WIK - Ż (10)

Próba oceny wartości zespolenia piętowo-piszczelowego
Keyword:ZACHARJASIEWICZ IGNACY
Author:ZACHARJASIEWICZ IGNACY
Signature:45D/959AB
Rola kamityny w zaburzeaniach lipidowych u dzieci z pierwszym rzutem zespołu nerczycowego : rozprawa doktorska
Keyword:ZACHWIEJA JACEK
Author:ZACHWIEJA JACEK
Signature:45D/14775
Wpływ środowiska na przebieg wyprysku zawodowego wywołanego chromem, niklem, kobaltem : rozprawa doktorska
Keyword:ZACZKIEWICZ ANDRZEJ
Author:ZACZKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/15124
Wpływ zakażeń wirusowych na produkcję cytokin i właściwości adhezyjne śródbłonka : praca doktorska
Keyword:ZACZYŃSKA EWA
Author:ZACZYŃSKA EWA
Signature:45D/14766
Insektycydy fosforoorganiczne wpływ dichlorfosu i malationu na poziom witaminy C oraz aktywność peroksydazy i katalazy w pomidorach i szpinaku : praca doktorska
Keyword:ZADROZIŃSKA JADWIGA
Author:ZADROZIŃSKA JADWIGA
Signature:45D/2557
Synteza nowych pochodnych dibenzo[e.h]bicyklo[2.2.2.]oktano-2,3-dikart oksyimidu o spodziewanym działaniu na układ krążenia : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ZADROŻNA ANNA
Author:ZADROŻNA ANNA
Signature:45D/16304
Synteza nowych pochodnych dibenzo[e.h]bicyklo[2.2.2.]oktano-2,3-dikart oksyimidu o spodziewanym działaniu na układ krążenia : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ZADROŻNA ANNA
Author:ZADROŻNA ANNA
Signature:45D/16304
Wpływ plazminowych produktów degradacji fibrynogenu na ośrodkowe działanie acetylocholiny :	[praca doktorska]
Keyword:ZADROŻNA BARBARA
Author:ZADROŻNA BARBARA
Signature:45D/6209
Zwiększenie efektu przeciwnowotworowego Interleukiny-12 u myszy przez jej zastosowanie w połączeniu z chemioterapią i innymi cytokinami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAGOŻDŻON RADOSŁAW
Author:ZAGOŻDŻON RADOSŁAW
Signature:45D/15953
Obciążenie ustroju robotników zakładów drzewnych podczas pracy w świetle badań fizjologicznych : praca doktorska
Keyword:ZAGÓRSKI JERZY
Author:ZAGÓRSKI JERZY
Signature:45D/2516
Wpływ niedoboru selenu na metabolizm hormonów tarczycy u dzieci z Polski południowo-wschodniej : rozprawa doktorska
Keyword:ZAGRODZKI PAWEŁ
Author:ZAGRODZKI PAWEŁ
Signature:45D/16975
Ocena układu krążenia na zdjęciach klatki piersiowej przed i po hemodializie : rozprawa doktorska
Keyword:ZAHREDDIN RAMMO
Author:ZAHREDDIN RAMMO
Signature:45D/17078
Poziom insuliny, hormonu wzrostu, glukozy i kwasów tłuszczowych we krwi a rozwój somatyczno-płciowy dzieci w okresie dojrzewania : rozprawa doktorska
Keyword:ZAJADACZ BERNARD
Author:ZAJADACZ BERNARD
Signature:45D/7056
Wartość kliniczna oznaczania poziomu kwasu foliowego w surowicy kobiet ciężarnych w pierwszym trymestrze ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAJĄC JAN
Author:ZAJĄC JAN
Signature:45D/3228
Wpływ niektórych czynników na powstawanie śródotrzewnowych zrostów pooperacyjnych
Keyword:ZAJĄC JULIAN
Author:ZAJĄC JULIAN
Signature:45D/542
Ocena działania przeciwbólowego wazopresyny argininowej (AVP) i wybranych fragmentów jej łańcucha peptydowego u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAJĄC PIOTR
Author:ZAJĄC PIOTR
Signature:45D/16687
Ocena działania przeciwbólowego wazopresyny argininowej (AVP) i wybranych fragmentów jej łańcucha peptydowego u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAJĄC PIOTR
Author:ZAJĄC PIOTR
Signature:45D/16687
Próba ustalenia kryteriów diagnostycznych jaskry w wysokiej krótkowzroczności : (praca doktorska)
Keyword:ZAJĄC-PYTRUS HANNA
Author:ZAJĄC-PYTRUS HANNA
Signature:45D/16779
Wpływ kwasu indolo-3-octowego na aparat cytogenetyczny leukocytów krwi obwodowej człowieka hodowanych in vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZAJĄCZEK STANISŁAW
Author:ZAJĄCZEK STANISŁAW
Signature:45D/6018
Krytyka przyżyciowego leczenia zapaleń miazgi zęba na podstawie badań własnych
Keyword:ZAJĄCZEWSKI ZYGMUNT
Author:ZAJĄCZEWSKI ZYGMUNT
Signature:45D/171