A - B (1)

Wpływ miejscowego zapalenia otrzewnej na zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANUSZCZYK PIOTR
Author:ANUSZCZYK PIOTR
Signature:45D/16251
Wpływ miejscowego zapalenia otrzewnej na zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANUSZCZYK PIOTR
Author:ANUSZCZYK PIOTR
Signature:45D/16251
Ocena wartości metody automatycznej w badaniach immunohematologicznych dotyczących krwinek czerwonych ; rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ARASZKIEWICZ PANAYIOTA
Author:ARASZKIEWICZ PANAYIOTA
Signature:45D/7009
Wczesne zmiany morfologiczne i histoenzymatyczne w wątrobie szczurów otrzymujących duże dawki chloro-promazyny : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medyczne
Keyword:ARCISZEWSKA EWA
Author:ARCISZEWSKA EWA
Signature:45D/14789
Ocena aktywności N-Acetylo-&-Heksozoaminidazy w surowicy krwi matki oraz surowicy krwi noworodka i w łożysku w wybranych stanach patologii ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ARCISZEWSKI KRZYSZTOF
Author:ARCISZEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16049
Ocena aktywności N-Acetylo-&-Heksozoaminidazy w surowicy krwi matki oraz surowicy krwi noworodka i w łożysku w wybranych stanach patologii ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ARCISZEWSKI KRZYSZTOF
Author:ARCISZEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16049
Wpływ endotoksyny bakteryjnej oraz heparegenu i cuprenilu na katabolizm glikoniugatorów szczurów zatruwanych etanolem : praca doktorska
Keyword:ARCIUCH LESZEK PIOTR
Author:ARCIUCH LESZEK PIOTR
Signature:45D/14333
Jakość życia i powrót do pracy chorych w 2 lata po zawale mięśnia serca : praca doktorska
Keyword:ARENDARCZYK MARTA
Author:ARENDARCZYK MARTA
Signature:45D/15262
Pojedynczy guzek tarczycy jako problem chirurgiczny w świetle spostrzeżeń własnych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ARENDT JERZY
Author:ARENDT JERZY
Signature:45D/7094
Badania nad diurezą okresu pooperacyjnego
Keyword:ARENDT-SIERPIŃSKA IRENA
Author:ARENDT-SIERPIŃSKA IRENA
Signature:45D/2296
Gruźlica skóry w świetle badań klinicznych, oceny odczynowości późnej oraz wyników leczenia trzema chemioterapeutykami na podstawie materiału chorych Kliniki i Ambulatorium Dermatologicznego AM w Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ARKUSZEWSKA CECYLIA
Author:ARKUSZEWSKA CECYLIA
Signature:45D/4954
Gruźlica skóry w świetle badań klinicznych, oceny odczynowości późnej oraz wyników leczenia trzema chemioterapeutykami na podstawie materiału chorych Kliniki i Ambulatorium Dermatologicznego AM w Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ARKUSZEWSKA CECYLIA
Author:ARKUSZEWSKA CECYLIA
Signature:45D/4954
Maciej Leon Jakubowski twórca polskiej szkoły pediatrycznej : [rozprawa na stopień doktora medycyny]
Keyword:ARMATA JERZY
Author:ARMATA JERZY
Signature:726,412; 726,413
Wpływ biopsji na czynność gonady męskiej u szczura białego
Keyword:ARMATYS JERZY
Author:ARMATYS JERZY
Signature:45D/488
Zachowanie się niektórych wskaźników gospodarki tłuszczowej w przebiegu ciąży prawidłowej oraz powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych : praca doktorska
Keyword:ARSOBA-KOMARZYŃSKA JANINA
Author:ARSOBA-KOMARZYŃSKA JANINA
Signature:45D/2521
Lekarz w obliczu śmierci i pacjenta umierającego. Historyczna ewolucja poglądów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ARSZYŃSKA-ŁOPATKA DOROTA
Author:ARSZYŃSKA-ŁOPATKA DOROTA
Signature:45D/17300
Lekarz w obliczu śmierci i pacjenta umierającego. Historyczna ewolucja poglądów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ARSZYŃSKA-ŁOPATKA DOROTA
Author:ARSZYŃSKA-ŁOPATKA DOROTA
Signature:45D/17300
Odległe wyniki leczenia protetycznego za pomocą koron i mostów z napalaną porcelaną : praca doktorska
Keyword:ARTHANN BARBARA
Author:ARTHANN BARBARA
Signature:45D/14632
Badania immunoelektroforetyczne białek surowicy w dystrofii mięśniowej postępującej typu Duchenne'a
Keyword:ASKANAS WALERIA
Author:ASKANAS WALERIA
Signature:45D/1048
Phytochemical studies of Caryopteris incana Miq. and Verbena bipinnatifida Nutt.Verbenaceae : Doctor's thesis
Keyword:ATEF AHMED ABD EL-HAMID EL-HELA
Author:ATEF AHMED ABD EL-HAMID EL-HELA
Signature:45D/17598