A - B (1)

Phytochemical studies of Caryopteris incana Miq. and Verbena bipinnatifida Nutt.Verbenaceae : Doctor's thesis
Keyword:ATEF AHMED ABD EL-HAMID EL-HELA
Author:ATEF AHMED ABD EL-HAMID EL-HELA
Signature:45D/17598
Wartość uretrocystografii infuzyjnej w rozpoznawaniu zaburzeń oddawania moczu po prostatektomii: rozprawa doktorska
Keyword:ATLER JERZY
Author:ATLER JERZY
Signature:45D/7058
Comparison of effectiveness of cytology, ultrasonography and scintigraphy in early diagnosis of thyroid cancer : doctoral thesis
Keyword:ATNEISHA ABUAGEILA ABUSAA
Author:ATNEISHA ABUAGEILA ABUSAA
Signature:45D/14885
Livex w leczeniu wybranych chorób wątroby : praca doktorska
Keyword:AUGUSTYNIAK KRYSTYNA
Author:AUGUSTYNIAK KRYSTYNA
Signature:45D/14238
Stan odżywienia i sposób odżywiania w wybranej populacji wiejskiej województwa pilskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:AUGUSTYNIAK MARIUSZ
Author:AUGUSTYNIAK MARIUSZ
Signature:45D/16109
Wskaźniki biodostępności izoniazydu (INH) u chorych leczonych na gruźlicę i ich znaczenie w monitorowaniu terapii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ EWA
Author:AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ EWA
Signature:45D/16543
Desialowana transferyna (CDT) i wybrane białka surowicy krwi jako wskaźniki biochemiczne nadużywania alkoholu i utrzymywania abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu : rozprawa doktorska
Keyword:AUGUSTYŃSKA BEATA
Author:AUGUSTYŃSKA BEATA
Signature:45D/18002
Desialowana transferyna (CDT) i wybrane białka surowicy krwi jako wskaźniki biochemiczne nadużywania alkoholu i utrzymywania abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu : rozprawa doktorska
Keyword:AUGUSTYŃSKA BEATA
Author:AUGUSTYŃSKA BEATA
Signature:45D/18002
The influence of salbutamoł on the relationship between red blood cell 2,3-diphosphoglycerate, blood gases and lung function tests
Keyword:AZZABI MASAUD ISSA SALEM
Author:AZZABI MASAUD ISSA SALEM
Signature:45D/14156
Osobowościowe i temperamentalne podstawy wzoru zachowania "A" jako czynnika zagrożenia zawałem serca w młodym wieku : praca doktorska
Keyword:BABIARZ MIROSŁAW
Author:BABIARZ MIROSŁAW
Signature:45D/14619
Postępowanie w krwawieniach z owrzodzeń trawiennych żołądka lub dwunastnicy z uwzględnieniem zastosowania fibrynowych klejów tkankowych w endoskopowej metodzie iniekcyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BABICKI ANDRZEJ
Author:BABICKI ANDRZEJ
Signature:45D/17257
Postępowanie w krwawieniach z owrzodzeń trawiennych żołądka lub dwunastnicy z uwzględnieniem zastosowania fibrynowych klejów tkankowych w endoskopowej metodzie iniekcyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BABICKI ANDRZEJ
Author:BABICKI ANDRZEJ
Signature:45D/17257
Ocena stanu uzębienia oraz potrzeb zdrowotnych u dzieci z rejonów o różnej zawartości fluoru w wodzie pitnej
Keyword:BABIŃSKA MAŁGORZATA
Author:BABIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14096
Znaczenie kliniczne eliminacji bromosulfoftaeliny z moczem w chorobach wątroby
Keyword:BABIUCH LIDIA
Author:BABIUCH LIDIA
Signature:45D/2183
Ocena czynności hormonalnej jąder w hypogonadyżmie hypogonadotropowym : praca doktorska
Keyword:BABLOK LESZEK
Author:BABLOK LESZEK
Signature:45D/2368
Wpływ sandostatyny (octreotid) na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BACHER HAYSAM
Author:BACHER HAYSAM
Signature:45D/14971
Ocena przydatności hemodilucji i autotransfuzji w chirurgii urazowej : praca doktorska
Keyword:BACHNER PIOTR
Author:BACHNER PIOTR
Signature:45D/15715
Badania nad celowością leczenia profilaktycznego dzieci urodzonych z matek kiłowych
Keyword:BACHURZEWSKI JANUSZ
Author:BACHURZEWSKI JANUSZ
Signature:45D/891
Wpływ terapii rekombinowanym interferonem alfa-2b na zachowanie się stężeń immunoglobulin i białek ostrej fazy w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BACIA VIOLA
Author:BACIA VIOLA
Signature:45D/16172
Wpływ terapii rekombinowanym interferonem alfa-2b na zachowanie się stężeń immunoglobulin i białek ostrej fazy w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BACIA VIOLA
Author:BACIA VIOLA
Signature:45D/16172