WIK - Ż (10)

Ocena nowej metody immunoterapii swoistej alergenami w postaci proszku do stosowania drogą wziewną u chorych z astmą oskrzelową uczulonych na roztocza kurzu domowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIĘTKOWSKI ZIEMOWID
Author:ZIĘTKOWSKI ZIEMOWID
Signature:45D/15090
Materiały silikonowe w protetyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem mas wyciskowych : rozprawa doktorska
Keyword:ZIĘTOWSKA DANUTA
Author:ZIĘTOWSKA DANUTA
Signature: 45D/6436
Wpływ procesów technologicznych i kulinarnych na przemiany i poziom pozostałości niektórych insektycydów chloroorganicznych w jajach i przetwórcach jajecznych : praca doktorska
Keyword:ZIMAK JAN
Author:ZIMAK JAN
Signature:45D/2827
Mechanizm stymulacji humoralnej odpowiedzi immunologicznej prez streptomycynę : praca doktorska
Keyword:ZIMECKI MICHAŁ
Author:ZIMECKI MICHAŁ
Signature:45D/2505
Badania nad formami występowania żelaza w wodzie Wisły i w przybrzeżnej wodzie morskiej : praca doktorska
Keyword:ZIMNA DANUTA
Author:ZIMNA DANUTA
Signature:45D/2682
Zakażenie Helicobacter pylori u chorych na raka żołądka ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZINKIEWICZ KRZYSZTOF
Author:ZINKIEWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/18283
Wyciąg z Lepiężnika różowego w leczeniu astmy i przewlekłego zapalenia oskrzeli ; praca doktorska
Keyword:ZIOŁO GRZEGORZ
Author:ZIOŁO GRZEGORZ
Signature:45D/14616
Wartość badań układu hemostazy w rozpoznawaniu zespołów wewnątrznaczyniowych wykrzepiania : [praca doktorska]
Keyword:ZIOŁO HELENA
Author:ZIOŁO HELENA
Signature:45D/7068
Heterogenność acylazy aktywowanej przez kobalt : praca doktorska
Keyword:ZIOMEK EDMUND
Author:ZIOMEK EDMUND
Signature:45D/3263
Charakterystyka uszkodzeń wewnątrzstawowych powstałych w następstwie przewlekłych urazów stawu kolanowego u górników : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIÓŁKIEWICZ MIROSŁAW
Author:ZIÓŁKIEWICZ MIROSŁAW
Signature:45D/16923
Wpływ leczenia energią promienistą na układ fibrynolityczny osocza chorych na raka płuca : rozprawa doktorska
Keyword:ZIÓŁKOWSKA EWA
Author:ZIÓŁKOWSKA EWA
Signature:45D/17998
Wpływ leczenia energią promienistą na układ fibrynolityczny osocza chorych na raka płuca : rozprawa doktorska
Keyword:ZIÓŁKOWSKA EWA
Author:ZIÓŁKOWSKA EWA
Signature:45D/17998
Zapobieganie i leczenie osteopatii u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIÓŁKOWSKA HELENA
Author:ZIÓŁKOWSKA HELENA
Signature:45D/14684
Uszkodzenia cytogenetyczne i poziom białka ras p21 u chorych na raka płuca i u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIÓŁKOWSKA-GRACA BOŻENA
Author:ZIÓŁKOWSKA-GRACA BOŻENA
Signature:45D/17746
Uszkodzenia cytogenetyczne i poziom białka ras p21 u chorych na raka płuca i u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIÓŁKOWSKA-GRACA BOŻENA
Author:ZIÓŁKOWSKA-GRACA BOŻENA
Signature:45D/17746
Znaczenie rokownicze dynamiki tętna czołowego i skroniowego w ostrym udarze krwotocznym i niedokrwiennym mózgu : praca doktorska
Keyword:ZIÓŁKOWSKA-KOCHAN MARZENNA
Author:ZIÓŁKOWSKA-KOCHAN MARZENNA
Signature:45D/14283
Ocena patomorfologiczna, ultrastrukturalna i chemiczna łożysk z ciąż powikłanych hypotrofią płodu : praca doktorska
Keyword:ZIÓŁKOWSKI ADAM
Author:ZIÓŁKOWSKI ADAM
Signature:45D/14391
Wpływ kaptoprilu na metabolizm i hemodynamikę zrazika łożyska ludzkiego w warunkach doświadczalnych in vitro ; rozprawa doktorska
Keyword:ZIÓŁKOWSKI CEZARY
Author:ZIÓŁKOWSKI CEZARY
Signature:45D/15660
Kliniczne, radiologiczne i histologiczne aspekty aseptycznego obluzowania endoprotezy stawu biodrowego typu Wellera : praca na stopień doktora nauk Medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:ZIÓŁKOWSKI WŁODZIMIERZ
Author:ZIÓŁKOWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/15616
Kliniczne, radiologiczne i histologiczne aspekty aseptycznego obluzowania endoprotezy stawu biodrowego typu Wellera : praca na stopień doktora nauk Medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:ZIÓŁKOWSKI WŁODZIMIERZ
Author:ZIÓŁKOWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/15616