WIK - Ż (10)

Chirurgiczne leczenie wodniaków podtwardówkowych u niemowląt : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŻYCIŃSKI ANDRZEJ
Author:ŻYCIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3358
Ocena wybranych parametrów układu immunologicznego u pracowników hutnictwa : praca doktorska
Keyword:ŻYDOWICZ GRZEGORZ
Author:ŻYDOWICZ GRZEGORZ
Signature:45D/14586
Czynność wentylacyjna trąbki słuchowej i stan słuchu po operacjach rozszczepu podniebienia : praca doktorska
Keyword:ŻYGADŁOWSKI JANUSZ
Author:ŻYGADŁOWSKI JANUSZ
Signature:45D/2770
Wpływ transfuzji krwi na wskaźniki hemoreologiczne i mikrokrążenie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻYGOCKI KRZYSZTOF
Author:ŻYGOCKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16362
Wpływ transfuzji krwi na wskaźniki hemoreologiczne i mikrokrążenie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻYGOCKI KRZYSZTOF
Author:ŻYGOCKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16362
Ocena wpływu czynnika pobudzającego kolonizację granulocytów i makrofagów (GM-CSF) na wydzielanie ACTH i kortykosteronu oraz proliferację komórek przedniego płata przysadki i kory nadnerczy u szczurów w warunkach in vivo : praca doktorska
Keyword:ŻYLIŃSKA KRYSTYNA
Author:ŻYLIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/17003
Ocena wpływu czynnika pobudzającego kolonizację granulocytów i makrofagów (GM-CSF) na wydzielanie ACTH i kortykosteronu oraz proliferację komórek przedniego płata przysadki i kory nadnerczy u szczurów w warunkach in vivo : praca doktorska
Keyword:ŻYLIŃSKA KRYSTYNA
Author:ŻYLIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/17003
Studium kliniczne dotyczące zaburzeń motoryki żuchwy u dzieci w wieku przedszkolnym
Keyword:ŻYSZKO ANNA
Author:ŻYSZKO ANNA
Signature:45D/2255
Przepuszczalność bariery naczyniowo-komorowej jako test prognostyczny powikłań po operacji zaćmy : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŻYWALEWSKI BOGUSŁAW
Author:ŻYWALEWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/6877
Badania nad rolą krzepnięcia krwi i fibrynoli-zy w patogenezie powikłań zatorowo-zakrzepowyc choroby nowotworowej
Keyword:ŻYWICKA-ŁOPACIUK HALINA
Author:ŻYWICKA-ŁOPACIUK HALINA
Signature:45D/1065
Wpływ inhibitora syntetazy tromboksanu CGS-13080 na zmiany w fosfolipidach komórek mięśnia sercowego psów w doświadczalnym niedokrwieniu serca
Keyword:ŻYWICKI WITOLD
Author:ŻYWICKI WITOLD
Signature:45D/14190
Gospodarka wapniowo-fosforanowa u chorych z dobrze wyrównaną i niepowikłaną cukrzycą typu I i II : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:ŻYWIEC JOANNA
Author:ŻYWIEC JOANNA
Signature:45D/15391