WIK - Ż (10)

Wyniki leczenia operacyjnego zespołu bólu bocznego przedziału łokcia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:ZEJER TOMASZ
Author:ZEJER TOMASZ
Signature:45D/14748
Organizacja łącznotkankowa ognisk demielinizacji w stwardnieniu rozsianym i stwardnieniu rozlanym
Keyword:ZELMAN IRMINA BARBARA
Author:ZELMAN IRMINA BARBARA
Signature:45D/617
Osteotomoklazja detorsyjno - dewalgizacyjna w operacyjnym leczeniu dysplazji biodra : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZEMANKIEWICZ STANISŁAW
Author:ZEMANKIEWICZ STANISŁAW
Signature:45D/3381
Krążenie płucne i wymiana gazowa w płucach u chorych z wadą mitralną serca i nadciśnieniem płucnym : rozprawa doktorska
Keyword:ZEMBALA MARIAN
Author:ZEMBALA MARIAN
Signature:45D/5988
Mikrobiologiczne kryteria oceny działania i wybór skutecznych związków konserwujących kropie oczne : praca doktorska /
Keyword:ZEMBRZUSKA EWA
Author:ZEMBRZUSKA EWA
Signature:45D/3222
Wszczepienie sztucznego rozrusznika serca na stałe jako metoda leczenia zaburzeń przewodnictwa i rytmu przebiegających z wolną czynnością serca : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ZERBE FRANCISZEK
Author:ZERBE FRANCISZEK
Signature:45D/3593
Analiza epidemiologiczna inwalidztwa pracowników PKP : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ZERGER BARBARA
Author:ZERGER BARBARA
Signature:45D/6781
Ocena zachowania leptyny, neuropeptydu Y (NPY) i insuliny u chorych na obturacyjny bezdech senny : rozprawa doktorska
Keyword:ZGIERSKA-KUBICA ALEKSANDRA
Author:ZGIERSKA-KUBICA ALEKSANDRA
Signature:45D/16940
Badanie i izolacja związków kumarynowych oraz kwasów fenolowych w gatunku Libanotis dolichostyla Schischk : praca doktorska
Keyword:ZGÓRKA GRAŻYNA
Author:ZGÓRKA GRAŻYNA
Signature:45D/15572
Ocena odległych wyników operacji sposobem Sturmdorfa na własnym materiale
Keyword:ZIARKO IRENEUSZ
Author:ZIARKO IRENEUSZ
Signature:45D/693
Efekty oddechowo-krążeniowe przedłużonej stymulacji receptorów górnych dróg oddechowych : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:ZIELAZEK STEFAN
Author:ZIELAZEK STEFAN
Signature:45D/6575
Wpływ chondroityno-4-siarczanu na układ krzepnięcia krwi : praca doktorska
Keyword:ZIELENIEWSKA BARBARA L.
Author:ZIELENIEWSKA BARBARA L.
Signature:45D/3456
Wpływ chondroityno-4-siarczanu na układ krzepnięcia krwi : praca doktorska
Keyword:ZIELENIEWSKA BARBARA L.
Author:ZIELENIEWSKA BARBARA L.
Signature:45D/3456
Glikogen wątroby i cukier krwi w przebiegu regeneracji nadnerczy u szczurów białych
Keyword:ZIELENIEWSKI JERZY
Author:ZIELENIEWSKI JERZY
Signature:45D/467
Wpływ toksykodynamicznych właściwości kadmu na jądra szczurów : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ZIELINSKA-PSUJA BARBARA
Author:ZIELINSKA-PSUJA BARBARA
Signature:45D/3328
Struktura molekularna i właściwości antyutleniające flawonoidów w świetle badań NMR i EPR : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ZIELIŃSKA AGNIESZKA
Author:ZIELIŃSKA AGNIESZKA
Signature:45D/17841
Porównawcze badania ultrastrukturalne pinealocytów u różnych gatunków ssaków : rozprawa doktorska
Keyword:ZIELIŃSKA ANNA
Author:ZIELIŃSKA ANNA
Signature:45D/17708
Wpływ ciemnych bodźców bocznych na lokalizację opty­ czną oraz zachowanie się lokalizacji optycznej przy złudzeniach wzrokowych u dzieci, młodzieży i doros­ łych.
Keyword:ZIELIŃSKA HALINA
Author:ZIELIŃSKA HALINA
Signature:45D/2312
Rola przeciwciał antykardiolipinowych w patogenezie udaru mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZIELIŃSKA JUSTYNA
Author:ZIELIŃSKA JUSTYNA
Signature:45D/15893
Enzymy hydrolityczne i oddechowe w nabłonku węchowym szczupaka.
Keyword:ZIELIŃSKA KRYSTYNA
Author:ZIELIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2213