WIK - Ż (10)

Metoda oznaczania białka ostrej fazy przy zastosowaniu lateksu produkcji krajowej i jej przydatności w różnicowaniu żółtaczek
Keyword:ZAJĄCZKOWSKI STANISŁAW
Author:ZAJĄCZKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/3357
W sprawie etiologii i leczenia kamicy odlewowej nerek
Keyword:ZAJĄCZKOWSKI TADEUSZ
Author:ZAJĄCZKOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/2228
Redukcja wodoronadtlenków kwasu linolowego przez modelowe neuromelaniny
Keyword:ZAJDEL ALICJA
Author:ZAJDEL ALICJA
Signature:45D/17672
Diagnostyka morfologiczna i immunohistochemiczna guzów neuroendokrynnych płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAJĘCKI WOJCIECH
Author:ZAJĘCKI WOJCIECH
Signature:45D/17124
Diagnostyka morfologiczna i immunohistochemiczna guzów neuroendokrynnych płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAJĘCKI WOJCIECH
Author:ZAJĘCKI WOJCIECH
Signature:45D/17124
Badania nad adsorpcją i inaktywacja bakteriofagów gronkowcowych
Keyword:ZAK CECYLIA
Author:ZAK CECYLIA
Signature:45D/1012
Analiza cięć cesarskich wykonanych w latach 1976 - 1992
Keyword:ZAKI HALLAK
Author:ZAKI HALLAK
Signature:45D/17102
 Epstein-Barr virus infection in renal allograft recipients
Keyword:ZAKIEH ROSTAMZADEH KHAMENEH
Author:ZAKIEH ROSTAMZADEH KHAMENEH
Signature:45D/17093
Wpływ wstrząsu pokrwotocznego i infuzji płynów na zawartość związków fosforanowych w czerwonych krwinkach psów rasy Beagle
Keyword:ZAKRZEWSKA IRENA
Author:ZAKRZEWSKA IRENA
Signature:45D/6915
Ocena rezerw żelaza w chorobach przyzębia
Keyword:ZAKRZEWSKA RÓŻA
Author:ZAKRZEWSKA RÓŻA
Signature:45D/2724
Badania porównawcze pasaty N2 z pastą rezorcynowo -formalinową
Keyword:ZAKRZEWSKA-JASTRZĘBSKA HALINA
Author:ZAKRZEWSKA-JASTRZĘBSKA HALINA
Signature:45D/2172
Analiza potrzeb rehabilitacji leczniczej ludności województwa poznańskiego
Keyword:ZAKRZEWSKA-WĄSIEWICZ ANNA
Author:ZAKRZEWSKA-WĄSIEWICZ ANNA
Signature:45D/7052
Ocena przyczyn upośledzonego gojenia się ran operacyjnych u chorych obciążonych cukrzycą
Keyword:ZAKRZEWSKI JACEK
Author:ZAKRZEWSKI JACEK
Signature:45D/17879
Ocena stanu i potrzeb leczniczych narządu żucia mieszkańców wsi województwa lubelskiego
Keyword:ZAKRZEWSKI JANUSZ
Author:ZAKRZEWSKI JANUSZ
Signature:45D/14950
Obraz kliniczny i histologia pierwotnych nowotworów mózgu u dzieci
Keyword:ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF
Author:ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/13999
Gruźlica płuc w rodzinach chorych na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZALC-ŚWIERCZEWSKA EWA
Author:ZALC-ŚWIERCZEWSKA EWA
Signature:45D/17013
Gruźlica płuc w rodzinach chorych na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZALC-ŚWIERCZEWSKA EWA
Author:ZALC-ŚWIERCZEWSKA EWA
Signature:45D/17013
Ocena zwłókniającego i embriotoksycznego działania pyłów przemysłowych na przebieg ciąży i rozwój płodów szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:ZALEGA ANNA
Author:ZALEGA ANNA
Signature:45D/16014
Przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz ocena niektórych parametrów układu odpornościowego u dzieci z zespołem Gianotti-Crosti : rozprawa doktorska
Keyword:ZALESKA IZABELA
Author:ZALESKA IZABELA
Signature:45d/15155
Serologiczna odpowiedź człowieka na antygen wspólny pałeczkom z rodziny enterobacteriaceae : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ZALESKA MARIA
Author:ZALESKA MARIA
Signature:45D/6617