WIK - Ż (10)

Elektryczna maszyna brajlowska : [praca doktorska]
Keyword:ZAWISTOWSKI WOJCIECH
Author:ZAWISTOWSKI WOJCIECH
Signature:713,010
Epidemiologia pyłkowic w Warszawie
Keyword:ZAWISZA EDWARD
Author:ZAWISZA EDWARD
Signature:45D/2333
Poziom Beta-lizyna w surowicy ludzi narażonych na działanie niektórych czynników chemicznych w przemyśle : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ZAWORSKA-MATUGA WANDA
Author:ZAWORSKA-MATUGA WANDA
Signature:45D/5383
Badanie porównawcze standaryzowanych i niestandaryzowanych szczepionek w odczulaniu alergicznych nieżytów nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZĄTEK-STELMACH URSZULA
Author:ZĄTEK-STELMACH URSZULA
Signature:45D/16145
Badanie porównawcze standaryzowanych i niestandaryzowanych szczepionek w odczulaniu alergicznych nieżytów nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZĄTEK-STELMACH URSZULA
Author:ZĄTEK-STELMACH URSZULA
Signature:45D/16145
Pomiary impedancji akustycznej ucha u osób narażonych na szkodliwe działanie hałasu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ZBOROWSKA-BIELSKA DANUTA
Author:ZBOROWSKA-BIELSKA DANUTA
Signature:45D/5914
Wpływ cyklofosfamidu i metotreksatu na wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym : praca doktorska /
Keyword:ZBORZIL JÓZEF
Author:ZBORZIL JÓZEF
Signature:45D/2651
Badania nad współzależnością między wydalanymi estrogenami w moczu, a poziomem wapnia w surowicy krwi u kobiet w okresie przekwitania
Keyword:ZBROJA-SONTAG WANDA
Author:ZBROJA-SONTAG WANDA
Signature:45D/481
Aktywność fosfatazy zasadowej granulocytów krwi obwodowej u ludzi
Keyword:ZBROŻYŃSKI STEFAN
Author:ZBROŻYŃSKI STEFAN
Signature:45D/637
Technika komputerowa i analiza dyskryminacji jako system wspomagania diagnostycznego w radiologicznym różnicowaniu pojedynczego ogniska płucnego : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:ZBYSZEWSKA BARBARA
Author:ZBYSZEWSKA BARBARA
Signature:45D/23905
Wybrane parametry funkcji śródbłonka naczyniowego i płytek krwi w ciąży powikłanej EPH gestozą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZDRODOWSKA JOLANTA
Author:ZDRODOWSKA JOLANTA
Signature:45D/17639
Wybrane parametry funkcji śródbłonka naczyniowego i płytek krwi w ciąży powikłanej EPH gestozą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZDRODOWSKA JOLANTA
Author:ZDRODOWSKA JOLANTA
Signature:45D/17639
Próba wykorzystania audiometrii słownej w szumie dla potrzeb orzecznictwa kolejowego : [praca doktorska]
Keyword:ZDROJEWSKA-TUROSIEŃSKA MARIA
Author:ZDROJEWSKA-TUROSIEŃSKA MARIA
Signature:45D/2846
Czynność stawu łokciowego po złamaniach głowy i szy­ jki kości promieniowej u dorosłych w zależności od sposobu leczenia : praca na stopień doktora nauk me­ dycznych /
Keyword:ZDUN HENRYK
Author:ZDUN HENRYK
Signature:45D/14777
Ocena wpływu chemioterapii przedoperacyjnej na raka niedrobnokomórkowego płuca -porównanie wyników badania morfologicznego i oceny immunohitochemicznej ekspresji białka p53 i PCNA przed i po leczeniu cisplatyną i vepesidem : rozprawa doktorska
Keyword:ZDUNEK MAŁGORZATA
Author:ZDUNEK MAŁGORZATA
Signature:45D/18420
Ocena wpływu chemioterapii przedoperacyjnej na raka niedrobnokomórkowego płuca -porównanie wyników badania morfologicznego i oceny immunohitochemicznej ekspresji białka p53 i PCNA przed i po leczeniu cisplatyną i vepesidem : rozprawa doktorska
Keyword:ZDUNEK MAŁGORZATA
Author:ZDUNEK MAŁGORZATA
Signature:45D/18420
Badania nad skutecznością dezynfekcji powietrza promieniami pozafiołkowymi
Keyword:ZDZIENICKI STANISŁAW
Author:ZDZIENICKI STANISŁAW
Signature:45D/860
Ocena obwodowej rewaskularyzacji kończyny dolnej w miażdżycy, po rekonstrukcjach naczyniowych poniżej więzadła pachwinowego badaniem kapilaroskopowym i oksymetrycznym : praca doktorska /
Keyword:ZEJC DARIUSZ
Author:ZEJC DARIUSZ
Signature:45D/14452
Rola włókien czuciowych i neuropeptydów w regulacji wątrobowego przepływu krwi i hepatoprotekcji : rozprawa doktorska
Keyword:ZEJC-BAJSAROWICZ MAŁGORZATA
Author:ZEJC-BAJSAROWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/17560
Rola włókien czuciowych i neuropeptydów w regulacji wątrobowego przepływu krwi i hepatoprotekcji : rozprawa doktorska
Keyword:ZEJC-BAJSAROWICZ MAŁGORZATA
Author:ZEJC-BAJSAROWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/17560