A - B (1)

Ocena wyników leczenia ostrego krwiopochodnego zapalenia kości u noworodków w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Żyrardowie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMKIEWICZ-MOCZULSKA JANINA
Author:ADAMKIEWICZ-MOCZULSKA JANINA
Signature:45D/15046
Wpływ fluoru podawanego w wodzie do picia na przyzębie szczura : praca doktorska
Keyword:ADAMOWICZ-KLEPARSKA BARBARA
Author:ADAMOWICZ-KLEPARSKA BARBARA
Signature:45D/2712
O potrzebie i możliwościach profilaktyki ortodontycznej u niemowląt
Keyword:ADAMSKA DANUTA
Author:ADAMSKA DANUTA
Signature:45D/172
Wpływ zmęczenia na widzenie barw u pracowników służby ruchu PKP
Keyword:ADAMSKA JANINA
Author:ADAMSKA JANINA
Signature:45D/903
Badania nad zawartością DNA i cyklem życiowym komórek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej : rozprawa doktorska
Keyword:ADAMSKA KRYSTYNA
Author:ADAMSKA KRYSTYNA
Signature:45D/16638
Właściwości toksykodynamiczne 2-bromo-2-nitropropan-1, 3-diolu : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:ADAMSKA TERESA
Author:ADAMSKA TERESA
Signature:45D/4696
Miażdżyca tętnic wieńcowych w koronarografii pośmiertnej : konfomtacja danych radiologicznych z danymi anatomopatologicznymi i elektrokardiograficznymi : praca doktorska
Keyword:ADAMSKI MACIEJ STANISŁAW
Author:ADAMSKI MACIEJ STANISŁAW
Signature:45D/2772
Charakterystyka białek ściany komórkowej Shigella sonnei : praca doktorska
Keyword:ADAMUS GRAŻYNA
Author:ADAMUS GRAŻYNA
Signature:45D/5149
Ocena ekspresji genu CAG a szczepów Helicobacter Pylori kolonizujących błonę śluzową żołądka : rozprawa doktorska
Keyword:ADLER GRAŻYNA
Author:ADLER GRAŻYNA
Signature:45D/17528
Odczyn ksantoproteinowy w surowicy krwi w niektórych chorobach wątroby : praca doktorska
Keyword:ADRICH ZYGMUNT
Author:ADRICH ZYGMUNT
Signature:45D/3644
Ocena wartości diagnostycznej 24-godzinnej pH-metrii przełyku u pacjentów z klinicznymi objawami choroby refluksowej przełyku : praca doktorska
Keyword:ADRYCH KRYSTIAN
Author:ADRYCH KRYSTIAN
Signature:45D/17256
Ocena skuteczności eradykacji Helicobacter pylori u dzieci : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:AGARWAL GHAN SHYAM
Author:AGARWAL GHAN SHYAM
Signature:45D/16950
Zachowanie się limfocytów T i B krwi obwodowej i migdałków dzieci poddanych zabiegowi tonsillektomii :	(praca doktorska)
Keyword:AGOPSOWICZ-OLIPRA TERESA
Author:AGOPSOWICZ-OLIPRA TERESA
Signature:45D/7121
Ocena współzależności ekspresji markerów molekularnych (p53 I c-erbB-2), obrazu klinicznego i struktury histologicznej raka gruczołu piersiowego : praca doktorska
Keyword:AGRAWAL ANIL KUMAR
Author:AGRAWAL ANIL KUMAR
Signature:45D/14319
Ocena wpływu stosowania oxytocyny w indukcji porodu na częstość występowania i nasilenia żółtaczek noworodków : praca doktorska
Keyword:AGRAWAL PREETI
Author:AGRAWAL PREETI
Signature:45D/14607
Ocena przydatności łożysk kobiecych jako biomarkera wybranych metali ciężkich : praca na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:AHMED A.H. MANASAR AL-SANAWY
Author:AHMED A.H. MANASAR AL-SANAWY
Signature:45D/17384
Ocena przydatności łożysk kobiecych jako biomarkera wybranych metali ciężkich : praca na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:AHMED A.H. MANASAR AL-SANAWY
Author:AHMED A.H. MANASAR AL-SANAWY
Signature:45D/17384
Gun shot wounds through the large bowel : thesis for a doctor of medicine
Keyword:AHMED ATALLA KANDIL
Author:AHMED ATALLA KANDIL
Signature:45D/17885
Heart rate variability in hypertensive patients : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:AHMID MOHAMED
Author:AHMID MOHAMED
Signature:45D/18224
Test tolerancji glukozy u chorych na dychawicy oskrzelową
Keyword:AJDAROW-FAUSTMAN ELMIRA
Author:AJDAROW-FAUSTMAN ELMIRA
Signature:45D/1035