A - B (1)

Porównanie zdolności rozpoznawczej ultrasonografii i tomografii komputerowej w obrazowaniu tętniaków aorty brzusznej : praca doktorska
Keyword:ALNOUKKARI MAAN
Author:ALNOUKKARI MAAN
Signature:45D/16186
Leczenie paliatywne nieresekcyjnych guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALSHARABI ABDULSALAM
Author:ALSHARABI ABDULSALAM
Signature:45D/16151
Comparative study on the mechanism of antianaphylactic and membrane stabilizing actions of disodium cromoglycate with some others antiallergic drugs
Keyword:ALVAREZ RICARDO GONZALES
Author:ALVAREZ RICARDO GONZALES
Signature:45D/6431
Immunoglobuliny powierzchniowe (Smlg) limfocytów B noworodków matek z gestozą-EPH : praca doktorska
Keyword:AMER AYED ALI
Author:AMER AYED ALI
Signature:45D/14354
Ocena wyników chirurgicznego leczenia wczesnego raka żołądka : praca doktorska
Keyword:AMIN SALIH
Author:AMIN SALIH
Signature:45D/17754
Zespół twarzowo-szczękowy u dzieci szkoły specjalnej w Miliczu : praca doktorska
Keyword:AMORETTI-PALKA ALINA
Author:AMORETTI-PALKA ALINA
Signature:45D/4685
Odczynowość ustroju w doświadczalnej salmonelozie królików wywołanej Salmonella agona :[praca doktorska]
Keyword:ANAŃKO JAN
Author:ANAŃKO JAN
Signature:45D/6199
Wpływ progestagenów i mifepristonu na aktywność proliferacyjną, ekspresję integryn oraz wybrane wskaźniki metabolizmu kolagenu w hodowli raka sutka linii MCF-7 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANCHIM TOMASZ
Author:ANCHIM TOMASZ
Signature:45D/18279
Wpływ progestagenów i mifepristonu na aktywność proliferacyjną, ekspresję integryn oraz wybrane wskaźniki metabolizmu kolagenu w hodowli raka sutka linii MCF-7 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANCHIM TOMASZ
Author:ANCHIM TOMASZ
Signature:45D/18279
Potencjał koagulacyjny krwi chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych mierzony za pomocą płytkowego czynnika 4 i 13-tromboglobuliny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANDEWSKI ANDRZEJ
Author:ANDEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15282
Porównanie właściwości retencyjnych klamer protez szkieletowych odlewanych dwiema różnymi metodami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ANDRUCH KRZYSZTOF
Author:ANDRUCH KRZYSZTOF
Signature:45D/16752
Ocena podstawowych wskaźników chronofarmakokinetycznych gentamycyny : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ANDRYS IWONA
Author:ANDRYS IWONA
Signature:45D/17609
Ocena podstawowych wskaźników chronofarmakokinetycznych gentamycyny : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ANDRYS IWONA
Author:ANDRYS IWONA
Signature:45D/17609
Morfologiczne i biochemiczne badania uwalniania alfa-amylazy z pęcherzyków ślinianek przyusznych świnek morskich po podaniu egzogennej histaminy : rozprawa doktorska
Keyword:ANDRYSIAK PIOTR KAROL
Author:ANDRYSIAK PIOTR KAROL
Signature:45D/16999
Morfologiczne i biochemiczne badania uwalniania alfa-amylazy z pęcherzyków ślinianek przyusznych świnek morskich po podaniu egzogennej histaminy : rozprawa doktorska
Keyword:ANDRYSIAK PIOTR KAROL
Author:ANDRYSIAK PIOTR KAROL
Signature:45D/16999
Badanie rozkładów absencji chorobowej oraz opis procesu kształtowania się tych rozkładów w czasie : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:ANDRYSZEK CZESŁAW
Author:ANDRYSZEK CZESŁAW
Signature:45D/3978
Wpływ drgań mechanicznych na metabolizm stan energetyczny erytrocyta :(praca doktorska)
Keyword:ANDRZEJAK RYSZARD
Author:ANDRZEJAK RYSZARD
Signature:45D/6044
Barwienie żywności w świetle metod wykrywania barwników syntetycznych oraz ich oznaczania w środkach spożywczych : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ANDRZEJEWSKA ELŻBIETA
Author:ANDRZEJEWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/4879
Wpływ cynku na przemianę węglowodanową
Keyword:ANDRZEJEWSKI STANISŁAW W
Author:ANDRZEJEWSKI STANISŁAW W
Signature:45D/464
Reakcja humoralna anty-GAD w cukrzycy insulinozależnej. Ocena przydatności diagnostycznej w przedklinicznej fazie choroby : rozprawa doktorska
Keyword:ANDRZEJEWSKI WITALIJ
Author:ANDRZEJEWSKI WITALIJ
Signature:45D/16261