S - SZO (8)

Ocena osbowości chorych na schizofrenię w korelacji z wzrokowymi potencjałami wywołanymi ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZELENBERGER WALDEMAR
Author:SZELENBERGER WALDEMAR
Signature:45D/3460
Analiza morfometryczna tarczy nerwu wzrokowego w jaskrze pierwotnej otwartego kąta z wykorzystaniem techniki planimetrii komputerowej : praca doktorska
Keyword:SZELEPIN ŁUKASZ
Author:SZELEPIN ŁUKASZ
Signature:45D/16945
Badania nad kształtowaniem się dominacji półkul mózgowych u dzieci
Keyword:SZELOŻYŃSKA KATARZYNA
Author:SZELOŻYŃSKA KATARZYNA
Signature:45D/438
Zastosowanie programowych ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia : praca doktorska
Keyword:SZEŁEMEJ ROMAN
Author:SZEŁEMEJ ROMAN
Signature:45D/14752
Reaktywność skórna na histaminę chorych na schizofrenię i chorych z innymi zaburzeniami psychicznymi : praca doktorska
Keyword:SZEMIS ANDRZEJ
Author:SZEMIS ANDRZEJ
Signature:45D/2656
Badania strukturalno-fazowe, przylegania brzeżnego i wytrzymałości niektórych plastycznych materiałów do wypełnień stałych
Keyword:SZENOWSKI HENRYK
Author:SZENOWSKI HENRYK
Signature:45D/7095
Wybrane elementy patogenezy świądu u chorych hemo-dializowanych w badaniach własnych s praca doktorska
Keyword:SZEPIETOWSKI JACEK
Author:SZEPIETOWSKI JACEK
Signature:45D/14455
Wpływ ostrego doświadczalnego zatrucia alkoholem etylowym na nerki
Keyword:SZEPIETOWSKI TOMASZ
Author:SZEPIETOWSKI TOMASZ
Signature:45D/4334
Ocena wyników operacyjnego leczenia układu chłonnego szyj i w przypadkach nowotworów złośliwych jamy ustnej i szczot.
Keyword:SZER HALINA
Author:SZER HALINA
Signature:45D/867
Z badań nad patogenezą dyslipidemii.
Keyword:SZERESZEWSKA HALINA
Author:SZERESZEWSKA HALINA
Signature:45/332
Wtórna niewydolność jajników pochodzenia podwzgórzowo - przysadkowego : obserwacje kliniczne, laboratoryjne testy diagnostyczne" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZERSZEŃ JOLANTA
Author:SZERSZEŃ JOLANTA
Signature:45D/6769
Wpływ cholerezy na zachowanie się stężenia cholesterolu w surowicy krwi : rozprawa doktorska
Keyword:SZERUDA-RUDZKA EWA
Author:SZERUDA-RUDZKA EWA
Signature:45D/3415
Wpływ wdrożenia teorii procesu pielęgnowania na chorego chirurgicznego i na poziom opieki pielęgniarskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZEWCZYK MARIA T.
Author:SZEWCZYK MARIA T.
Signature:45D/17172
Badania epidemiologiczne i kliniczne toksoplazmozy i toksokarozy u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:SZEWCZYK-KRAMSKA BEATA
Author:SZEWCZYK-KRAMSKA BEATA
Signature:45D/16712
Śródmiąższowe zapalenie mięśnia sercowego u dzieci
Keyword:SZEWCZYKOWSKA MIROSŁAWA
Author:SZEWCZYKOWSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/790
Uwarunkowania poziomu hemoglobiny u dziewcząt w wieku 15 - 19 lat ze szczególnym uwzględnieniem warunków społeczno-bytowych : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SZEWCZYŃSKI JERZY ANDRZEJ
Author:SZEWCZYŃSKI JERZY ANDRZEJ
Signature:45D/3612
Uwarunkowania poziomu hemoglobiny u dziewcząt w wieku 15 - 19 lat ze szczególnym uwzględnieniem warunków społeczno-bytowych : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SZEWCZYŃSKI JERZY ANDRZEJ
Author:SZEWCZYŃSKI JERZY ANDRZEJ
Signature:45D/3612
Badania odporności komórkowej u chorych na wirusowe zapalenie wątroby z antygenem HB i u jego nosicieli : praca doktorska
Keyword:SZKARADKIEWICZ ANDRZEJ
Author:SZKARADKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/2892
Wczesna diagnostyka wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych I Małgorzata Szklarczyk
Keyword:SZKLARCZYK MAŁGORZATA
Author:SZKLARCZYK MAŁGORZATA
Signature:45D/16230
Rak pęcherzyka żółciowego w materiale operacyjnym : praca doktorska
Keyword:SZKLARZ ZDZISŁAW
Author:SZKLARZ ZDZISŁAW
Signature:45D/5856