A - B (1)

Analiza epidemiologiczna i medyczna pacjentów z rozpoznaną pyłkowicą, ze szczególnym uwzględnieniem zależności środowiskowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMCZYK BEATA
Author:ADAMCZYK BEATA
Signature:45D/18240
Analiza epidemiologiczna i medyczna pacjentów z rozpoznaną pyłkowicą, ze szczególnym uwzględnieniem zależności środowiskowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMCZYK BEATA
Author:ADAMCZYK BEATA
Signature:45D/18240
Ocena powrotu czynności motorycznej nerwu kulszowego szczurów poddanego wydłużeniu za pomocą płytki w warunkach uszkodzenia typu zmiażdżenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMCZYK GRZEGORZ
Author:ADAMCZYK GRZEGORZ
Signature:45D/17880
Ocena powrotu czynności motorycznej nerwu kulszowego szczurów poddanego wydłużeniu za pomocą płytki w warunkach uszkodzenia typu zmiażdżenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMCZYK GRZEGORZ
Author:ADAMCZYK GRZEGORZ
Signature:45D/17880
Próba oceny wydolności kory nadnerczy w durze brzusznym
Keyword:ADAMCZYK JÓZEF
Author:ADAMCZYK JÓZEF
Signature:45D/720
Porównanie tradycyjnego i sformalizowanego rozpozna­nia radiologicznego niektórych chorób płuc : praca doktorska
Keyword:ADAMCZYK WŁODZIMIERZ
Author:ADAMCZYK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/2890
Przydatność oznaczania wybranych wskaźników procesu zapalnego w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z ropnymi i limfocytarnymi zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMEK BRYGIDA
Author:ADAMEK BRYGIDA
Signature:45D/16800
Przydatność oznaczania wybranych wskaźników procesu zapalnego w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z ropnymi i limfocytarnymi zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMEK BRYGIDA
Author:ADAMEK BRYGIDA
Signature:45D/16800
Ocena morfologiczna i czynnościowa granulocytów obojętnochłonnych u chorych z przewlekłą brucelozą : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ADAMEK JACEK
Author:ADAMEK JACEK
Signature:45D/5451
Obraz kliniczny, przebieg choroby oraz niektóre cechy fizyczne i psychiczne chorych z bólem głowy Hortona : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMIAK GRAŻYNA
Author:ADAMIAK GRAŻYNA
Signature:45D/7038
Wybrane biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu klinicznego przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMIAK GRZEGORZ
Author:ADAMIAK GRZEGORZ
Signature:45D/16378
Wybrane biochemiczne znaczniki nowotworowe w monitorowaniu klinicznego przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMIAK GRZEGORZ
Author:ADAMIAK GRZEGORZ
Signature:45D/16378
Badania nad możliwością diagnostyki osteoporozy kości żuchwy u kobiet w okresie pomenopauzalnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMIEC DARIUSZ
Author:ADAMIEC DARIUSZ
Signature:45D/15973
Wpływ leczenia tlenem pod zwiększonym ciśnieniem na układ oddechowy człowieka : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ADAMIEC LILIANNA
Author:ADAMIEC LILIANNA
Signature:45D/2985
Ocena histomorfometryczna tkanki kostnej oraz gospodarka wapniowo-fosforanowa u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo : rozprawa doktorska
Keyword:ADAMIEC RAJMUND
Author:ADAMIEC RAJMUND
Signature:45D/4678
Ocena histomorfometryczna tkanki kostnej oraz gospodarka wapniowo-fosforanowa u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo : rozprawa doktorska
Keyword:ADAMIEC RAJMUND
Author:ADAMIEC RAJMUND
Signature:45D/4678
Odpowiedź immunologiczna pacjentów na wstrząs septyczny i pourazowy : praca doktorska
Keyword:ADAMIK BARBARA
Author:ADAMIK BARBARA
Signature:45D/15049
Miażdżyca tętnic wieńcowych a stężenie androgenów u mężczyzn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMKIEWICZ MAŁGORZATA
Author:ADAMKIEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/18301
Mechanostymulacja dopochwowa w leczeniu zaburzeń statyki narządu płciowego kobiety : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMKIEWICZ MARIAN
Author:Marian Adamkiewicz
Signature:45D/15598
Ocena skuteczności mikrofalowej termoterapii przezcewkowej w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMKIEWICZ PIOTR
Author:ADAMKIEWICZ PIOTR
Signature:45D/17590