WIK - Ż (10)

Cytodiagnostyka pozaplemnikowych elementów morfotycznych w zakażeniach dróg nasiennych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENIUK KRYSTYNA
Author:ZIENIUK KRYSTYNA
Signature:45D/17496
Cytodiagnostyka pozaplemnikowych elementów morfotycznych w zakażeniach dróg nasiennych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENIUK KRYSTYNA
Author:ZIENIUK KRYSTYNA
Signature:45D/17496
Analiza porównawcza wyników badań ultrasonograficznych narządów dróg nasiennych z wynikami badań morfologicznych, bakteriologicznych i Chlamydia Trachomatis nasienia męskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENIUK SŁAWOMIR
Author:ZIENIUK SŁAWOMIR
Signature:45D/16344
Analiza porównawcza wyników badań ultrasonograficznych narządów dróg nasiennych z wynikami badań morfologicznych, bakteriologicznych i Chlamydia Trachomatis nasienia męskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENIUK SŁAWOMIR
Author:ZIENIUK SŁAWOMIR
Signature:45D/16344
Ocena poziomu kwasu pirogronowego i kwasu mlekowego jako wskaźników równowagi pośredniej przemiany materii w cukrzycy insulinozależnej wieku rozwojowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENKIEWICZ EWA
Author:ZIENKIEWICZ EWA
Signature:45D/15655
Ocena poziomu kwasu pirogronowego i kwasu mlekowego jako wskaźników równowagi pośredniej przemiany materii w cukrzycy insulinozależnej wieku rozwojowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENKIEWICZ EWA
Author:ZIENKIEWICZ EWA
Signature:45D/15655
Ocena wpływu niektórych rodzajów nici chirurgicznych na przebieg gojenia się ran w jamie ustnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIENKIEWICZ JÓZEF
Author:ZIENKIEWICZ JÓZEF
Signature:45D/3052
Zachowanie się immunoglobulin i lizozymu w treści pochwowej kobiet ciężarnych : [praca doktorska]
Keyword:ZIENTEK ZYGMUNT
Author:ZIENTEK ZYGMUNT
Signature:45D/4273
Kliniczna i echokardiograficzna ocena serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca doktorska
Keyword:ZIERKIEWICZ MAŁGORZATA
Author:ZIERKIEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/14491
Ocena kliniczna adenomektomii pozałonowej bez pozostawienia cewnika w pęcherzu : [praca doktorska]
Keyword:ZIĘBA ZYGMUNT
Author:ZIĘBA ZYGMUNT
Signature:45D/6943
Rola bezpośredniego naczyniowego połączenia nadnerczowo-nerkowego w patogenezie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego u szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘCINA RAFAŁ
Author:ZIĘCINA RAFAŁ
Signature:45D/16166
Wpływ wczesnych zakażeń oraz czynników zagrożenia okołoporodowego na liczbę limfocytów T i komórek z receptorem CD25+ u noworodków donoszonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘCINA-KRAWIEC BOŻENA
Author:ZIĘCINA-KRAWIEC BOŻENA
Signature:45D/16933
Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych i zakażenia Helicobacter pylori na stan błony śluzowej żołądka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca doktorska
Keyword:ZIĘTEK KATARZYNA, MARCINKOWSKA-PIĘTA RENATA
Author:ZIĘTEK KATARZYNA, MARCINKOWSKA-PIĘTA RENATA
Signature:45d/17739
Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych i zakażenia Helicobacter pylori na stan błony śluzowej żołądka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca doktorska
Keyword:ZIĘTEK KATARZYNA, MARCINKOWSKA-PIĘTA RENATA
Author:ZIĘTEK KATARZYNA, MARCINKOWSKA-PIĘTA RENATA
Signature:45d/17739
Wpływ endogennego dezoksykortykosteronu, kortykosteronu, aldosteronu oraz progesteronu na stężenia sodu i potasu w mleku kobiecym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘTEK MACIEJ
Author:ZIĘTEK MACIEJ
Signature:45D/18116
Wpływ endogennego dezoksykortykosteronu, kortykosteronu, aldosteronu oraz progesteronu na stężenia sodu i potasu w mleku kobiecym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘTEK MACIEJ
Author:ZIĘTEK MACIEJ
Signature:45D/18116
Zastosowanie termoplastów do wykonywania protez tymczasowych : praca doktorska
Keyword:ZIĘTEK MAREK
Author:ZIĘTEK MAREK
Signature:45D/6434
Badania nad wolem okresu pokwitania u dziewcząt z regionu piotrkowskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘTEK-KOWALCZYK BOGUSŁAWA
Author:ZIĘTEK-KOWALCZYK BOGUSŁAWA
Signature:45D/3971
Częstość występowania infekcji HPV w szyjce macicy u kobiet leczonych w Klinice Onkologii Ginekologicznej A.M. w Poznaniu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘTKOWIAK WOJMIR
Author:ZIĘTKOWIAK WOJMIR
Signature:45D/16643
Częstość występowania infekcji HPV w szyjce macicy u kobiet leczonych w Klinice Onkologii Ginekologicznej A.M. w Poznaniu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘTKOWIAK WOJMIR
Author:ZIĘTKOWIAK WOJMIR
Signature:45D/16643