WIK - Ż (10)

Badania doświadczalne nad uszkodzeniem błony śluzowej tchawicy spowodowanym przez rozprężony mankiet uszczelniający rurki dotchawiczej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIKA TERESA
Author:WIKA TERESA
Signature:45D/5838
Wybrane parametry morfologiczne stóp kobiet w okresie ciąży i połogu
Keyword:WIKAREK KRZYSZTOF
Author:WIKAREK KRZYSZTOF
Signature:45D/14555
Testy dynamiczne w ocenie hormonalnych i metabolicznych zaburzeń w zespole policystycznych jajników u dziewcząt : praca doktorska
Keyword:WIKIERA BEATA
Author:WIKIERA BEATA
Signature:45D/16010
Testy dynamiczne w ocenie hormonalnych i metabolicznych zaburzeń w zespole policystycznych jajników u dziewcząt : praca doktorska
Keyword:WIKIERA BEATA
Author:WIKIERA BEATA
Signature:45D/16010
Przydatność diagnostyczna badań lipidowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medyczne
Keyword:WIKTOROWICZ BEATA
Author:WIKTOROWICZ BEATA
Signature:45D/15600
Zmiany powierzchni limfocyta ludzkiego przy przejściu z fazy spoczynkowej do fazy Gl/S cyklu życiowego : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WIKTOROWICZ KRZYSZTOF
Author:WIKTOROWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/2970
Ocena premedykacji doustnej midazolanem i hydroksyzyną u kobiet operowanych z powodu chorób gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Keyword:WILAMOWSKA WANDA
Author:WILAMOWSKA WANDA
Signature:45D/15335
Ocena premedykacji doustnej midazolanem i hydroksyzyną u kobiet operowanych z powodu chorób gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Keyword:WILAMOWSKA WANDA
Author:WILAMOWSKA WANDA
Signature:45D/15335
Białka niehistonowe chromatyny nieuczulonych i uczulonych tymocytów mysich : praca doktorska
Keyword:WILAND EWA
Author:WILAND EWA
Signature:45D/6153
Wyniki badań kardiotokograficznych w analizie retrospektywnej porodów płodów biologicznie przenoszonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:WILCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6944
Produkcja antygenów wirusa RS na hodowli HEp-2 : praca doktorska
Keyword:WILCZYŃSKI JAN
Author:WILCZYŃSKI JAN
Signature:45D/2472
Próba usystematyzowania wskazań do przeszczepu płuc i serca oraz transplantacji obustronnej i jednostronnej płuc na podstawie oceny klinicznej wczesnych i średnioodległych wyników : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILCZYŃSKI MIROSŁAW
Author:WILCZYŃSKI MIROSŁAW
Signature:45D/15076
Wpływ drażnienia i uszkadzania wybranych jąder mostu na wzorzec oddechowy u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILK KRZYSZTOF
Author:WILK KRZYSZTOF
Signature:45D/17406
Wpływ drażnienia i uszkadzania wybranych jąder mostu na wzorzec oddechowy u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILK KRZYSZTOF
Author:WILK KRZYSZTOF
Signature:45D/17406
Zależność aktywności reniny osocza od ilości sodu wydalanego w moczu w nadciśnieniu samoistnym : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WILK LAURA
Author:WILK LAURA
Signature:45D/3643
Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-7 w surowicy krwi u chorych na zawał serca rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILK TADEUSZ
Author:WILK TADEUSZ
Signature:45D/16628
Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-7 w surowicy krwi u chorych na zawał serca rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILK TADEUSZ
Author:WILK TADEUSZ
Signature:45D/16628
Ocena autonomicznego układu nerwowego w sklerodermii za pomocą analizy zmienności rytmu serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILK-CZYŻ RENATA
Author:WILK-CZYŻ RENATA
Signature:45D/17029
Rokowanie w zespole nerczycowym u dzieci na podstawie badań morfometrycznych i ultrastrukturalnych nerki : praca doktorska
Keyword:WILKOSZ KATARZYNA
Author:WILKOSZ KATARZYNA
Signature:45D/16526
Rokowanie w zespole nerczycowym u dzieci na podstawie badań morfometrycznych i ultrastrukturalnych nerki : praca doktorska
Keyword:WILKOSZ KATARZYNA
Author:WILKOSZ KATARZYNA
Signature:45D/16526