WIK - Ż (10)

Wpływ kwasu acetylosalicylowego i acetaminofenu na rozwój płodowy i embrionalny szczura szczepu Wistar
Keyword:WYSKIEL MACIEJ
Author:WYSKIEL MACIEJ
Signature:45D/17688
Czynniki warunkujące miejsce i przebieg ambulatoryjnego leczenia pacjenta z nerwicą
Keyword:WYSOCKA AGATA
Author:WYSOCKA AGATA
Signature:45D/6713
Analiza ewolucji kariotypowej w procesie progresji raka jajnika :
Keyword:WYSOCKA BARBARA
Author:WYSOCKA BARBARA
Signature:45D/17591
Znaczenie prognostyczne monitorowania aktywności ACE i stężenia kortyzolu u chorych na zawał serca
Keyword:WYSOCKA ELŻBIETA
Author:WYSOCKA ELŻBIETA
Signature:45D/15969
Nowy alloantygen powierzchniowy komórek myszy.
Keyword:WYSOCKA MARIA
Author:WYSOCKA MARIA
Signature:45D/6427
Przydatność oznaczania jodu w jednorazowej próbce moczu do oceny wielkości tarczycy
Keyword:WYSOCKA-SOŁOWIEJ BARBARA
Author:WYSOCKA-SOŁOWIEJ BARBARA
Signature:45D/15438
Badania nad przeżywalnością drobnoustrojów i zmianami w doświadczalnie zakażonych roztworach infuzyjnych albumin osocza ludzkiego
Keyword:WYSOCKI ADAM
Author:WYSOCKI ADAM
Signature:45D/17690
Badania nad przeżywalnością drobnoustrojów i zmianami w doświadczalnie zakażonych roztworach infuzyjnych albumin osocza ludzkiego
Keyword:WYSOCKI ADAM
Author:WYSOCKI ADAM
Signature:45D/17690
Aktywność muramidazy we krwi w przebiegu leczenia schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego
Keyword:WYSOCKI HENRYK
Author:WYSOCKI HENRYK
Signature:45D/2627
Wpływ palenia papierosów na wybrane wskaźniki odporności humoralnej i komórkowej
Keyword:WYSOCKI JANUSZ
Author:WYSOCKI JANUSZ
Signature:45D/3083
Badania anatomiczne kości skroniowej i ucha wewnętrznego dla potrzeb operacyjnego zakładania wszczepów wewnątrz-ślimakowyc
Keyword:WYSOCKI JAROSŁAW
Author:WYSOCKI JAROSŁAW
Signature:45D/14141
Próba oceny 20 lat leczenia chororby wrzodowej i jej powikłań w oddziale chirurgicznym szpitala rejonowego : rozprawa doktorska
Keyword:WYSOCKI ROMAN
Author:WYSOCKI ROMAN
Signature:45D/17549
Próba oceny 20 lat leczenia chororby wrzodowej i jej powikłań w oddziale chirurgicznym szpitala rejonowego : rozprawa doktorska
Keyword:WYSOCKI ROMAN
Author:WYSOCKI ROMAN
Signature:45D/17549
Zastosowanie ultradźwiękowej impulsowej techniki dopplerowskiej w badaniu napływu krwi do lewej komory serca u zdrowych i u chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego
Keyword:WYSOCKI SZYMON
Author:WYSOCKI SZYMON
Signature:45D/7111
 Wybrane aspekty epidemiologiczne Helicobacter pylori w populacji miejskiej i wiejskiej województwa leszczyńskiego
Keyword:WYSOCKI TOMASZ
Author:WYSOCKI TOMASZ
Signature:45D/15048
Leczenie bliznowatych zwężeń przełyku po operacjach wad wrodzonych tego narządu. /
Keyword:WYSOCKI ZBIGNIEW
Author:WYSOCKI ZBIGNIEW
Signature:45D/992
Receptory glikortysteroidowe leukocytów krwi obwodowej chorych na astmę oskrzelową
Keyword:WYSOCZANSK1 WOJCIECH
Author:WYSOCZANSK1 WOJCIECH
Signature:45D/14998
Następstwa ekspozycji na azbest i 3-metylocholantren oraz przebieg reakcji GvH u myszy FI (NZB x C57BL/6) : rozprawa doktorska
Keyword:WYSOCZAŃSKA BARBARA
Author:WYSOCZAŃSKA BARBARA
Signature:45D/16306
Następstwa ekspozycji na azbest i 3-metylocholantren oraz przebieg reakcji GvH u myszy FI (NZB x C57BL/6) : rozprawa doktorska
Keyword:WYSOCZAŃSKA BARBARA
Author:WYSOCZAŃSKA BARBARA
Signature:45D/16306
Odległe wyniki plastyk pourazowych ubytków kości czaszk
Keyword:WYSOKIŃSKI TOMASZ
Author:WYSOKIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/14597