A - B (1)

Populacje limfocytów krążących w krwi obwodowej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : [praca doktorska]
Keyword:BOGAJEWSKA GRAŻYNA
Author:BOGAJEWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/3775
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych na Górnym Śląsku 1958 -1994 s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOGDAŁOWA HALINA
Author:BOGDAŁOWA HALINA
Signature:45D/15753
Identyfikacja układu moczowego człowieka przy użyciu modeli komorowych : rozprawa doktorska
Keyword:BOGDAN LUCYNA
Author:BOGDAN LUCYNA
Signature:45D/23907
Wpływ użytej błony dializacyjnej na niektóre parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych powtarzalnymi hemodializami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOGDANOWICZ GRAŻYNA
Author:BOGDANOWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/16434
Wpływ użytej błony dializacyjnej na niektóre parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych powtarzalnymi hemodializami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOGDANOWICZ GRAŻYNA
Author:BOGDANOWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/16434
Zastosowanie korelacji i regresji wielokrotnej do określenia regulacyjnego działania insuliny i gastryny na homeostazę glukozy w przypadkach alkoholowego zapalenia wątroby : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:BOGONIOWSKA ZOFIA
Author:BOGONIOWSKA ZOFIA
Signature:45D/5564
Badania farmakobotanlczne krajowych gatunków Heracleum L. ; praca doktorska
Keyword:BOGUCKA-KOCKA ANNA
Author:BOGUCKA-KOCKA ANNA
Signature:45D/15569
Rezerwa nadnerczowa i przysadkowa u osób leczonych długotrwale hormonami kory nadnercza
Keyword:BOGUCKI RYSZARD
Author:BOGUCKI RYSZARD
Signature:45D/994
Zastosowanie trwale miękkiej masy wyścielającej flexor w dolnych protezach całkowitych : praca doktorska
Keyword:BOGUCKI ZDZISŁAW ARTUR
Author:BOGUCKI ZDZISŁAW ARTUR
Signature:45D/14424
Ocena wydolności fizycznej na podstawie wybranych prób czynnościowych u studentów, sportowców i górników ; rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:BOGUNIA MARIUSZ
Author:BOGUNIA MARIUSZ
Signature:45D/14805
Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem genetycznym HLA-DR a spektrotypem TCR V& w sarkoidozie i reakcji GvH s praca doktorska
Keyword:BOGUNIA-KUBIK KATARZYNA
Author:BOGUNIA-KUBIK KATARZYNA
Signature:45D/16046
Czynniki stymulujące proliferację komórek neuroglejowych in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medyczne
Keyword:BOGUSIEWICZ ANNA
Author:BOGUSIEWICZ ANNA
Signature:45D/15081
Reaktywne postacie tlenu aktywują kaskady kinaz map w komórkach pęcherzykowych trzustki s rozprawa doktorska
Keyword:BOGUSŁOWICZ CZESŁAW
Author:BOGUSŁOWICZ CZESŁAW
Signature:45D/17050
Analiza kliniczna i wyniki operacyjnego leczenia oponiaków przystrzałkowych i sklepistości mózgu : praca doktorska
Keyword:BOGUSZ RYSZARD
Author:BOGUSZ RYSZARD
Signature:45D/2513
Ocena kliniczna licowania koron i mostów w systemie Rocatec : rozprawa doktorska
Keyword:BOHATER PAWEŁ
Author:BOHATER PAWEŁ
Signature:45D/16753
Właściwości antyarytmiczne optycznie czynnych pochodnych 2N-(teofilinylo-7'-etyloaminobutanoli-1) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOHDZIEWICZ JOANNA
Author:BOHDZIEWICZ JOANNA
Signature:45D/6548
Pentazocyna w zwalczaniu bólu u chorych po operacjach w nadbrzuszu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOJANOWSKA ZOFIA
Author:BOJANOWSKA ZOFIA
Signature:45D/3051
Fosfolipidy płytek krwi u chorych z cukrzycą typu 2 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOJARSKA-ŁOŚ MONIKA
Author:BOJARSKA-ŁOŚ MONIKA
Signature:45D/16595
Modelowanie oddziaływań ligandów typu arylopiperazyn z receptorami 5-HTia : [praca doktorska]
Keyword:BOJARSKI ANDRZEJ J.
Author:BOJARSKI ANDRZEJ J.
Signature:45D/15133
Patomechanika stopy końskiej w spastycznej postaci mózgowego porażenia dziecięcego w świetle badań klinicznych, radiologicznych i elektromiograficznych : (praca na stopień doktora nauk medycznych)
Keyword:BOJARSKI LESZEK
Author:BOJARSKI LESZEK
Signature:45D/6771