WIK - Ż (10)

Kliniczne i ultrastrukturalne badania gonad we wnętrostwie : praca doktorska
Keyword:WRONECKI KRZYSZTOF
Author:WRONECKI KRZYSZTOF
Signature:45D/6041
Zachowanie się immunoglobulin klasy A, G i M w przebiegu zakażenia krętkowego ze szczególnym uwzględnieniem kiły późnej s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WROŃSKI ALEKSANDER
Author:WROŃSKI ALEKSANDER
Signature:45D/6296
Zaburzenia krzepnięcia w chorobie Buergera : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WROŃSKI JACEK
Author:WROŃSKI JACEK
Signature:45D/16603
Postępowanie w ostrym kamiczym zapaleniu pęcherzyka żółciowego na podstawie własnego materiału : praca doktorska
Keyword:WROŃSKI TADEUSZ
Author:WROŃSKI TADEUSZ
Signature:45D/6088
Badania doświadczalne i kliniczne zjawiska przekazywania habituacji : [praca doktorska]
Keyword:WRÓBEL BARBARA
Author:WRÓBEL BARBARA
Signature:45D/14927
Rola najważniejszych odkryć medycznych mających wpływ na ukształtowanie współczesnej endokrynologii ginekologicznej : praca doktorska
Keyword:WRÓBEL BEATA
Author:WRÓBEL BEATA
Signature:45D/14399
Znaczenie wad rozwojowych układu moczowego w patogenezie i leczeniu zakażeń dróg moczowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WRÓBEL IRENA
Author:WRÓBEL IRENA
Signature:45D/3003
Wpływ dymu papierosowego na gojenie ran błony śluzowej jamy gębowej oraz narządy detoksykacyjne świnek morskich :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WRÓBEL JACEK
Author:WRÓBEL JACEK
Signature:45D/15822
Ocena występowania jawnej i czynnościowej hyperpro-laktynemii w zespole poiicystycznych jajników : praca doktorska
Keyword:WRÓBEL JOLANTA
Author:WRÓBEL JOLANTA
Signature:45D/14406
Porównanie częstości występowania uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego przy zastosowaniu dwu technik operacyjnych gruczołu tarczowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WRÓBEL JÓZEF
Author:WRÓBEL JÓZEF
Signature:45D/16742
Porównanie częstości występowania uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego przy zastosowaniu dwu technik operacyjnych gruczołu tarczowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WRÓBEL JÓZEF
Author:WRÓBEL JÓZEF
Signature:45D/16742
Rola megakariocytów i fibroblastów w procesie włók-nienia szpiku w zespołach mieloproliferacyjnych : praca doktorska
Keyword:WRÓBEL TOMASZ
Author:WRÓBEL TOMASZ
Signature:45D/14593
Zmienność rytmu zatokowego podczas bólowych i bezbólowych epizodów niedokrwienia serca : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WRÓBEL WOJCIECH
Author:WRÓBEL WOJCIECH
Signature:45D/16373
Zmienność rytmu zatokowego podczas bólowych i bezbólowych epizodów niedokrwienia serca : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WRÓBEL WOJCIECH
Author:WRÓBEL WOJCIECH
Signature:45D/16373
Ocena skuteczności profilaktyki ortodontycznej w regionie łódzkim : praca doktorska
Keyword:WRÓBLEWSKA BOŻENA
Author:WRÓBLEWSKA BOŻENA
Signature:45D/14519
Badania spojówki gałkowej oraz wydzielania łez po długotrwałym stosowaniu wybranych leków przeciwjaskrowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WRÓBLEWSKA EWA
Author:WRÓBLEWSKA EWA
Signature:45D/16586
Przeciwciała antyglobulinowe o różnej swoistości u bydła zarażonego Hotylicą wątrobową /Fasciola hepatica L./ : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WRÓBLEWSKA IRENA
Author:WRÓBLEWSKA IRENA
Signature:45D/6935
Wpływ uprzedniego ostrego nadużycia etanolu na przebieg ostrego doświadczalnego zapalenia trzustki u szczurów z uwzględnieniem leczenia pochodnymi prostacykliny - tilsuprostem lub iloprostem : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WRÓBLEWSKI EUGENIUSZ
Author:WRÓBLEWSKI EUGENIUSZ
Signature:45D/14809
Ocena krytyczna operacji Preziosiego-Scheie'a-Malbrana w leczeniu jaskry przewlekłej :	rozprawa	na	stopień doktora medycyny
Keyword:WRÓBLEWSKI JERZY
Author:WRÓBLEWSKI JERZY
Signature:45D/5436
Ocena wyników chirurgicznego leczenia miażdżycy tętnic kończyn dolnych w oparciu o jakościową i ilościową analizę krzywe] dopplerowskiej : rozprawa doktorska
Keyword:WRÓBLEWSKI PAWEŁ
Author:WRÓBLEWSKI PAWEŁ
Signature:45D/14993