A - B (1)

Zaburzenia czynności układu odechowego u chorych przewlekle hemodializowanych.
Keyword:AJEWSKI MARCIN
Author:AJEWSKI MARCIN
Signature:45D/14140
Badania doświadczalne i kliniczne niektórych materiałów stosowanych w endodontycznym leczeniu zębów orzeznaczonych do resekci : praca doktorska
Keyword:ALAMIR AMMAR
Author:ALAMIR AMMAR
Signature:45D/14305
Rola niektórych peptydów w działaniu leków przeciw padaczkowych : praca doktorska
Keyword:ALARAJ MOHD
Author:ALARAJ MOHD
Signature:45D/14652
Ocena wyników leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc oszczędzającą resekcją tkanki płucnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALCHIMOWICZ JACEK
Author:ALCHIMOWICZ JACEK
Signature:45D/16707
Analiza trwałości niektórych tetracyklin fazie stałej : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora farmacji
Keyword:ALEJSKA WIESŁAWA
Author:ALEJSKA WIESŁAWA
Signature:45D/6556
Zagadnienie oznaczania typów fermentacyjnych u beztlenowo rosnących zarodnikowców
Keyword:ALEKSANDROWICZ JANINA
Author:ALEKSANDROWICZ JANINA
Signature:45D/515
Wyniki obciążania insuliną i glikozą w zespołach depresyjnych
Keyword:ALEKSANDROWICZ JERZY
Author:ALEKSANDROWICZ JERZY
Signature:45D/944
O segmentach naczyniowych wątroby
Keyword:ALEKSANDROWICZ RYSZARD
Author:ALEKSANDROWICZ RYSZARD
Signature:45D/842
Różnicowanie typów klinicznych niedomykalności zastawki dwudzielnej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALESZEWICZ-BARANOWSKA JANINA
Author:ALESZEWICZ-BARANOWSKA JANINA
Signature:45D/6574
ALEXEWICZ PAWEŁ Źylne manifestacje trombofilii i zespołu antyfosfolipidowego : praca doktorska
Keyword:ALEXEWICZ PAWEŁ
Author:ALEXEWICZ PAWEŁ
Signature:45D/15947
Oczekiwania a przebieg i wyniki leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi ; praca doktorska
Keyword:ALEXIEV ALEXI SPIRIDONOV
Author:ALEXIEV ALEXI SPIRIDONOV
Signature:45D/2600
Ocena wyników leczenia niektórych typów wyłysień ze szczególnym uwzględnieniem alopecia areata : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALEXIEWICZ MAŁGORZATA
Author:ALEXIEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/16841
Ocena wyników leczenia niektórych typów wyłysień ze szczególnym uwzględnieniem alopecia areata : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALEXIEWICZ MAŁGORZATA
Author:ALEXIEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/16841
Ocena wyników leczenia niektórych typów wyłysień ze szczególnym uwzględnieniem alopecia areata : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALEXIEWICZ MAŁGORZATA
Author:ALEXIEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/16841
Wpływ inhibitorów proteaz serynowych na zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia w przebiegu aktywacji ludzkich granulocytów obojętnochłonnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALGHNIM AKRAM
Author:ALGHNIM AKRAM
Signature:45D/15013
Badania nad rolą układu renina-angiotensyna w patogenezie insulinooporności u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALI AKEL
Author:ALI AKEL
Signature:45D/17622
Badania nad rolą układu renina-angiotensyna w patogenezie insulinooporności u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALI AKEL
Author:ALI AKEL
Signature:45D/17622
Ekspresja czynnika tkankowego i inhibitora zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi w raku żołądka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALI HASSIN DEEB
Author:ALI HASSIN DEEB
Signature:45D/18278
Zmiany histopatologiczne w paznokciach w przebiegu candidosis granulomatosa u dzieci : [praca doktorska]
Keyword:ALKIEWICZ KRYSTYNA
Author:ALKIEWICZ KRYSTYNA
Signature:45D/2797
Beta-2-mikroglobulina (B - 2 - M) i beta-heksozaminidaza (NAG) w surowicy krwi i moczu najmłodszych dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ALLA ABDUL HOUSEN GANI
Author:ALLA ABDUL HOUSEN GANI
Signature:45D/16480