
Signature:45D/5903
Powikłania złamań przedniego dołu czaszki z uszkodzeniem opony twardej : praca doktorska
Keyword:REJMANIAK JADWIGA
Author:REJMANIAK JADWIGA
Signature:45D/2836
Rozkład krwi układu ABO u polskich dzieci z wrodzonym i przerostowym zwężeniem odźwiemika : praca doktorska
Keyword:REJMANOWSKI TADEUSZ
Author:REJMANOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/2766
Wpływ naciekowych zmian ocznych w przebiegu choroby Graves-Basedowa na wybrane funkcje oka : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:REJNOWICZ-KRAJEWSKA LIGIA
Author:REJNOWICZ-KRAJEWSKA LIGIA
Signature:45D/4310
Badania nad przekrwieniem reaktywnym w krążeniu wieńcowym i kurczliwością mięśnia sercowego w warunkach krążenia wspomaganego u psów
Keyword:RELIGA ZBIGNIEW
Author:RELIGA ZBIGNIEW
Signature:45D/2331
Obraz kliniczny i tomograficzno-komputerowy chorych po przebytym nieurazowym krwiaku śródmózgowym leczonych zachowawczo i operacyjnie : praca doktorska
Keyword:REMIGOLSKA ELŻBIETA
Author:REMIGOLSKA ELŻBIETA
Signature:45D/14566
Wirusowe zapalenie wątroby typu A u dzieci - aspekty kliniczne i immunologiczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:REMION JADWIGA
Author:REMION JADWIGA
Signature:45D/16894
Analiza nienowotworowych przyczyn zgonu ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń układu oddechowego u chorych leczonych z powodu drobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
Keyword:REMISZEWSKI PAWEŁ
Author:REMISZEWSKI PAWEŁ
Signature:45D/16810
Narząd wzroku u dzieci niedosłyszących i głuchych ze szczególnym uwzględnieniem czasu świadomej reakcji i wzrokowej lokalizacji przestrzennej
Keyword:REMLEIN-MOZOLEWSKA GRAŻYNA
Author:REMLEIN-MOZOLEWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/2309
Aktywność enzymów hydrolitycznych w tkance glejowej hodowanej in vitro w atmosferach o zmiennej zawartości tlenu
Keyword:RENKAWEK KRYSTYNA
Author:RENKAWEK KRYSTYNA
Signature:45D/991
Ocena funkcji i struktury lewej komory serca oraz występowania zaburzeń rytmu wśród pacjentów leczonych dializą otrzewnową z powodu przewlekłej niewydolności nerek : rozprawa doktorska
Keyword:RENKE MARCIN
Author:RENKE MARCIN
Signature:45D/17790
Układ krzepnięcia i fibrynolizy krwi w narażeniu zawodowym na niektóre czynniki chemiczne
Keyword:RENKE WIESŁAW
Author:RENKE WIESŁAW
Signature:45D/8236
Das Ethos des Arztes bei Władysław Biegański (1857 - 1917) auf der Grundlage der "Gedanken und Aphorismen über die ärztliche Ethik" von 1899 : Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde
Keyword:RESTEL JAN
Author:RESTEL JAN
Signature:553,151
Optymalizacja leczenia diazepamem objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (a.z.a.) :praca na stopień doktora farmacji
Keyword:REWEKANT MIROSŁAW
Author:REWEKANT MIROSŁAW
Signature:45D/18601
Doświadczalny model rozsiewu guza mózgu drogą płynu mózgowo-rdzeniowego u szczura : praca doktorska
Keyword:REWERS ARLETA
Author:REWERS ARLETA
Signature:45D/11137
Wpływ neuroaktywnych steroidów na fosforylację syna-psyn kory i hipokampa mózgowia szczura przy udziale kinaz białkowych : C, Ca2+/CaM oraz zależnej od cAMP : praca doktorska
Keyword:RĘBAS ELŻBIETA
Author:RĘBAS ELŻBIETA
Signature:45D/14537
Badanie zmian strukturalnych genów P53, MDM2 i H-RAS-1 w wybranych podtypach złośliwych nowotworów tkanek miękkich : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RIESKE PIOTR
Author:RIESKE PIOTR
Signature:45D/16548
Zastosowanie partusistenu w zagrażających porodach przedwczesnych po odpłynięciu płynu owodniowego : praca doktorska
Keyword:RIESS ANDRZEJ
Author:RIESS ANDRZEJ
Signature:45D/7122