A - B (1)

Elastooptyczne badania modelowe koncentracji naprężeń i przenoszenia obciążeń w wybranym wariancie zespolenia stabilnego : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ANGIELCZYK ANDRZEJ
Author:ANGIELCZYK ANDRZEJ
Signature:45D/3250
Zależność między pracą zawodową, warunkami socjalno - ekonomicznymi kobiety a przebiegiem i terminem ukończenia ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANHOLCER ANDRZEJ
Author:ANHOLCER ANDRZEJ
Signature:45D/15938
Cechy osobnicze a ryzyko zakażenia raui operacyjnych : praca doktorska
Keyword:ANIELSKI RYSZARD
Author:ANIELSKI RYSZARD
Signature:45D/14875
Siatkowiak plazmocytowy - problemy różnicowo-rozpoznawcze i lecznicze na podstawie analizy 51 chorych obserwowanych w II Klinice Chorób Wewnętrznych : praca doktorska
Keyword:ANISIMOWICZ JERZY
Author:ANISIMOWICZ JERZY
Signature:45D/3645
Siatkowiak plazmocytowy - problemy różnicowo-rozpoznawcze i lecznicze na podstawie analizy 51 chorych obserwowanych w II Klinice Chorób Wewnętrznych : praca doktorska
Keyword:ANISIMOWICZ JERZY
Author:ANISIMOWICZ JERZY
Signature:45D/3645
Analiza doświadczenia klinicznego w leczeniu kamicy układu moczowego za pomocą ESWL z wykorzystaniem metody zbiorów przybliżonych : rozprawa doktorska
Keyword:ANTCZAK ANDRZEJ
Author:ANTCZAK ANDRZEJ
Signature:45D/16104
Laboratoryjna diagnostyka zatruć glutetymidem
Keyword:ANTCZAK KRYSTYNA
Author:ANTCZAK KRYSTYNA
Signature:45D/2323
Wpływ wziewnej heparyny na poalergenowy skurcz oskrzeli i nadreaktywność oskrzelową u chorych na alergiczną astmą oskrzelową : praca doktorska
Keyword:ANTCZAK MONIKA
Author:ANTCZAK MONIKA
Signature:46D/14313
Badania nad wpływem fibrynopeptydów A i B na układ krążenia u szczura : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ANTECKA-GENADIEW EMILIA
Author:ANTECKA-GENADIEW EMILIA
Signature:45D/6364
Monitorowanie przepływów w tętnicy środkowej mózgu metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w czasie operacji tętnic szyjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTEPOWICZ WITOLD
Author:ANTEPOWICZ WITOLD
Signature:45D/16771
Monitorowanie przepływów w tętnicy środkowej mózgu metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w czasie operacji tętnic szyjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTEPOWICZ WITOLD
Author:ANTEPOWICZ WITOLD
Signature:45D/16771
Wpływ wybranych elementów patomechanizmu zespołu nadruchliwości i deficytu uwagi na jego obraz kliniczny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTKOWIAK RAFAŁ
Author:ANTKOWIAK RAFAŁ
Signature:45D/17155
Wpływ leczenia chirurgicznego urazów śledziony na wybrane wskaźniki immunologiczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTKOWIAK RYSZARD ANDRZEJ
Author:ANTKOWIAK RYSZARD ANDRZEJ
Signature:45D/16436
Ocena wartości przezskórnej nefrolitotrypsji w leczeniu kamicy odlewowej nerki
Keyword:ANTONIEWICZ ARTUR ANDRZEJ
Author:ANTONIEWICZ ARTUR ANDRZEJ
Signature:45D/14164
Biochemiczne markery tworzenia kości w przebiegu gojenia doświadczalnego złamania żuchwy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTONOWICZ BOŻENA
Author:ANTONOWICZ BOŻENA
Signature:45D/16493
Biochemiczne markery tworzenia kości w przebiegu gojenia doświadczalnego złamania żuchwy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTONOWICZ BOŻENA
Author:ANTONOWICZ BOŻENA
Signature:45D/16493
Badania nad rolą miofibroblastów w procesie włóknienia śródmiąższowego w wybranych glomerulopatiach pierwotnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANTOSZCZYK ŁUKASZ
Author:ANTOSZCZYK ŁUKASZ
Signature:45D/16784
"Zastosowanie cząstek węgla w serodiagnostyce białka ostrej fazy" : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ANTOSZEWSKA TERESA
Author:ANTOSZEWSKA TERESA
Signature:45D/6722
Ocena przydatności badania wybranych białek ostrej fazy w monitorowaniu zapalenia ucha środkowego u dzieci : praca doktorska
Keyword:ANTYBORZEC JAROSŁAW
Author:ANTYBORZEC JAROSŁAW
Signature:45D/15937
Poszukiwanie bakteryjnego czynnika etiologicznego w biegunkach u ludzi dorosłych
Keyword:ANUSZ ZBIGNIEW
Author:ANUSZ ZBIGNIEW
Signature:45D/719