WIK - Ż (10)

Wartość rozpoznawcza biopsji cienkoigłowej w nowotworach sutka u kobiet : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ZMARZLIK ZBIGNIEW
Author:ZMARZLIK ZBIGNIEW
Signature:45D/6571
Wartość diagnostyczna elektroforezy białek moczu na żelu poiiakrylamidowym w zestawieniu z oznaczeniem aktywności transamidynazy oraz izoenzymów fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi i moczu u dzieci ze schorzeniami nerek : praca doktorska
Keyword:ZOCH-ZWIERZ WALENTYNA-MARIA
Author:ZOCH-ZWIERZ WALENTYNA-MARIA
Signature:45D/2420
Znaczenie zaburzeń wybranych czynników krzepnięcia krwi w zakrzepowo-zarostowym zapaleniu naczyń : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZUBILEWICZ TOMASZ
Author:ZUBILEWICZ TOMASZ
Signature:45D/18696
Badania progu pobudliwości miazgi zębów mlecznych w zależności od wieku dziecka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZUCHOWSKI JAN M.
Author:ZUCHOWSKI JAN M.
Signature:45D/15659
Otrzymywanie, fizykochemiczna i biofarmaceutyczna ocena preparatu "Sulfoxytrim" : praca doktorska
Keyword:ZUŃ MARIA
Author:ZUŃ MARIA
Signature:45D/15082
Rola hepatocytów w eliminacji z krążenia hemoglobiny i kompleksu hemoglobina - haptoglobina : praca doktorska
Keyword:ZUWAŁA-JAGIEŁŁO JOLANTA
Author:ZUWAŁA-JAGIEŁŁO JOLANTA
Signature:45D/14605
Ocena odległych wyników leczenia chirurgicznego wrzodu żołądka i dwunastnicy sposobami Rydygier-Billroth, Hoffmeister-Finsterer i Reichel-Polya
Keyword:ZWIERZ JAN
Author:ZWIERZ JAN
Signature:45D/298
Wpływ Cisapride na oczyszczanie przełyku z kwasu solnego : praca doktorska
Keyword:ZWIERZCHOWSKA EWA
Author:ZWIERZCHOWSKA EWA
Signature:45D/16675
Wartość ultrasonografii metodą Grafa i Harcke'go w diagnostyce wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZWIERZCHOWSKI TOMASZ JACEK
Author:ZWIERZCHOWSKI TOMASZ JACEK
Signature:45D/14829
Oznaczenie ilościowe streptomycyny, izoniazydu i soli kwasu 4-aminosalicylowego
Keyword:ZWIERZCHOWSKI ZBIGNIEW WITOLD
Author:ZWIERZCHOWSKI ZBIGNIEW WITOLD
Signature:45D/537
Zakażenie grzybicze w chorobie wrzodowej i przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka : praca doktorska
Keyword:ZWOLIŃSKA-WCISŁO MAŁGORZATA
Author:ZWOLIŃSKA-WCISŁO MAŁGORZATA
Signature:45D/14889
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych będącym powikłaniem zabiegów wewnątrzczaszkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZWOLIŃSKI JERZY
Author:ZWOLIŃSKI JERZY
Signature:45D/6662
Analiza stanu klinicznego chorych po bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia serca praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZWOLIŃSKI MARIAN CEZARY
Author:ZWOLIŃSKI MARIAN CEZARY
Signature:45D/3321
Wartość mapowania czynności napadowej i podstawowej EEG w lokalizacji ogniska padaczkowego u chorych z padaczką : analiza ilościowa czynności poprzedzającej, rozpoczynającej i następującej po napadzie t rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZWOLIŃSKI PIOTR MIKOŁAJ
Author:ZWOLIŃSKI PIOTR MIKOŁAJ
Signature:45D/17285
Wartość mapowania czynności napadowej i podstawowej EEG w lokalizacji ogniska padaczkowego u chorych z padaczką : analiza ilościowa czynności poprzedzającej, rozpoczynającej i następującej po napadzie t rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ZWOLIŃSKI PIOTR MIKOŁAJ
Author:ZWOLIŃSKI PIOTR MIKOŁAJ
Signature:45D/17285
Badania nad epidemiologią chorób układu nerwowego w populacji wielkomiejskiej z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników zawodowych na ich rozpowszechnienie
Keyword:ZWYRZYKOWSKA-KIERYS EWA
Author:ZWYRZYKOWSKA-KIERYS EWA
Signature:45D/6540
Zachowanie się zasadowej fosfatazy i estrogenów w samoistnych poronieniach w odniesieniu do ciąży fizjologicznej
Keyword:ZYCH MIECZYSŁAW
Author:ZYCH MIECZYSŁAW
Signature:45D/656
Badanie ukrwienia zmian morfologicznych tarczycy przy pomocy kolorowej sonografii i dopplerowskeij angiografii sonograficznej
Keyword:ZYCH PIOTR
Author:ZYCH PIOTR
Signature:45D/17028
Udział potencjału błonowego w wydzielaniu kwasu solnego i pepsynogenu przez izolowane gruczoły żołądkowe szczura
Keyword:ZYCH WŁODZIMIERZ
Author:ZYCH WŁODZIMIERZ
Signature:45D/14245
Ocena przydatności badań ultrasonograficznych u chorych z hemofilią, w lokalizacji i rozległości narządowych i tkankowych wylewów krwawych i ich monitorowanie w trakcie leczenia : rozprawa doktorska
Keyword:ZYCH-MORDZIŃSKA JOANNA
Author:ZYCH-MORDZIŃSKA JOANNA
Signature:45D/17308