WIK - Ż (10)

Badania wpływu współczulnego układu nerwowego na czynność wydzielniczą tarczycy u myszy pozbawionych przysadki :
Keyword:WYSTRYCHOWSKI ANTONI
Author:WYSTRYCHOWSKI ANTONI
Signature:45D/6924
Częstość aberracji chromosomowych indukowanych stałą dawką promieniowania gamma w limfocytach ludzkich, króliczych i świńskich w funkcji czasu dojścia komórek do pierwszego podziału mitotycznego :
Keyword:WYSZYŃSKA KALINA
Author:WYSZYŃSKA KALINA
Signature:45D/6914
Złamanie rozprężające oczodołu. Ocena metod i wyników leczenia w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ w Krakowie :	rozprawa doktorska
Keyword:WYSZYŃSKA-PAWELEC GRAŻYNA
Author:WYSZYŃSKA-PAWELEC GRAŻYNA
Signature:45D/18255
Złamanie rozprężające oczodołu. Ocena metod i wyników leczenia w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ w Krakowie :	rozprawa doktorska
Keyword:WYSZYŃSKA-PAWELEC GRAŻYNA
Author:WYSZYŃSKA-PAWELEC GRAŻYNA
Signature:45D/18255
O reakcjach niektórych pochodnych kwasu metanotrójkarboksylowego
Keyword:WYŻGOWSKA LIDIA
Author:WYŻGOWSKA LIDIA
Signature:45D/6054
Zmiany w cyklu komórkowym pod wpływem 5-fluorouracylu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:YULZARI ROBERT
Author:YULZARI ROBERT
Signature:45D/6019
Ośrodkowe działanie fosforanu polifloretyny, antagonisty prostaglandyn : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABAWSKA JADWIGA
Author:ZABAWSKA JADWIGA
Signature:45D/6003
Badania nad przydatnością kolagenowych nici krajowej produkcji do celów chirurgicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABŁOCKI JERZY
Author:ZABŁOCKI JERZY
Signature:45D/21710
Badania porównawcze nad wynikami leczenia różnymi metodami zachowawczymi 230 przypadków ropni płuc
Keyword:ZABŁOCKI MACIEJ
Author:ZABŁOCKI MACIEJ
Signature:45D/399
Wpływ MCI-9042 - selektywnego antagonisty receptora 5-HT2A na układ krążenia szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABŁOTNA JOANNA
Author:ZABŁOTNA JOANNA
Signature:45D/16492
Badania nad wpływem 5-Fluorouracylu na mechanizmy serotoninergiczne w płytkach krwi u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Keyword:ZABŁOTNY WOJCIECH
Author:ZABŁOTNY WOJCIECH
Signature:ZABŁOTNY WOJCIECH
Badania właściwości kauczuku silikonowego i ocena jego przydatności do kontaktu z krwią
Keyword:ZABOJSZCZ WŁODZIMIERZ MAREK
Author:ZABOJSZCZ WŁODZIMIERZ MAREK
Signature:45D/4260
Ocena szerokości trzeciej komory i wskaźnika płaszcza mózgowego za pomocą echoencefalografii u dzieci do 3 roku życia : praca doktorska
Keyword:ZABOROWSKA IRENA
Author:ZABOROWSKA IRENA
Signature:45D/3652
Badanie uszkodzeń erytrocytów człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego : [praca doktorska]
Keyword:ZABOROWSKI ANDRZEJ
Author:ZABOROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15536
Wpływ operacji estetycznych na stan psychiczn; osób z nieznacznymi zniekształceniami twarzy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABOROWSKI ANDRZEJ
Author:ZABOROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3316
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu "ostium secundum" - objawy, przebieg kliniczny w okresie rozwojowym, w świetle aktualnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABOROWSKI KRZYSZTOF
Author:ZABOROWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17353
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu "ostium secundum" - objawy, przebieg kliniczny w okresie rozwojowym, w świetle aktualnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABOROWSKI KRZYSZTOF
Author:ZABOROWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17353
Znaczenie badania genotypu CYP2D6 w przewidywaniu skuteczności leczenia schizofrenii i zaburzeń depresyjnych nawracających : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABROCKA MAŁGORZATA
Author:ZABROCKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16730
Znaczenie badania genotypu CYP2D6 w przewidywaniu skuteczności leczenia schizofrenii i zaburzeń depresyjnych nawracających : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZABROCKA MAŁGORZATA
Author:ZABROCKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16730
Dolantyna i jej antagoniści w położnictwie
Keyword:ZABŻA ANNA
Author:ZABŻA ANNA
Signature:45D/942