S - SZO (8)

Stężenie wybranych metali we krwi pracowników Huty "Częstochowa" w Częstochowie : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SOWADA BOGUMIŁ
Author:SOWADA BOGUMIŁ
Signature:45D/15699
Relaparatomia w klinice chirurgicznej : praca naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOWIAK SEWERYN
Author:SOWIAK SEWERYN
Signature:45D/6092
Wpływ rodzaju nici chirurgicznych na rozwój zakaże­ nia w ranie
Keyword:SOWIER JANUSZ
Author:SOWIER JANUSZ
Signature:45D/2729
Wczesne rozpoznawanie pooperacyjnych zakrzepie i ocena skuteczności farmakologicznej profilaktyki zakrzepicy [praca habilitacyjna]
Keyword:SOWIER JANUSZ
Author:SOWIER JANUSZ
Signature:45D/5549
Wpływ kaptoprylu - inhibitora konwertazy angiotensyny na rozwój tkanki łącznej w sercu szczura po doświadczalnym zawale mięśnia sercowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Keyword:SOWIŃSKA-NEUMAN LUIZA
Author:SOWIŃSKA-NEUMAN LUIZA
Signature:45D/16880
Wpływ kaptoprylu - inhibitora konwertazy angiotensyny na rozwój tkanki łącznej w sercu szczura po doświadczalnym zawale mięśnia sercowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Keyword:SOWIŃSKA-NEUMAN LUIZA
Author:SOWIŃSKA-NEUMAN LUIZA
Signature:45D/16880
Zmiany morfologiczne i histochemiczne w uchu wewnętrznym i drodze słuchowej w następstwie doświadczalnego urazu akustycznego : [praca habilitacyjna]
Keyword:SOWIŃSKI HENRYK
Author:SOWIŃSKI HENRYK
Signature:45D/3767
Leczenie przetok przewodu pokarmowego całkowitym żywieniem pozajelitowym : rozprawa doktorska
Keyword:SOWIŃSKI JANUSZ
Author:SOWIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/10061
Zastosowanie oznaczenia tyroksyny wolnej i całkowi­ tej w diagnostyce chorób tarczycy : [praca doktors­ ka]
Keyword:SOWIŃSKI JERZY
Author:SOWIŃSKI JERZY
Signature:45D/2799
Zespół Mirizzi - wybrane problemy kamicy żółciowej w obserwacji własnej : rozprawa doktorska
Keyword:SOWULA ALEKSANDER
Author:SOWULA ALEKSANDER
Signature:45D/16805
Zespół Mirizzi - wybrane problemy kamicy żółciowej w obserwacji własnej : rozprawa doktorska
Keyword:SOWULA ALEKSANDER
Author:SOWULA ALEKSANDER
Signature:45D/16805
Ocena wybranych parametrów regulujących proliferację i różnicowanie komórek tekalno-interstycjalnych w jajniku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SPACZYŃSKI ROBERT Z.
Author:SPACZYŃSKI ROBERT Z.
Signature:45D/16903
Zaburzenia gospodarki lipidowej w zespole nerczycowym u dzieci : praca doktorska /
Keyword:SPADŁO AGATA AGNIESZKA
Author:SPADŁO AGATA AGNIESZKA
Signature:45D/15589
Wartość diagnostyczna i prognostyczna badań seroimmunologicznych w ostrym i przewlekłym zaostrzonym odmiedniczkowym zapaleniu nerek : praca doktorska
Keyword:SPINETER-SOKOŁOWSKA ELŻBIETA
Author:SPINETER-SOKOŁOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/6569
Badania rodzinne nad genetycznym zróżnicowanie populacji polskiej w zakresie układu grupowego KIDD Jk
Keyword:SPODARYK ADAM
Author:SPODARYK ADAM
Signature:45D/940
Przydatność badań cytologicznych w diagnostyce zmian łagodnych i raków sutka (w materiale Pracowni Cytologicznej Szpitala Rejonowego im. dr Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej) : praca naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SPOREK RAFAŁ
Author:SPOREK RAFAŁ
Signature:45D/15851
Przydatność badań cytologicznych w diagnostyce zmian łagodnych i raków sutka (w materiale Pracowni Cytologicznej Szpitala Rejonowego im. dr Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej) : praca naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SPOREK RAFAŁ
Author:SPOREK RAFAŁ
Signature:45D/15851
Stany emocjonalne pacjentów związane z leczeniem stomatologicznym : praca doktorska
Keyword:SPORNIAK-TUTAK KATARZYNA
Author:SPORNIAK-TUTAK KATARZYNA
Signature:45D/16820
Tętnice gruczołu krokowego psa (Canis łamiKaris) młodego i starego : praca doktorska
Keyword:SPOZ STANISŁAWA
Author:SPOZ STANISŁAWA
Signature:454/2427
Ocena przydatności klinicznej oznaczania autoprze- ciwciał przeciw tyreoglobulinie w surowicy krwi cho­ rych po operacji zróżnicowanego raka tarczycy : roz­ prawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SPRZĄCZKOWSKA KATARZYNA
Author:SPRZĄCZKOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/15141