A - B (1)

Analiza wybranych parametrów immunologicznych u chorych na trądzik młodzieńczy i ich zmiana w trakcie leczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BACZ-MALINOWSKA MAGDALENA
Author:BACZ-MALINOWSKA MAGDALENA
Signature:45D/16352
Analiza wybranych parametrów immunologicznych u chorych na trądzik młodzieńczy i ich zmiana w trakcie leczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BACZ-MALINOWSKA MAGDALENA
Author:BACZ-MALINOWSKA MAGDALENA
Signature:45D/16352
Wpływ estrogenów na doświadczalną miażdżycę naczyń wieńcowych.
Keyword:BACZKO AURELIA
Author:BACZKO AURELIA
Signature:45D/827
Zastosowanie biomateriałów węglowych w chirurgii jamy brzusznej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BACZUK LECH
Author:BACZUK LECH
Signature:45D/15544
Farmakokinetyka beta-metylodigoksyny u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych przewlekłymi hemodializami : praca doktorska
Keyword:BACZYŃSKI RYSZARD
Author:BACZYŃSKI RYSZARD
Signature:45D/5386
Ocena potencjalnego narażenia pracowników szklarni na związek fosforoorganiczny metydation z uwzględnieniem badań środowiskowych : [praca doktorska]
Keyword:BADACH HANNA
Author:BADACH HANNA
Signature:45D/17722
Ocena potencjalnego narażenia pracowników szklarni na związek fosforoorganiczny metydation z uwzględnieniem badań środowiskowych : [praca doktorska]
Keyword:BADACH HANNA
Author:BADACH HANNA
Signature:45D/17722
Ocena wyników zastosowania różnych metod leczenia złamań żuchwy : rozprawa na stopiei doktora nauk medycznych
Keyword:BADEŃSKA JOANNA
Author:BADEŃSKA JOANNA
Signature:45D/16987
Wspomagające leczenie progresywnych zapaleń przyzębia i niektórych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej preparatami torfowymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BADER-ORŁOWSKA DOROTA
Author:BADER-ORŁOWSKA DOROTA
Signature:45D/16855
Pathophysiological aspects of postoperative adhesions and effects of Sulodexide (an experimental study) : thesis for a title doctor of medicine
Keyword:BADI HASSAN OMAR
Author:BADI HASSAN OMAR
Signature:45D/15555
Wpływ lipidów z Listeria Monocytogenes na odpowiedź immunologiczną wobec rozpuszczalnych antygenów T-zależnych i T-niezależnych : [praca doktorska]
Keyword:BADMAJEW WŁODZIMIERZ
Author:BADMAJEW WŁODZIMIERZ
NEC- obumierające zapalenie jelit noworodka - sposób postępowania i wyniki leczenia : analiza porównawcza materiału szkockiego (Glasgow) i polskiego (Pomorze Zachodnie) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BADOWICZ BEATA
Author:BADOWICZ BEATA
Signature:45D/17632
NEC- obumierające zapalenie jelit noworodka - sposób postępowania i wyniki leczenia : analiza porównawcza materiału szkockiego (Glasgow) i polskiego (Pomorze Zachodnie) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BADOWICZ BEATA
Author:BADOWICZ BEATA
Signature:45D/17632
Fluorescencja grzbietu języka jako metoda oceny niektórych stanów fizjologicznych i patologicznych u dzieci.
Keyword:BADZIAN-KOBOSOWA KRYSTYNA
Author:BADZIAN-KOBOSOWA KRYSTYNA
Signature:45D/439
Przydatność analizy przebiegu snu w diagnostyce najczęstszych zespołów psychopatologicznych u pacjentów hospitalizowanych : praca doktorska
Keyword:BADZIO-JAGIEŁŁO HANNA
Author:BADZIO-JAGIEŁŁO HANNA
Signature:45D/17779
Wpływ laktonów seskwiterpenowych-eupatoriopikryny i hydroksyizonobiliny - na przemianę glikolityczną limfocytów stymulowanych fitohemaglutyniną : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BAER WANDA
Author:BAER WANDA
Signature:45D/4945
Nukleopeptydy w procesach biosyntezy białek, w bezkpmórkowych preparatach z wątroby świnki morskiej
Keyword:BAGDASARIAN MICHAŁ
Author:BAGDASARIAN MICHAŁ
Signature:45D/839
Aktywność Aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej oraz aldolazy treoninowej w doświadczalnym zatruciu kadmem
Keyword:BAHYRYCZ LUDERA MARIA
Author:BAHYRYCZ LUDERA MARIA
Signature:45D/491
Ocena porównawcza dwóch programów empirycznej anty-biotykoterapii w zwalczaniu zakażeń u chorych w okresie głębokiej neutropenii « praca doktorska
Keyword:BAJKO GRZEGORZ
Author:BAJKO GRZEGORZ
Signature:45D/14673
Wpływ znieczulenia na lipolizę indukowaną za pomocą noradrenaliny : praca doktorska
Keyword:BAJRASZEWSKA-PYCLIK HELENA
Author:BAJRASZEWSKA-PYCLIK HELENA
Signature:45D/4860