S - SZO (8)

Wpływ kontaktu zawodowego ze związkami chromu na poziom wolnych aminokwasów i białek w surowicy krwi : [praca doktorska]
Keyword:SOROCZYŃSKA TERESA
Author:SOROCZYŃSKA TERESA
Signature:45D/5367
Zachowanie się żelaza, miedzi, cynku, magnezu i wapnia w osoczu krwi w przewlekłym doświadczalnym zatruciu manganem s praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:SOROKA MAREK
Author:SOROKA MAREK
Signature:45D/4904
Markery aktywacji wczesnej fazy krzepnięcia i fibrynolizy oraz zaburzenia gospodarki lipidowej u chorych z zawałem mózgu w najwcześniejszym okresie choroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOROKA-WOJTASZKO MARIA
Author:SOROKA-WOJTASZKO MARIA
Signature:45D/21803
Życie, działalność naukowa i dydaktyczna profesora dr med. Mieczysława Jankowskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOSNOWSKA ANITA
Author:SOSNOWSKA ANITA
Signature:45D/16858
Życie, działalność naukowa i dydaktyczna profesora dr med. Mieczysława Jankowskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOSNOWSKA ANITA
Author:SOSNOWSKA ANITA
Signature:45D/16858
Oznaczanie utraty krwi po wyłuszczeniu gruczolaka stercza sposobem Harrisa-Hryntschaka i ocena czynników wpływających na jej zmianę : praca na stopień doktora nauk medycznych / =
Keyword:SOSNOWSKI MAREK
Author:SOSNOWSKI MAREK
Signature:45D/6128
Leon Kryński - twórca nowoczesnej chirurgii uniwersyteckiej w Warszawie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOSNOWSKI ROMAN
Author:SOSNOWSKI ROMAN
Signature:45D/17837
Kliniczne i biomechaniczne aspekty leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych zmodyfikowaną metodą Coventry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOSNOWSKI RYSZARD
Author:SOSNOWSKI RYSZARD
Signature:45D/17286
Kliniczne i biomechaniczne aspekty leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych zmodyfikowaną metodą Coventry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOSNOWSKI RYSZARD
Author:SOSNOWSKI RYSZARD
Signature:45D/17286
Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych stosowanych po transplantacji nerki na agregację płytek krwi : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:SOSNOWSKI SŁAWOMIR BOGDAN
Author:SOSNOWSKI SŁAWOMIR BOGDAN
Signature:45D/15420
Wyniki leczenia urazów kręgosłupa szyjnego oraz zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych metodą stabilizacji wewnętrznej z dostępu przedniego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOSNOWSKI STANISŁAW
Author:SOSNOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/17984
Udział węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych w rozwodu popierwotnej gruźlicy płuc młodocianych i dorosłych
Keyword:SOSNOWSKI WACŁAW
Author:SOSNOWSKI WACŁAW
Signature:45D/173
Badania nad możliwością ukrwienia podudzia po podwiązaniu tętnicy podkolanowej lub jej głównych odgałęzień : rozprawa doktorska
Keyword:SOSNOWSKI WOJCIECH
Author:SOSNOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/4682
Samoistna radialna segmentacja jąder limfocytów jako wykładnik aktywności procesu chorobowego w sarkoidozie : praca na stopiefi doktora nauk medycznych
Keyword:SOSZKA ADAM
Author:SOSZKA ADAM
Signature:45D/17886
Obraz zmian elektroencefalograficznych w przypadkach skurczu tętnic mózgowych w następstwie pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:SOSZYŃSKA DANUTA
Author:SOSZYŃSKA DANUTA
Signature:45D/6665
Parametry gospodarki żelazem w młodzieży szkolnej z rejonu Z.O.Z. w Gryficach : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:SOSZYŃSKI WITOLD
Author:SOSZYŃSKI WITOLD
Signature:45D/5574
Ocena czynności fagocytame j we krwi chorych na reu­ matoidalne zapalenie stawów [praca doktorska]
Keyword:SOTNIK DANUTA
Author:SOTNIK DANUTA
Signature:45D/2683
Skuteczność kinezyterapii w leczeniu chorych z przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa : rozprawa doktorska
Keyword:SOUS MAHMOUD
Author:SOUS MAHMOUD
Signature:45D/16911
Ocena stopnia ryzyka zachorowań na raka płuca u mężczyzn autochtonów i imigrantów Górnego Śląska w zależności od wybranych czynników biospołecznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOWA JACEK
Author:SOWA JACEK
Signature:45D/15874
Demograficzne, społeczne i behawioralne determinanty stanu zdrowia ludności wybranej gminy województwa tarnowskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:SOWA WIESŁAW
Author:SOWA WIESŁAW
Signature:45D/15494