WIK - Ż (10)

Ministabilizator polfix w leczeniu złamań i zaburzeń zrostu kości długich
Keyword:WRÓBLEWSKI PIOTR
Author:WRÓBLEWSKI PIOTR
Signature:45D/14147
Wzór zachowania A jako czynnik predysponujący do chorób somatycznych : [praca habilitacyjna]
Keyword:WRZEŚNIEWSKI KAZIMIERZ
Author:WRZEŚNIEWSKI KAZIMIERZ
Signature:719.477 719.478
Perfuzja mięsako-raka Walker'a 256 pochodną akrydynową
Keyword:WRZOŁEK STANISŁAW
Author:WRZOŁEK STANISŁAW
Signature:45D/445
Immunogenność wirusa krowianki inaktywowanego przez promieniowanie pozafioletowe : praca doktorska
Keyword:WRZOS HELENA
Author:WRZOS HELENA
Signature:45D/2863
Opracowanie standardowej mikrometody indentyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
Keyword:WRZOSEK ZDZISŁAW
Author:WRZOSEK ZDZISŁAW
Signature:45D/6320
Występowanie zmian chorobowych jamy ustnej populacji w wieku 35-44 lata w regionie dolnośląskim
Keyword:WRZYSZCZ-KOWALCZYK ALINA
Author:WRZYSZCZ-KOWALCZYK ALINA
Signature:45D/16856
Fosfolipidy surowicy krwi w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki
Keyword:WUJKOWSKI STANISŁAW
Author:WUJKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/4503
Ocena wpływu na ustrój rudy miedzi zdeponowanej w ranie w doświadczeniu na zwierzętach
Keyword:WYCHODIL JANUSZ
Author:WYCHODIL JANUSZ
Signature:45D/6435
Wpływ różnych pyłów na poziom lipidów i fosfolipidów w płucach szczurów
Keyword:WYCISŁO-GUJA EUGENIA
Author:WYCISŁO-GUJA EUGENIA
Signature:45D/6979
Wytrzymałość, gojenie się i powikłania ran brzucha w zależności od sposobu zaopatrzenia otrzewnej w warunkach doświadczalnych.
Keyword:WYCIŚLAK JERZY
Author:WYCIŚLAK JERZY
Signature:45D/15825
Analiza histo-kliniczna i morfometryczna bariery krwio-łożyskowej u ciężarnych z nadciśnieniem
Keyword:WYDRA DARIUSZ
Author:WYDRA DARIUSZ
Signature:45D/16317
Rutynowe badania bakteriologiczne i cytologiczne narządu płciowego kobiet a zakażenie Chlamydia trachomatis
Keyword:WYDRA EWA MARIA
Author:WYDRA EWA MARIA
Signature:45D/14400
Wpływ układu cholinergicznego na pobudliwość drgawkową i aktywność wybranych leków przeciwpadaczkowych u myszy
Keyword:WYDRO MAREK
Author:WYDRO MAREK
Signature:45D/21813
Możliwości wykorzystania lasera excimerowego w chirurgii stożków rogówki
Keyword:WYGLĘDOWSKA DOROTA
Author:WYGLĘDOWSKA DOROTA
Signature:45D/14902
Morfologia naczyń krwionośnych śledziony w aspekcie chirurgii tego narządu u dzieci
Keyword:WYPYSKI ANDRZEJ
Author:WYPYSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14963
Właściwości dehydrogenazy aminopropanolowej pochodzenia zwierzęceg
Keyword:WYRĘBOWSKA JADWIGA
Author:WYRĘBOWSKA JADWIGA
Signature:45D/6610
Próba oceny środoperacyjnej identyfikacji makroskopowej i mikroskopowej gruczołów przytarczowych w pierwotnej nadczynności przytarczyc
Keyword:WYRĘBOWSKL WITOLD
Author:WYRĘBOWSKL WITOLD
Signature:45D/14717
Zmiany hemodynamiczne w różnych typach nadciśnienia tętniczego mierzone przy użyciu albuminy znakowanej 131J
Keyword:WYRZYKOWSKI BOGDAN
Author:WYRZYKOWSKI BOGDAN
Signature:45D/2448
Odrębności i wyniki leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u chorych w wieku podeszłym.
Keyword:WYRZYKOWSKI ROBERT
Author:WYRZYKOWSKI ROBERT
Signature:45D/2941
Znaczenie monitorowania wolnej frakcji leków przeciwdepresyjnych
Keyword:WYSKA ELŻBIETA
Author:WYSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16542