SZP - WIG (9)

Poszukiwanie grzybów w wybranych ontocenozach narządowych ze szczególnym uwzględnieniem narządów płciowych u mężczyzn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSIEWICZ PIOTR
Author:WĄSIEWICZ PIOTR
Signature:45D/16731
Wpływ cząstek zawiesiny na fagocytozę i dynamikę strumienia cytoplazmatycznego u Paramecium bursaria
Keyword:WĄSIK ANNA
Author:WĄSIK ANNA
Signature:45D/23909
Badania doświadczalne nad zastosowaniem kleju biologicznego żelatynowo-rezorcynowo-formalinowego /La colle biologique G.R.F. : gelatineresorcine-formaldehyde/ w chirurgii nerek u królików : [praca doktorska]
Keyword:WĄSIK JERZY
Author:WĄSIK JERZY
Signature:45D/5878
Badania doświadczalne nad zastosowaniem kleju biologicznego żelatynowo-rezorcynowo-formalinowego /La colle biologique G.R.F. : gelatineresorcine-formaldehyde/ w chirurgii nerek u królików : [praca doktorska]
Keyword:WĄSIK JERZY
Author:WĄSIK JERZY
Signature:45D/5878
Badania nad wartością testów opsoninowych do oceny aktwności immunosupresyjnej surowic antylimfocytarnych: praca doktorska
Keyword:WĄSIK MARIA
Author:WĄSIK MARIA
Signature:45D/2430
Badanie patomechanizmu złamań rzepki : (praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych)
Keyword:WĄSIK RYSZARD
Author:WĄSIK RYSZARD
Signature:45D/3610
Limfocyty T w przewlekłej białaczce limfatycznej B-komórkowej i w szpiczaku plazmocytowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSIK-SZCZEPANEK EWA
Author:WĄSIK-SZCZEPANEK EWA
Signature:45D/15564
Zrąb łącznotkankowy rozwijającego się płuca szczurzego : praca napisana celem uzyskania stopnia doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSOWICZ MARCIN
Author:WĄSOWICZ MARCIN
Signature:45D/14782
Badania nad transportem wolnych kwasów tłuszczowych w stanach nieprawidłowej przemiany lipidowej (w miażdżycy i zespole nerczycowym)
Keyword:WĄSOWSKA CISZEK TERESA
Author:WĄSOWSKA CISZEK TERESA
Signature:45D/614
Porównanie skuteczności żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie okołooperacyjnym u chorych operowanych z powodu raka przełyku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSOWSKI DARIUSZ
Author:WĄSOWSKI DARIUSZ
Signature:45D/17921
Porównanie skuteczności żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie okołooperacyjnym u chorych operowanych z powodu raka przełyku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSOWSKI DARIUSZ
Author:WĄSOWSKI DARIUSZ
Signature:45D/17921
Środowisko szpitalne w świadomości pacjentów depresyjnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WCIÓRKA JACEK
Author:WCIÓRKA JACEK
Signature:45D/4671
Badanie skutków klinicznych nekrotyzacji guzów nowotworowych wątroby rekombinowanym czynnikiem martwicy nowotworów r TNF -alfa. Badanie fazy I/II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WCISŁO GABRIEL
Author:WCISŁO GABRIEL
Signature:45D/16359
Badanie skutków klinicznych nekrotyzacji guzów nowotworowych wątroby rekombinowanym czynnikiem martwicy nowotworów r TNF -alfa. Badanie fazy I/II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WCISŁO GABRIEL
Author:WCISŁO GABRIEL
Signature:45D/16359
Analiza chorobowości hospitalizowanej dzieci w Polsce w 1973 roku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WDOWIAK LESZEK
Author:WDOWIAK LESZEK
Signature:45D/4278
Charakterystyka morfologiczna i biologiczna bakteriofagów Escherichia coli : praca doktorska
Keyword:WEBER BEATA
Author:WEBER BEATA
Signature:45D/4304
Przydatność uśpienia barbituranowo-alkoholowego w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym nowokainą w warunkach pracy oddziału chirurgicznego szpitala powiatowego
Keyword:WEISS WŁADYSŁAW EWALD
Author:WEISS WŁADYSŁAW EWALD
Signature:45D/449
Porównawcze badania właściwości niektórych nierozpuszczalnych proteaz : praca doktorska
Keyword:WELLMAN-BEDNAWSKA MARIA
Author:WELLMAN-BEDNAWSKA MARIA
Signature:45D/2621
Zachowanie się fibrynolizy euglobulinowej w porodzie fizjologicznym i niektórych porodach patologicznych
Keyword:WEŁNICKI LECHOSŁAW
Author:WEŁNICKI LECHOSŁAW
Signature:45D/747
Zagrożenie stanu zdrowia ludzi bytujących w rejonie dużych ferm zwierząt futerkowych : [praca doktorska]
Keyword:WENCEL CEZARY HENRYK
Author:WENCEL CEZARY HENRYK
Signature:45D/14753